Logopedický tábor očima praktikantky

27. července 2018, tiskové zprávy, přečteno: 1907×

V termínu od 9. do 20. července 2018 uspořádala Nemocnice Blansko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Blansko (DDM) příměstský tábor s názvem „Učíme se od zvířat“. Již z názvu je patrné, jaké zaměření tábor měl.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zúčastnit se mohly děti zaměstnanců blanenské nemocnice, klienti logopedických ambulancí Nemocnice Blansko i široká veřejnost. Tábor byl zaměřen především na rozvoj sociálních dovedností a rozvoj komunikace, a to hravou formou. Odbornou stránku zaštítily klinické logopedky Nemocnice Blansko Mgr. Miroslava Dyčková a Mgr. Lucie Gašičová z Ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko ve spolupráci s DDM Blansko.

Tohoto příměstského logotábora se účastnila i praktikantka Bc. Markéta Čejpová, která nám zaslala postřehy ze svého pohledu:

Jako studentka speciální pedagogiky se specializací logopedie jsem se v rámci praxí měla možnost účastnit dvou různých příměstských logopedických táborů. Tuto formu praxe hodnotím kladně, jelikož logo tábory nejsou jen „hlídání dětí“ přes letní prázdniny. V rámci speciálního programu jsou řazena cvičení a terapie, které podporují celostní rozvoj dětí, jejichž pozitivní efekt jsem mohla pozorovat již v průběhu dvoutýdenního tábora.

O tom, že logo tábory jsou pro své klienty velmi přínosné, mne přesvědčil tábor s názvem „Učíme se od zvířat“. Děti se díky táboru měly možnost účastnit komplexní terapie, která jim nikde jinde nabídnuta není a která je posouvá nejen z hlediska řečového, ale též ve sféře sociální. Spolupráci a fungování ve skupině se totiž v žádné, ač sebelepší ambulanci, nenaučí.

Sama za sebe mohu poznamenat, že není logo tábor jako logo tábor. Velmi záleží nejen na připraveném programu a možnostech speciálních terapií, ale především na samotném přístupu logopedek, které s dětmi pracují. Když Mgr. Dyčková říká, že chce pro své klienty jen to nejlepší, není to fráze přecházející v klišé. Po oba týdny zde panovala příjemně bezpečná atmosféra, která děti stimulovala ke komunikaci, zároveň se dětem dostávalo individuálního přístupu, který potřebují.

Stejně tak, jako jsou soustředění zaměřená na různé sporty, jsou i logo tábory různě zaměřené a jinak vedené, takže se liší i v tom, co svým klientům nabízí. Nebojím se tvrdit, že tento tábor byl vhodně zvolený nejen jako místo pro moji praxi, ale především byl dobrou volbou rodičů, kteří na něj přihlásili své děti. Takových táborů s profesionálním přístupem není mnoho. Doufejme tedy, že se tomuto projektu dostane dostatečné podpory, aby mohl napomáhat klientům logopedické ambulance i nadále.“

logopedicky-tabor-12187-0_550.jpgTábora se zúčastnilo celkem čtyřiatřicet dětí. Foto: archiv Nemocnice Blansko

Počasí táboru přálo a my doufáme, že tábor dětem naplnil léto krásnými zážitky. Všem, kteří se na realizaci tábora podíleli, velice děkujeme.

Děkujeme i rodičům a jejich dětem za přízeň a až překvapující zájem o tento projekt. Právě počtem účastníků, kdy jsme bohužel v důsledku naplněné kapacity museli několik zájemců odmítnout, víme, že akcí pro děti není nikdy dost a již nyní se těšíme na příští rok, kdy bychom chtěli realizaci Tábora s logopedem znovu zopakovat.

Kateřina Ostrá
tisková mluvčí Nemocnice Blansko