Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

O voličský průkaz lze požádat již nyní. Nejpozději však do 18. října

13. září 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1344×

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, lze podat již nyní. Jeho držitelé mohou hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Voličský průkaz bude na základě písemné žádosti vydán voliči s trvalým pobytem v Blansku, který nebude moci, nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán.

Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslána prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb tj. do 13.10.2017, nebo na městském úřadu předána osobně voličem nejpozději dva dny přede dnem voleb tj. do 18.10.2017 (při osobním podání nemusí být podpis ověřen).

Voličský průkaz pak bude vydán nejdříve 5. října 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.

Bližší informace podá Dagmar Ševčíková, ohlašovna a evidence obyvatel, odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, tel.: 516 775 809, e-mail: dsevcikova@blansko.cz.

red

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let