Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město opraví tělocvičny základních škol, oprav se dočkají i chodníky a komunikace

5. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1247×

Město Blansko připravuje několik investičních akcí v oblasti školství a komunální údržby. O prázdninách opraví tělocvičny všech čtyř základních škol, připravuje se i vysprávka blanenských komunikací, předlážděny budou některé chodníky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Základní školy a mateřské školy

„V rozpočtu města bylo letos pamatováno na opravu podlah tělocvičen základních škol. Ze strany ředitele Základní školy na Dvorské ulici zazněl i požadavek na vybudování nové kotelny. Vzhledem k tomu, že do budoucna počítáme s připojením všech zařízení města na soustavu centrálního zásobování teplem, jsme se nakonec rozhodli spíše pro komplexní opravu škol. V průběhu prázdnin tak dojde k rekonstrukci nejen podlah, ale i elektrických rozvodů a obložení tělocvičen všech čtyř blanenských základních škol. Náklady na tuto investici se pohybují okolo 5,5 milionu Kč,“ uvedl místostarosta Jiří Crha.

Opravy čekají i na budovy mateřských škol. „V současné době zvažujeme možnost zateplení budov školek na Rodkovského a Divišově ulici s využitím vhodného dotačního titulu. Ten si však klade podmínky ve formě vybudování vzduchotechniky. Celá věc je proto ještě v řešení,“ dodal Crha, který ale připustil, že město by se mohlo pustit do oprav fasád těchto předškolních zařízení s použitím vlastních finančních prostředků.

Kromě pravidelné údržby všech školských budov v majetku města blanenský místostarosta informoval rovněž o rekonstrukci bazénu v Mateřské škole na Údolní ulici: „Kromě nevyhnutelné opravy bazénu počítáme i s opravou oběhového čerpadla, osvětlení, větrání a šaten. Z městské pokladny na tuto akci poputuje zhruba půl milionu korun.“ Ve stejné mateřské škole letos dojde i na opravu dopadových ploch na školní zahradě.

Komunikace v Blansku a částech města

„V průběhu měsíce dubna zahájíme vysprávky komunikací ve městě za zhruba 2,5 milionu korun. Stejnou sumu máme k dispozici i v případě oprav stávajících chodníků. Na chodníky nové vyčlenilo město ze svého rozpočtu téměř 11 milionů korun,“ upřesnil Crha, který připomněl, že další jeden milion korun je určen také na opravu chodníků po rekonstrukci plynovodů. Díky spolupráci města s plynaři původní dlaždice nahradí moderní zámková dlažba. 

„Zhruba 700 tisíc korun je rovněž připraveno na modernizaci chodníků v Havlíčkově ulici. V tomto případě práce proběhnou v koordinaci s Vodárenskou akciovou společností. Také původní asfaltové chodníky po obou stranách ulice Masarykovy u autoservisu projdou letos zásadní rekonstrukcí,“ dodal místostarosta.

chodniky-seifertova-76223-0_550.jpg
Nová zámková dlažba letos přibude i v ulici Seifertově. Foto: J. Franchi

V souvislosti s úpravou prostranství po zbouraném hotelu Dukla blanenští radní počítají i s opravou chodníků v centru města v bezprostřední blízkosti budované klidové zóny. Úprav se dočká i zbývající část ulice Seifertovy, zhruba v červnu započnou také práce na nové dlažbě mezi dvěma kruhovými objezdy u výškové budovy.

Město již avizovalo pořízení nových laviček, které budou sloužit na náměstích Svobody, Republiky a na Wanklově náměstí. K výměně stávajícího mobiliáře má dojít na přelomu dubna a května.

lavicky-namesti-republiky-79922-0_550.jpg
Stávající lavičky na náměstí Republiky. Foto: J. Franchi

„Nemohu opomenout ani nezbytné opravy haly v Údolní ulici. Konkrétně půjde o úpravu vstupních dveří, vstupního schodiště a vestibulu. Aktuálně finišují přípravy projektové dokumentace, která počítá s náklady ve výši 800 tisíc korun,“ ukončil svůj výčet Jiří Crha.

V rámci investičních akcí v částech města bude letos uvolněno z rozpočtu města 2,2 milionu korun na opravu komunikace Familie v Horní Lhotě, v plánu jsou i velkoplošné opravy komunikace na Češkovice. V tomto případě bude ale nejdříve zadán geologický průzkum, s realizací akce město počítá až v průběhu příštího roku.

red