Po Novém roce město provede kontrolu plateb poplatku za odpad

12. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 547×

Oznamujeme obyvatelům Blanska, že mají do konce roku 2017 poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad, a to bez navýšení.

V lednu 2018 bude provedena kontrola zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a případný nezaplacený poplatek za rok 2017 bude navýšen v souladu s §11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a vyhláškou města Blanska č. 6/2012 v platném znění.

V případě neuhrazení poplatku bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 280/2004 Sb., daňový řád, v platném znění, se všemi negativními dopady na dlužníky.

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


28.07. 09:00 h, zámecký park
Gulášobraní – 5. ročník