Blanenští seznamují veřejnost s pravidly pro provoz na cyklostezkách

12. dubna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 4447×

Stručná pravidla pro provoz na cyklostezkách vypracovala na základě podnětu ze strany blanenské veřejnosti Městská policie Blansko. Lidé poukazují na to, že maminky s kočárky mnohdy zabírají celou šířku cyklostezky, nevšímají si svých pobíhajících dětí či psů, kteří navíc znečišťují nejen okolní travnaté porosty, ale i samotnou cyklostezku. Jasné také není, po které straně cyklostezky by vlastně pěší měli chodit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z hlediska společného pěšího a cyklistického provozu jsou upraveny dva základní druhy stezek:

1. Stezka pro chodce a cyklisty dělená (C 10a,b)

znacky-70192-0_550.jpg

Je určena pro oddělený pěší a cyklistický provoz vedle sebe v rámci jednoho prostoru. Provoz je zpravidla obousměrný v rámci příslušných pásů, jednosměrné omezení cyklistického provozu se provádí zpravidla v kontextu širších provozně-prostorových vztahů.

V tomto případě jde o prostorově relativně náročné řešení, v minimálních návrhových parametrech, zpravidla nevyhovuje běžnému provozu (nerespektováno jednotlivými uživateli, především chodci).
Bez nadstandardních rozměrů je problematické pro bruslaře, kteří se teoreticky mohou pohybovat v částech stezky určených pro chodce i pro cyklisty.

Chodec je povinen užívat pruh vyznačený pro chodce a cyklista pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

Obousměrná dělená stezka pro chodce a cyklisty celkové šířky menší než cca 4,0 m je zpravidla provozně méně vhodná než společná stezka pro chodce a cyklisty v režimu C 9a.

2. Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a,b)

znacky-81046-0_550.jpg

Je určena pro společný pěší a cyklistický provoz v jednom prostoru, může být užívána i bruslaři. Provoz je standardně obousměrný pro všechny uživatele, kteří se nesmějí vzájemně ohrožovat. Režim je vhodný především pro liniová vedení tras včetně jejich napojení. Uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva. Zvláště pro zajištění bezkolizního pohybu bruslařů jde bezpochyby o prostorově nejefektivnější řešení.

Cyklista se zde musí pohybovat vždy vpravo ve směru jízdy, s výjimkou objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku; při tom nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce. Naproti tomu směr pohybu chodců zde zákon neupravuje; chodci jsou povinni chovat se ohleduplně k cyklistům a umožnit jim bezpečný průjezd. Chodci by se zde zbytečně neměli zastavovat a už vůbec ne v hloučcích, aby neblokovali pohyb cyklistů a ostatních chodců. Totéž platí pro bruslaře.

Nevhodné je zde venčení psů; vodítko natažené napříč cyklostezky může způsobit situace s vážnými následky. Volný pohyb psů (bez vodítka) na komunikacích je v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města (na veřejných prostranstvích).

Cyklisté zde musejí přizpůsobit rychlost jízdy dopravní situaci; je maximálně nevhodné a nebezpečné, aby chodce míjeli ve vysokých rychlostech. Chodci by neměli prudce měnit směr a rychlost pohybu; rychleji jedoucí cyklista svou trajektorií upravuje podle předchozího pohybu chodců a náhlá prudká změna pohybu chodce zvyšuje riziko nehod.

Šířka stezky se společným provozem chodců a cyklistů se navrhuje zejména v závislosti na současné i výhledově předpokládané intenzitě bezmotorového provozu (pěšího, cyklistického, bruslařského).

Vodorovné dopravní značení, tzn. vyznačení podélných čar na stezce (středová čára, vodící čáry po stranách) se vyznačuje tam, kde je vhodné přiměřené usměrnění provozu s ohledem na jeho zvýšenou intenzitu a význam propojení. Středovou čáru je vhodné vyznačit v případě intenzivního provozu a na významných cyklistických trasách, pokud by z pohledu uživatelů byly potenciálně snadno zaměnitelné s prostorem určeným pouze pro chůzi.

Další související informace najdete na http://www.cyklo-jizni-morava.cz/desatero-pro-cyklisty-a-jedna-rada-navic.

red