Aktualizováno 13.09.2017: Oprava vodovodu a kanalizace v Havlíčkově ulici s sebou přinese omezení

5. září 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 962×

(Aktualizováno 13.09.2017) Původně oznámený termín zahájení stavebních prací na opravách kanalizace na ulici Havlíčkově v úseku Wolkerova – Stařeckého se posunuje na konec září.

Smluvní dodavatel Vodárenské akciové společnosti, a. s., nedodal včas Stavebnímu úřadu v Blansku všechny nezbytné podklady pro zahájení správního řízení. Zákonné lhůty, které je nutné dodržet, odsunují zahájení prací na konec září nebo začátek října.

Stávající dopravní značení, zakazující zastavení, bude odstraněno a znovu se v ulici objeví, jakmile se přiblíží termín stavby.


Po zahájení stavby, která je většího rozsahu prací, bude ulice Havlíčkova mezi ulicemi Wolkerovou a Stařeckého uzavřena a nebude možno na ní parkovat ani vjíždět do garáží, pro pěší bude možno projít.

Technické informace o stavbě podá pan Igor Potocký, vedoucí stavby, tel.: 737 204 793.

red

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe