Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

VAS nechala zpracovat analýzu stavu blanenského vodovodu

9. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 625×

Vodárenská akciová společnost, a. s., nechala zpracovat hydrotechnické posouzení vodovodu města Blanska, a to jak jeho stávajícího stavu, tak i návrh opatření a vývoj vodovodní sítě s horizontem na dalších patnáct let. Analýzu, na které se finančně spolupodílelo i město Blansko, vypracovalo centrum AdMaS při fakultě stavební VUT v Brně.

Výsledky analýzy umožňují navrhnout a posoudit další opatření, která vedou k optimalizaci průtoků, tlaků, směrů toku, počtu vodovodních větví, počtu čerpacích stanic apod.

„Tato opatření v konečném důsledku sníží náklady na provoz, opravy poruch a ztráty vody ve vodovodní síti. Dokument zároveň poskytuje i návod na optimální rozvoj sítí v souladu s plánovaným a reálným rozvojem města,“ uvedl Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje.

prezentace-65339-0_550.jpg
Během prezentace výsledků zpracované analýzy. Foto: archiv odboru INV

red

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík