Ke zrušené akci v Aquaparku Blansko

19. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1504×

Na sobotu 16. června 2018 bylo veřejnosti pořadatelem akce avizováno konání taneční zábavy v areálu Aquaparku v Blansku. Tento termín byl plně v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou o vymezení kratší doby nočního klidu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nedílnou součástí pořádání kulturní akce na pozemcích města, které jsou ve správě jím založených s. r. o., je podnájem pozemků k pořádání akce, který schvaluje Rada města Blanska.

Tudíž každý zájemce, který chce akci na pozemcích města Blanska pořádat (např. v Rekreační oblasti Palava, v aquaparku, …), musí s dostatečným předstihem (vzhledem k termínům zasedání rady města) seznámit správce pozemků s tímto záměrem a nechat si podnájem pozemku schválit v radě města.

Dle vyjádření jednatele Služeb Blansko, s. r. o., však pořadatel letní zábavy v aquaparku toto neučinil, a proto rada města nemohla konání této akce projednat a schválit.

red