Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Školy se o prázdninách dočkají oprav i nového vybavení

18. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 531×

Letní měsíce Blanenští každoročně využívají k opravám budov školních zařízení v majetku města. Modernizací letos projdou jak základní školy, tak i školky. Stavební úpravy se však nevyhnou ani budově blanenského kina. Přehled největších akcí v oblasti komunální údržby přináší místostarosta Jiří Crha.

ZŠ Erbenova: výměna elektroinstalace, IV. etapa

Práce spočívají v rekonstrukci části elektroinstalace, mimo silových rozvodí se zde oproti předchozím etapám navíc řeší i datové slaboproudé rozvody. Předpokládané náklady se pohybují okolo 1,5 milionu korun bez DPH. Hotovo má být do poloviny září.

ZŠ a MŠ Salmova: oprava střechy, II. etapa

Za půl milionu korun bez DPH letos přikročíme k druhé etapě opravy ploché střechy na jednom z pavilonů školy. Uvedené práce budou provedeny do konce srpna.

ZŠ a MŠ Dvorská: zřízení odborné jazykové učebny, oprava povrchu sportoviště

Stávající kabinet fyziky se v průběhu léta promění v moderní učebnu cizích jazyků. Součástí prací s tím souvisejících je i nová elektroinstalace, omítky, výmalba i zbrusu nové podlahy. Cena stavebních prací, které potrvají nejpozději do poloviny září, je vyčíslena na necelého půl milionu korun bez DPH.

Ještě do začátku prázdnin budou provedeny a ukončeny práce spočívající ve výměně stávajícího nevyhovujícího povrchu školního sportoviště za nový umělý povrch. Cena díla v tomto případě přesahuje pět set tisíc korun.

zs-dvorska-35799-0_550.jpg
Budova ZŠ a MŠ Dvorské bude navíc přes prázdniny také připojena k centrální soustavě vytápění. Foto: J. Franchi

ZŠ T. G. M., Rodkovského: modernizace zázemí pro školní družiny, nové vybavení pro školní kuchyni

Stávající prostory školní družiny projdou zaslouženou rekonstrukcí. Součástí těchto prací bude i úprava toalet na bezbariérové, přibude zde rovněž rampa pro bezbariérové užívání prostor. Práce budou provedeny nejpozději do poloviny měsíce září, náklady se pohybují okolo 1,5 milionu korun bez DPH.

Do školní kuchyně přibude kromě nového konvektomatu i myčka na nádobí. 

MŠ Rodkovského 2b: obnova fasády včetně opravy venkovní splaškové kanalizace

Kromě obnovy fasády zde dojde i na výměnu a doplnění prosklení přístupových schodišť a pavlačí, opravíme zde i střechu a přípojky venkovní splaškové kanalizace objektu. Předpokládané náklady jsou stanoveny na 6,7 milionu korun bez DPH. Realizace tohoto záměru se předpokládá od července do 15. října s tím, že stavební práce, které ovlivňují provoz školky, její užívání a přístup k objektu, musí být provedeny nejpozději do začátku nového školního roku.

MŠ Těchov: přístavba venkovní zastřešené terasy

Na Těchově přistavíme zhruba za 560 tisíc korun bez DPH venkovní terasu včetně zastřešené dřevěné pergoly. Práce se rozběhnou již začátkem července, hotovo by mělo být už v jeho závěru. Celé dílo musí být předáno nejpozději 20. srpna.

Stavební úpravy budovy Kina Blansko

Úkolem vítěze veřejné zakázky, která byla vypsána, bude vybudování nového přístupového schodiště a terasy k hlavnímu vstupu do objektu kina a přilehlé kavárny. Stavební práce jsou naplánovány tak, aby nekolidovaly s obdobím, ve kterém v Blansku proběhne světový festival amatérské filmové tvorby UNICA 2018. Započnou ještě během června.

k.-j.-masky-85748-0_550.jpg
Rekonstrukcí aktuálně prochází i městská budova na K. J. Mašky. Novou fasádu jí město pořídilo za 1,3 milionu korun. Foto: J. Franchi

red