Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nemocnice Blansko uspěla v celostátní anketě NEMOCNICE ČR 2017

5. prosince 2017, tiskové zprávy, přečteno: 612×

V rámci projektu Nemocnice ČR 2017 byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech (Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic). Do tohoto porovnávání se letos zapojilo celkem sto padesát pět nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky.

Výsledky ankety jsou neuvěřitelně pozitivní zpětnou vazbou jak pro celé vedení blanenské nemocnice, tak pro každého jednotlivého zaměstnance, který za tímto nemalým úspěchem stojí.

Nemocnice Blansko obsadila v kategorii „Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů celé ČR“ krásné 3. místo! V kategorii Nejlepší nemocnice 2017 v Jihomoravském kraji získala taktéž první místo u ambulantních pacientů a druhé místo u pacientů hospitalizovaných.

Velice děkujeme všem našim pacientům, všem hlasujícím, kteří nám tímto vyjádřili svoji náklonnost. Máme nesmírnou radost a tohoto výsledku si opravdu velice vážíme!

Velké poděkování patří zejména všem zaměstnancům Nemocnice Blansko, protože právě oni za tímto výsledkem svojí každodenní prací stojí.

Nemocnice Blansko se každoročně zapojuje do celostátní ankety Nemocnice ČR, jejímž cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Anketa probíhá jak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, tak i prostřednictvím webových stránek, kde mohou taktéž úroveň kvality péče v dané nemocnici hodnotit. Hodnocení je zcela anonymní. Sestavení žebříčku Nemocnic ČR za každý rok poskytuje vedení Nemocnice Blansko informace o aktuální úrovni kvality poskytovaných služeb.

Anketa Nemocnice ČR 2017 probíhala od 1. února 2017 do 31. srpna 2017.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2017 byly zveřejněny organizací HealthCare Institute dne 29. listopadu 2017 v Praze v rámci 12. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic „Nejlepší nemocnice ČR 2017“.

Detailní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.hc-institute.org/cz.

Kateřina Ostrá
tisková mluvčí

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese