Zákaz vstupu do lesů byl odvolán

11. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 352×

Dne 30. listopadu 2017 skončila platnost Nařízení města č. 7/2017, kterým byl vyhlášen zákaz vstupu do některých lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Přesto je i nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Předmětné nařízení reagovalo na kalamitní stav v lesích katastrálních území Adamov, Blansko, Černá Hora, Dolní Lhota, Habrůvka, Hořice u Blanska, Jedovnice, Klepačov, Křtiny, Lažany, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska, Olomučany, Rudice u Blanska, Svatá Kateřina a Šebrov, který nastal po vichřici spojené s deštěm ve dnech 28. a 29. října 2017. 

Živelní pohroma způsobila v lesích daných území rozsáhlé vývraty, zlomy, zavěšení stromů i narušení kořenů, které byly velmi nebezpečné.

Dle sdělení zodpovědných pracovníků společnosti Lesy města Brna, a. s., a Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, zbývá z poškozených lesních porostů o objemu cca 10 000 m³ ještě zpracovat zhruba 1 500 m³ dřevní hmoty.

Přestože dosud nezpracované porosty poškozené vichřicí již leží mimo lesní cesty, lesníci nabádají návštěvníky lesa ke zvýšené opatrnosti.

odbor životního prostředí

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.