Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Podnikatelé mají povinnost oznamovat adresu místa pro vypořádání závazků

22. května 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1039×

Podle § 31 odst. 16 živnostenského zákona (455/1991 Sb.) je povinností podnikatele oznámit živnostenskému úřadu nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně adresu místa pro vypořádání závazků a po dobu 4 let oznamovat její případné změny. Na základě oznámení podnikatele živnostenský úřad zapíše adresu místa pro vypořádání závazků do živnostenského rejstříku, který je veřejně dostupný.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Důvodem stanovení této povinnosti je ochrana spotřebitele, která je zajištěna veřejnou dostupností adresy místa, kde lze podnikatele, který ukončil činnost v provozovně, reálně, fakticky zastihnout a tím dosáhnout příslušného vypořádání případných závazků (vyřízení reklamace, apod.).

Informaci o adrese místa pro vypořádání závazků lze získat ve veřejně přístupném živnostenském rejstříku na adrese www.rzp.cz.

odbor Obecní živnostenský úřad