Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Komunitní plán města Blanska 2018–2020

13. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 769×

Komunitní plán města Blanska na období 2018–2020 vznikl ve spolupráci sociálních pracovníků odboru sociálních věcí se zástupci neziskových organizací a zástupci některých obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, kteří se aktivně zapojují do péče o potřebné občany.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dokument navazuje na předcházející komunitní plány, které byly zpracovány odborem sociálních věcí, projednány v komisi sociální a schváleny Radou a Zastupitelstvem města Blanska. Komunitní plán na příští období byl schválen Zastupitelstvem města Blanska 5. prosince 2017.

Současný komunitní plán města Blanska na období 2018–2020 mapuje potřeby občanů v oblasti sociálních služeb a zahrnuje řešení sociálních problémů. Služby a aktivity, které jsou v tomto dokumentu představovány, účelně zajišťují pomoc lidem v situacích, které jim ohrožují zdraví a snižují kvalitu jejich života.

Komunitní plán města Blanska na období 2018–2020 je dostupný na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb www.kpss-blansko.cz.

V nepříznivé sociální situaci se může ocitnout kdokoliv z nás. Zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí spolupodílet na tvorbě efektivního a funkčního systému komunitního plánování sociálních služeb ve městě Blansku, i na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, se mohou obrátit osobně nebo telefonicky (telefonní číslo 510 775 402) na odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, které tento proces a jeho výstupy řídí a koordinuje.

Komunitní plánování sociálních služeb je živý proces, který pomáhá nejen sociálně potřebným. Podporu ke zlepšení života zde najdou senioři i jejich rodiny, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi i sociálně vyloučení.

odbor sociálních věcí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík