Dobří sousedé jsou také na Blanensku

3. září 2017, tiskové zprávy, přečteno: 734×

Od května 2017 realizuje organizace Práh jižní Morava, z.ú., na Blanensku projekt s cílem pomoci lidem, kteří jsou kvůli duševnímu onemocnění ohroženi bezdomovectvím. V rámci projektu „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ jim poskytuje bezplatnou podporu, aby si dokázali udržet stávající bydlení, nebo jim pomáhá najít podnájem.

logo-eu-90260-0_550.jpg

Práh jižní Morava, z.ú., podporuje lidi s duševním onemocněním při začleňování do běžného života v Jihomoravském kraji již sedmnáct let. Provází je v základních životních oblastech, jako jsou získání a udržení práce, schopnost samostatně bydlet, vzdělávat se a smysluplně trávit volný čas, pečovat o své zdraví a mezilidské vztahy. Usiluje o to, aby se lidé mohli zotavovat ve vlastním prostředí mezi svými blízkými, čemuž napomáhá prací v terénu.

Terénní tým Blanensko dochází za lidmi domů nebo na ubytovny a podnájmy, které by si chtěli udržet, případně jim pomáhá nalézt bydlení s lepšími podmínkami. Odborníci z různých oblastí (sociální pracovník, psycholožka, psychiatrička, psychiatrická sestra) koordinují celostní péči o nemocné podle individuálních potřeb.

Pomáhají lidem zpřehlednit finanční situaci, plánovat rozpočet, najít si práci, či pokud se nemoc aktuálně projevuje vážněji, opatřit sociální dávky a řešit krizové situace i každodenní zapojování se do společnosti.

Projekt „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624). Navazuje na úspěšný pilot, který realizovala na Jesenicku organizace ZAHRADA 2000, jež je nyní partnerem projektu Prahu. Projekt končí v lednu 2019, cílem Prahu však je rozvíjet spolupráci i nadále a udržovat stabilní bydlení pro své klienty.

Vedoucí terénního týmu Blanensko Zdena Ošlejšková uvádí: „Projekt by se neobešel bez spolupráce s místní komunitou, úřady a dalšími sociálními i zdravotními službami a jejich pomoci při začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného prostředí. Díky městu Blansku se nám podařilo získat do pronájmu dva byty, které si Práh pronajímá a bude je v rámci podnájemních smluv poskytovat nejpotřebnějším klientům a podporovat je v novém domově. Naše organizace byty opravuje a vybavuje, bude se starat také o celkovou údržbu bytu a pravidelné hrazení nájemného klienty. První klienti by se měli nastěhovat v září 2017. Stejná jednání se plánují i v dalších městech a obcích.“

„Jsme rádi, že se organizaci Práh jižní Morava, z. ú. podařilo získat finanční prostředky na realizaci péče pro osoby s duševním onemocněním, kterých na území okresu Blansko přibývá. V rámci realizovaných projektů se podařilo rozšířit péči o lidi s duševním onemocněním. Projektem ‚Dobří sousedé jsou také na Blanensku’, který podpořila rada města, se nabídla možnost pomoci lidem s duševním onemocněním i v oblasti bydlení. Někteří mají problém najít si a udržet vlastní bydlení. Jedná se často o klienty, kteří přišli o rodinu a tím ztratili sociální podporu. Bez pomoci a pravidelné kontroly nejsou schopni ve společnosti fungovat. Mít kde bydlet, byť s podporou, pro některé znamená najít opět smysl života. Z pohledu sociální práce vnímáme, že pokud pomoc těmto lidem nepřijde, nejsou schopni se sami odpoutat ode dna. Ztratili základní návyky, práci, cíl a smysl života. Věříme, že někteří z nich cestu podpory přijmou a začlení se do života místní komunity,“ dodává vedoucí oddělení sociálních služeb Městského úřadu v Blansku Iveta Čípková.

Terénní tým Blanensko oslovuje majitele bytů, kteří hledají dlouhodobý a jistý pronájem, rádi se postaví za dobrou věc a pomohou lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Práh jižní Morava, z. ú., nabízí podporu při jednání s podnájemníkem, bude s ním v úzkém kontaktu a vystaví trojstrannou dohodu mezi všemi zúčastněnými, v níž se zaváže k řešení náležitostí týkajících se nájemních i sousedských vztahů.

Organizace může vypomoci také investicí do případných potřebných stavebních úprav. Pronajímatelé se mohou informovat u koordinátorky projektu Romany Jelínkové (tel.: 734 230 751; e-mail: romana.jelinkova@prah-brno.cz)

Ať už čelíte duševnímu onemocnění vy sami nebo někdo z vašich blízkých, případně se s lidmi s těmito potížemi setkáváte při výkonu své práce a potřebujete informace či podporu, kontaktujte Terénní tým Blanensko telefonicky (604 875 684) nebo e-mailem (frantisek.forbelsky@prah-brno.cz), případně se bez předchozí domluvy dostavte kterékoliv pondělí v čase 8–10 hod na adresu Svitavská 1b v Blansku (www.prah-brno.cz).

Práh jižní Morava, z. ú.

 

Brzy v Blansku


28.07. 09:00 h, zámecký park
Gulášobraní – 5. ročník