Střípky ze zastupitelstva

28. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1269×

Vybraná usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města ze dne 26.06.2018 komentovaná starostou města Ivo Polákem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska byla schválena celá řada rozpočtových opatření, ze kterých bych chtěl zdůraznit následující:

  • Bylo schváleno zvýšení rozpočtu o 21.000 tis. Kč na modernizaci zázemí základních škol zřizovaných městem. Jde o dofinancování dotačních programů z IROP.
  • Zastupitelé také podpořili pořízení klimatizace do hlavního sálu Dělnického domu ve výši 3,5 mil. Kč.
  • Na zpracování Územní energetické koncepce města, která vychází ze zákona o hospodaření energií, bylo vyčleněno 605 tis. Kč.
  • Z oblasti dopravní infrastruktury zastupitelstvo podpořilo akci „Dobrovského – oprava komunikace“ ve výši 4,6 mil. Kč.
  • Byl rovněž schválen investiční příspěvek na stavbu magnetické rezonance pro blanenskou nemocnici ve výši 13 mil. Kč s tím, že zbývající část finančních prostředků do 50 mil. Kč pokryje bankovní úvěr.

ulice-dobrovskeho-97846-0_550.jpg
Na rekonstrukci ulice Dobrovského v Blansku se podílí město Blansko společně s VAS a Svazkem. Práce budou ukončeny do poloviny září. Foto: J. Franchi

Na pokrytí těchto a ostatních výdajů, schválených zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření, budou použity finanční prostředky ze zůstatku na účtech města k 31.12.2017.

Regenerace sídliště Zborovce, I. etapa

Jedním z projednávaných bodů zastupitelstva byla také I. etapa Regenerace sídliště Zborovce, která bude ukončena v září tohoto roku. Spočívá ve stavebních a jiných úpravách lokality, zejména v prostoru bytových domů Krajní 2 a 4 a Okružní 1. Konkrétně se bude jednat o vybudování nových parkovacích stání, chodníku pro pěší podél ulice Okružní, opravu stávajících chodníků, rekonstrukci stávajícího hřiště, úpravu a doplnění zeleně a přeložku vodovodu na ulici Krajní.

Aktuální stav v průmyslové zóně

Neméně důležitým bodem bylo projednání a schválení výběru zájemce o umístění do průmyslové zóny. Zastupitelé schválili prodej pozemků v průmyslové zóně o výměře cca 42 tis. m² za cenu 435 Kč/m² + platná sazba DPH společnosti Pyrotek CZ, s. r. o., za účelem vybudování výrobních hal, administrativní budovy a napojení na dopravní infrastrukturu. Firma zde hodlá investovat celkem 350 mil. Kč a vytvořit až 113 nových pracovních míst. Předpokládaný termín zahájení výroby je 2023.

Ivo Polák
starosta