Léto s sebou přinese řadu investičních akcí

14. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1869×

V průběhu prázdnin budou v Blansku a jeho částech jednak pokračovat již započaté investiční akce, od července přijdou na řadu ještě další. S jejich přehledem seznamuje starosta města Ivo Polák.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Regenerace sídliště Zborovce, I. etapa

Regeneraci tohoto sídliště připravujeme v lokalitě ulic Okružní a Krajní. Její součástí bude obnova některých stávajících asfaltových povrchů komunikací, přibudou zde nová parkovací místa, vybudujeme nové a opravíme některé stávající chodníky. Obnovou projde veřejné osvětlení, dojde také na přeložení stávajícího vodovodu na ulici Krajní, v neposlední řadě budou provedeny přeložky sítí technické infrastruktury. Obyvatelé sídliště, především ti nejmenší, se pak mohou těšit na zbrusu nové dětské hřiště mezi bytovými domy na ulici Krajní. Regenerace sídliště Zborovce se bude skládat z několika dílčích staveb, které zajišťují Vodárenská akciová společnost, a. s., E.ON Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., a Merstav, s. r. o. Práce započnou ještě v červnu, hotovo má být do konce září tohoto roku.

Cyklostezka podél mlýnského náhonu

Práce spočívají v realizaci nového, zhruba 300metrového úseku cyklostezky s asfaltovým povrchem od baseballového stadionu až po stávající cyklostezku kolem zimního stadionu. Stavební práce jsou zde v plném proudu, hotovo má být do konce července. Slavnostní předání celého díla plánujeme na polovinu září.

cyklostezka-podel-nahonu-39813-0_550.jpg
Dobudováním posledního úseku stávající cyklostezky dojde k jejímu propojení od vlakového nádraží až k baseballovému stadionu. Foto: S. Mrázek

Dopravní hřiště v Blansku

V průběhu měsíce srpna zde přistoupíme k rekonstrukci světelného signalizačního značení včetně zúžení komunikace a železničního přejezdu. Z rozpočtu města za tímto účelem uvolníme necelých sedm set tisíc korun bez DPH.

Autobusová zastávka Podlesí

Kromě úpravy autobusové zastávky zde vybudujeme přechod pro chodce, řada přijde i na realizaci nového chodníku v jejím bezprostředním okolí, případně pouze na jeho předláždění. Uvedené práce budou dokončeny do poloviny července, celkové náklady jsou vyčísleny na 1.750.000 korun.

Oprava příjezdové komunikace J. Lady

Město objednalo opravu příjezdové komunikace k rodinným domům v ulici J. Lady na Starém Blansku. Stávající nezpevněná komunikace zde bude nahrazena dlážděným krytem z vodopropustné dlažby.

Realizace úspor energie Domu s pečovatelskou službou, Pod Javory 32

V tomto případě dojde na výměnu části oken a vstupních dveří, realizaci sekčních vrat, zastřešení rampy a zateplení obálky budovy. Cena díla se pohybuje okolo 8,3 milionu korun bez DPH. Práce budou dokončeny ještě před začátkem prázdnin.

dps-pod-javory-34814-0_550.jpg
Do prázdnin potrvá rekonstrukce budovy Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Písečná. Foto: J. Franchi

Zázemí sportovního areálu na Těchově

Během léta zajistíme napojení budovy zázemí sportovního areálu v této části města na inženýrské sítě. Součástí prací bude rovněž výměna oken a dveří. Ze dvou stran se zde zbuduje přístřešek s oplocením, přibude nová dlažba. Počítáme také s novou elektroinstalací a dodávkou části vybavení. V tomto případě se budu na realizaci podílet i těchovští dobrovolní hasiči.

Rekonstrukce Komenského na Starém Blansku

O této nejrozsáhlejší investiční akci v Blansku jsme blanenskou veřejnost již informovali. Připomínám, že v rámci druhé etapy, v období od 30. června do 26. srpna 2018, bude zcela uzavřena část ulice Komenského v úseku od železničního přejezdu včetně směrem nahoru ke kostelu. Objízdná trasa na Staré Blansko bude vedena pro všechna vozidla přes Olešnou, pěší provoz zůstane v omezeném provozu zachován.

Využívám této příležitosti k tomu, abych znovu požádal obyvatele města o spolupráci a trpělivost. Aktuální informace sledujte na úvodní stránce webu města pod odkazem „Neměli byste přehlédnout.“

red