Další kolo kotlíkových dotací je v přípravě

31. července 2017, tiskové zprávy, přečteno: 415×

Jihomoravský kraj připravuje další kolo žádaných kotlíkových dotací financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Výzva k předkládání žádostí bude Jihomoravským krajem vyhlášena během měsíce září, příjem žádostí pak bude zahájen během října.

Do roku 2020 kraj předpokládá výměnu 1 412 stávajících kotlů na pevná paliva, vyčerpat by mohl částku až 135.600.000 Kč.

Podporována bude výměna kotlů na pevná paliva nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Pořídit bude možné automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, ruční i automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo.

Nákup kotlů na uhlí a ručních kombinovaných kotlů již nebude podporován. Výše podpory na jeden dílčí projekt se bude pohybovat v rozmezí mezi 75–80 %, přičemž budou pevně stanoveny horní hranice podpory dle typu pořizovaného zdroje, maximálně lze dosáhnout na 120.000 Kč.

Podpora může být dále navýšena o částku 7.500 Kč v případě, že je výměna realizována v prioritní obci. Nadále již nebude podporována realizace „mikro“ energetických opatření a nákup solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody.

Bližší informace budou postupně zveřejňovány na stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

(Zdroj: Newsletter JMK)

red

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.