Město Blansko hledá pracovníky na výpomoc

9. ledna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 3223×

Město Blansko hledá pracovníky na výpomoc v oddělení sociálních služeb (v pečovatelské službě) odboru sociálních věcí – dohoda o pracovní činnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • minimálně dokončené základní vzdělání a absolvovaný akreditovaný kvalifikační kurz, nebo
 • ukončené vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • zdravotnický průkaz
 • praxe v sociálních službách vítána

Popis pracovního místa:

 • Jde o dohodu o pracovní činnosti. Jedná se o nepravidelnou výpomoc v pečovatelské službě. Náplní práce je přímá obslužná péče u klientů v jejich domácnostech.

Bližší informace podá:

 • Mgr. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb
  nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
 • Kontakt: telefon 516 775 513, e-mail: cipkova@blansko.cz

Platové podmínky:

 • 80–85 Kč/hod.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 30.01.2018

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko