Od července platí nová pravidla prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb

8. července 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2344×

Od 1. července 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela stanoví nová pravidla prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novela zákona o cestovním ruchu přináší přesnější definici pojmu „zájezd“ a v reakci na on-line prodeje zájezdů nově vymezuje pojem „spojené cestovní služby“. Spojené cestovní služby jsou nejméně dvě služby cestovního ruchu zakoupené pro účely jedné cesty, které nejsou zájezdem. Na jejich poskytnutí jsou v cestovní kanceláři uzavřeny samostatné smlouvy alespoň od dvou různých poskytovatelů služeb (např. jedna smlouva na dopravu, jedna na ubytování apod.).

Zprostředkovávat spojené cestovní služby bude moci pouze držitel nové koncese „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Novela zavádí nové povinnosti cestovních kanceláří při prodeji zájezdů a spojených cestovních služeb (informační povinnosti, odpovědnost aj.), zavádí standardizované informační formuláře pro zákazníky k nákupu zájezdu a spojených cestovních služeb, dochází ke změně v podmínkách záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře – zřizuje se garanční fond.

Prvořadým cílem směrnice, která se přenáší do schválené novely, je přispět k lepšímu fungování národního trhu a vnitřního trhu EU v odvětví služeb cestovního ruchu a dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele v tomto odvětví.

Díky novele tak každý zákazník před zakoupením zájezdu obdrží přesné informace nejen o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje všechny stávající i nové subjekty podnikající v této oblasti, aby se s novým zněním zákona seznámily a přizpůsobily svoji činnost novým podmínkám.

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko se tyto změny týkají přibližně čtyřiceti provozoven podnikatelských subjektů s oprávněním nabízet služby cestovního ruchu.