Rozvoj cestovního ruchu v regionu koordinuje Destinační management Moravského krasu

15. října 2017, tiskové zprávy, přečteno: 2175×

Destinační managementy obecně koordinují společnou propagaci v oblasti cestovního ruchu, vyhledávají vhodné dotační tituly, a jejich prostřednictvím získávají finanční prostředky na další rozvoj turistiky v území. Své trvalé zastoupení v rámci poradního orgánu Destinačního managementu Moravského krasu má i město Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Subjekty působící v turistické oblasti Moravský kras a okolí pociťovaly absenci fungujícího destinačního managementu v předchozích letech jako značný handicap vzhledem k situaci v okolních regionech.

Přestože zde již řadu let existuje spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi městy Blanskem a Boskovicemi, a je tedy na co navazovat, nyní bylo třeba posunout spolupráci na vyšší úroveň a zejména rozšířit okruh subjektů, které se do řešení této problematiky zapojí.

Role hlavního koordinátora a budoucího nositele destinačního managementu se ujala Místní akční skupina Moravský kras (dále MAS MK), která od počátku úzce spolupracovala zejména s městy Blanskem a Boskovicemi a Správou jeskyní Moravského krasu.

V této souvislosti zmiňme, že MAS MK má v oblasti realizace projektů zaměřených i na cestovní ruch již poměrně bohaté zkušenosti. Z posledních let jmenujme např. projekt „Pohádkové království šneka Krasíka“ (v roce 2015 vyšel 2. díl pohádek nazvaný Podivuhodné příběhy šneka Krasíka), navazující projekt „Sedm dní v pohádce“ nebo projekt „Drahanská vrchovina: Krajina příběhů“ s vydáním stejnojmenného cestovatelského průvodce po území dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina a dobrovolného svazku obcí Protivanovsko v roce 2016. 

Přeshraniční projekty s dopadem do oblasti cestovního ruchu představuje projekt „Vidiek bez hraníc“, do nějž se MAS K také aktivně zapojila v roce 2017.

Na přelomu let 2015 a 2016 proto začaly přípravné práce k založení destinačního managementu oblasti Moravský kras a okolí (dále zkratka DMO MK). Nejprve byly stanoveny priority spolupráce v území a osloveny všechny potenciální subjekty spolupráce (obce, státní organizace, podnikatelé NNO apod.).

Mezi priority spolupráce v rámci destinace se na počátku zařadilo:

  • posílení elektronických a virtuálních forem prezentace regionu,
  • společná realizace finančně nenáročných projektů se zajímavým propagačním efektem,
  • rozšíření společné veletržní prezentace v ČR a na Slovensku.

Druhým krokem bylo vypracování Memoranda o spolupráci, které bylo slavnostně podepsáno 23. května 2016 v Löw-Beerově vile ve Svitávce. Součástí přijatého Memoranda bylo i vytvoření stálého orgánu – destinačního kolegia, které sdružuje odborníky z oblasti cestovního ruchu na Blanensku a Boskovicku.

Toto kolegium se od června 2016 pravidelně schází, aby hledalo cesty k naplňování cílů DMO a připravovalo a koordinovalo ve spolupráci s MAS MK formy společné propagace. Do září 2017 tak proběhlo celkem jedenáct setkání a workshopů destinačního kolegia.

Přehled naplňování prioritních témat spolupráce:

  • Posílení elektronických a virtuálních forem prezentace regionu

Tvorba webových stránek – rozcestníku – na adrese www.moravskykras.eu a mapa cílů v destinaci MK a okolí. Stránky vytváří jednoduchý, nicméně efektivní rozcestník, jehož hlavním úkolem je sjednocená elektronická prezentace regionu, a díky webové adrese obsahující název „Moravský kras“ získání lepší pozice v internetových vyhledávačích.

  • Společná realizace finančně nenáročných projektů

Ve fázi přípravy je tvorba prvního společného informačního materiálu – trhací mapy turistické oblasti ve formátu A3, s popisem TOP turistických atraktivit v území. Volba na tento druh materiálu padla zejména proto, že trhací mapy patří dlouhodobě v infocentrech k nejžádanějším produktům. Subjekty zapojené do destinačního managementu se dále dohodly na předfinancování případné dotace na grafický manuál nové vizuální identity a loga turistické oblasti. Zároveň byla vytvořena také nová komunikační strategie území.

  • Společné veletržní prezentace v ČR a na Slovensku

Stánek Moravský kras a okolí bylo možno v březnu 2017 nalézt v Ostravě na veletrhu Dovolená a Region, Lázeňství nebo v měsíci květnu na Mezinárodním veletrhu Region Tour Expo v Trenčíně. Na oba veletrhy se DMO MK vypravil díky spolupráci s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy. Po dobrých zkušenostech z letoška plánuje účast na veletrhu v Ostravě DMO MK i v příštím roce.

  • Další aktivity DMO MK

Účast na semináři Czechturismu (projekt Český systém kvality služeb) vedla k vypracování plánu zlepšování včetně opatření a postupných kroků. Na tomto základě obdržela MAS MK certifikát kvality Českého systému kvality služeb.

Aktuálně probíhá proces certifikace destinačního managementu oblasti u Centrály cestovního ruchu jižní Morava a Krajského úřadu jihomoravského kraje. Po završení tohoto procesu bude možno žádat dotace na provoz i činnost DMO od Krajského úřadu jihomoravského kraje nebo Ministerstva pro místní rozvoj. Došlo i k vypracování Strategie DMO MK.

Petr Revenda
MAS Moravský kras, z. s.