Dobří sousedé jsou také na Blanensku

3. září 2017, tiskové zprávy, přečteno: 2389×

Od května 2017 realizuje organizace Práh jižní Morava, z.ú., na Blanensku projekt s cílem pomoci lidem, kteří jsou kvůli duševnímu onemocnění ohroženi bezdomovectvím. V rámci projektu „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ jim poskytuje bezplatnou podporu, aby si dokázali udržet stávající bydlení, nebo jim pomáhá najít podnájem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

logo-eu-90260-0_550.jpg

Práh jižní Morava, z.ú., podporuje lidi s duševním onemocněním při začleňování do běžného života v Jihomoravském kraji již sedmnáct let. Provází je v základních životních oblastech, jako jsou získání a udržení práce, schopnost samostatně bydlet, vzdělávat se a smysluplně trávit volný čas, pečovat o své zdraví a mezilidské vztahy. Usiluje o to, aby se lidé mohli zotavovat ve vlastním prostředí mezi svými blízkými, čemuž napomáhá prací v terénu.

Terénní tým Blanensko dochází za lidmi domů nebo na ubytovny a podnájmy, které by si chtěli udržet, případně jim pomáhá nalézt bydlení s lepšími podmínkami. Odborníci z různých oblastí (sociální pracovník, psycholožka, psychiatrička, psychiatrická sestra) koordinují celostní péči o nemocné podle individuálních potřeb.

Pomáhají lidem zpřehlednit finanční situaci, plánovat rozpočet, najít si práci, či pokud se nemoc aktuálně projevuje vážněji, opatřit sociální dávky a řešit krizové situace i každodenní zapojování se do společnosti.

Projekt „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624). Navazuje na úspěšný pilot, který realizovala na Jesenicku organizace ZAHRADA 2000, jež je nyní partnerem projektu Prahu. Projekt končí v lednu 2019, cílem Prahu však je rozvíjet spolupráci i nadále a udržovat stabilní bydlení pro své klienty.

Vedoucí terénního týmu Blanensko Zdena Ošlejšková uvádí: „Projekt by se neobešel bez spolupráce s místní komunitou, úřady a dalšími sociálními i zdravotními službami a jejich pomoci při začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného prostředí. Díky městu Blansku se nám podařilo získat do pronájmu dva byty, které si Práh pronajímá a bude je v rámci podnájemních smluv poskytovat nejpotřebnějším klientům a podporovat je v novém domově. Naše organizace byty opravuje a vybavuje, bude se starat také o celkovou údržbu bytu a pravidelné hrazení nájemného klienty. První klienti by se měli nastěhovat v září 2017. Stejná jednání se plánují i v dalších městech a obcích.“

„Jsme rádi, že se organizaci Práh jižní Morava, z. ú. podařilo získat finanční prostředky na realizaci péče pro osoby s duševním onemocněním, kterých na území okresu Blansko přibývá. V rámci realizovaných projektů se podařilo rozšířit péči o lidi s duševním onemocněním. Projektem ‚Dobří sousedé jsou také na Blanensku’, který podpořila rada města, se nabídla možnost pomoci lidem s duševním onemocněním i v oblasti bydlení. Někteří mají problém najít si a udržet vlastní bydlení. Jedná se často o klienty, kteří přišli o rodinu a tím ztratili sociální podporu. Bez pomoci a pravidelné kontroly nejsou schopni ve společnosti fungovat. Mít kde bydlet, byť s podporou, pro některé znamená najít opět smysl života. Z pohledu sociální práce vnímáme, že pokud pomoc těmto lidem nepřijde, nejsou schopni se sami odpoutat ode dna. Ztratili základní návyky, práci, cíl a smysl života. Věříme, že někteří z nich cestu podpory přijmou a začlení se do života místní komunity,“ dodává vedoucí oddělení sociálních služeb Městského úřadu v Blansku Iveta Čípková.

Terénní tým Blanensko oslovuje majitele bytů, kteří hledají dlouhodobý a jistý pronájem, rádi se postaví za dobrou věc a pomohou lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Práh jižní Morava, z. ú., nabízí podporu při jednání s podnájemníkem, bude s ním v úzkém kontaktu a vystaví trojstrannou dohodu mezi všemi zúčastněnými, v níž se zaváže k řešení náležitostí týkajících se nájemních i sousedských vztahů.

Organizace může vypomoci také investicí do případných potřebných stavebních úprav. Pronajímatelé se mohou informovat u koordinátorky projektu Romany Jelínkové (tel.: 734 230 751; e-mail: romana.jelinkova@prah-brno.cz)

Ať už čelíte duševnímu onemocnění vy sami nebo někdo z vašich blízkých, případně se s lidmi s těmito potížemi setkáváte při výkonu své práce a potřebujete informace či podporu, kontaktujte Terénní tým Blanensko telefonicky (604 875 684) nebo e-mailem (frantisek.forbelsky@prah-brno.cz), případně se bez předchozí domluvy dostavte kterékoliv pondělí v čase 8–10 hod na adresu Svitavská 1b v Blansku (www.prah-brno.cz).

Práh jižní Morava, z. ú.