Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Zákaz vstupu do lesů byl odvolán

11. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 561×

Dne 30. listopadu 2017 skončila platnost Nařízení města č. 7/2017, kterým byl vyhlášen zákaz vstupu do některých lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Přesto je i nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předmětné nařízení reagovalo na kalamitní stav v lesích katastrálních území Adamov, Blansko, Černá Hora, Dolní Lhota, Habrůvka, Hořice u Blanska, Jedovnice, Klepačov, Křtiny, Lažany, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska, Olomučany, Rudice u Blanska, Svatá Kateřina a Šebrov, který nastal po vichřici spojené s deštěm ve dnech 28. a 29. října 2017. 

Živelní pohroma způsobila v lesích daných území rozsáhlé vývraty, zlomy, zavěšení stromů i narušení kořenů, které byly velmi nebezpečné.

Dle sdělení zodpovědných pracovníků společnosti Lesy města Brna, a. s., a Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, zbývá z poškozených lesních porostů o objemu cca 10 000 m³ ještě zpracovat zhruba 1 500 m³ dřevní hmoty.

Přestože dosud nezpracované porosty poškozené vichřicí již leží mimo lesní cesty, lesníci nabádají návštěvníky lesa ke zvýšené opatrnosti.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík