Střípky ze zastupitelstva

7. května 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1446×

O tom, jaké závěry přijali blanenští zastupitelé 24. dubna během svého posledního zasedání, hovořili zástupci vedení města na tiskové konferenci, která proběhla v pátek 4. května. Úplný přehled všech usnesení je k dispozici v sekci samospráva na www.blansko.cz.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Změna harmonogramu výstavby

Společnosti M. S. Blanenská, s. r. o., a HOPA group, s. r. o. požádaly město Blansko o změny v časovém harmonogramu projektu s přihlédnutím k okolnostem, které nemohly samy nikterak ovlivnit. První investor ve věci vybudování nového obchodního centra v areálu zahradnictví na Poříčí, ve druhém případě pak ohledně bytové výstavby v sídlišti Písečná. Zastupitelé v obou případech žádostem vyhovělo a schválilo usnesení, které potvrdilo změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V souvislosti se stavbou obchodního centra na Poříčí navíc Blanenští informovali o tom, že město již vydalo souhlas k územnímu řízení. 

Oprava komunikace Těchov–Žlíbky

Zastupitelé schválili v rámci rozpočtového opatření navýšení výdajů o 900 tisíc korun na opravu komunikace mezi Těchovem a Obůrkou, která slouží nejen místním obyvatelům, ale i turistům.

nemocnice-blansko-42695-0_550.jpg

Organizační změny v Nemocnici Blansko

Na základě požadavku předchozího zasedání zastupitelstva podala ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková společně s náměstkem pro LPP Vladimírem Navrátilem informace o organizačních změnách včetně vyčíslení plánovaných úspor, které jsou nevyhnutelné vzhledem k předpokládanému negativnímu ekonomickému vývoji tohoto zařízení. Za hlavní příčinu tohoto stavu lze považovat především opakované navyšování mzdových nákladů vládním nařízením, které však nejsou pokryty úhradovou vyhláškou. Blanenská nemocnice, jakožto regionální zdravotnické zařízení s méně jak čtyřmi odděleními, nemůže dosáhnout na většinu existujících dotačních titulů. Vedení nemocnice se snaží tuto situaci řešit především maximálním zefektivněním provozu s minimálními náklady a s větším důrazem na výkony svých zaměstnanců. To vše bez jakéhokoli vlivu na kvalitu poskytované péče. Po dlouhé diskuzi nakonec zastupitelstvo vzalo na vědomí, že celkové úspory v rámci výše uvedené optimalizace a rekonstrukce lůžkového fondu budou činit pět až šest milionů korun s tím, že náklady na provedené změny dosáhnou částky 400 tisíc korun.

Změna zakladatelských listin

Zastupitelstvo projednalo a schválilo změny zakladatelských listin společnosti Služby Blansko, s .r. o., a Technických služeb Blansko, s. r. o. Změny se týkaly hlavně předmětu činnosti, především v případě Služeb Blansko, a to z toho důvodu, aby mohly provozovat soustavu centrálního zabezpečování teplem.

Změna Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Blanenští hodlají v maximální míře podpořit využití prostoru po zbouraném hotelu Dukla v centru města k pořádání různých kulturních či společenských akcí. Z tohoto důvodu navrhli zrušení místního poplatku za užívání tohoto veřejného prostranství a poplatku ze vstupného.

podukli-83519-0_550.jpg

Nová obecně závazná vyhláška o době trvání nočního klidu

Zastupitelstvo schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku o vymezení kratší doby nočního klidu. K osmi stálým termínům, které se každoročně opakují, přibyly další dva, kdy se doba nočního klidu zkrátila od 02:00 do 06:00 hodin, a to v noci z 30. června na 1. července a v noci z 14. na 15. července za účelem pořádání akcí v Dolní Lhotě a na Obůrce. Další zkrácení nočního klidu se bude týkat promítání na náměstí Republiky v rámci letního kina. Noční klid bude platit až od 23:00 hodin. V případě pořádání charitativní akce You Dream We Run se doba nočního klidu nevymezuje.

red