Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Jak šel čas blanenským zpravodajem...

13. září 2018, historie, přečteno: 598×

Šedesát let, právě tak dlouho již listujete Zpravodajem města Blanska. V lidském životě jde o zkušeného kmeta a nejinak je tomu i u našeho periodika. První číslo vyšlo v závěru letních měsíců roku 1958. Má-li někdo z vás doma celý jeho archiv, jde o úctyhodnou sbírku, vlastně kroniku města Blanska.

Samozřejmě, že první číslo vyšlo v jiné podobě, také obsah byl podstatně jiný. Jeho vydavatelem byla školská a kulturní komise MěstNV a náplň zpravodaje spočívala především v přehledu kulturních a sportovních akcí v Blansku. Proto také původní název tohoto periodika byl Blanenský kulturní zpravodaj.

První čísla ročníku 1958 byla osmistránková o rozměrech 10 × 21 cm, od června 1959 se počet stran zvýšil na dvanáct. V této podobě zpravodaj vydržel až do roku 1980, byl doručován zdarma do každé rodiny, a jeho náklad se zvyšoval současně s nárůstem obyvatelstva.

V roce 1977 změnil Blanenský kulturní zpravodaj svoje jméno, neboť jeho náplní už dávno nebyl jen přehled kulturních akcí. Objevovaly se v něm články a informace z činnosti orgánů MěstNV i ostatních organizací ve městě. V tomto roce změnil zpravodaj svého vydavatele. Stalo se jím Kulturní a rekreační zařízení města Blanska, které však bylo k 1. 1. 1980 odloučeno a byla ustavena samostatná instituce – Kulturní středisko města Blanska.

V listopadu 1980 schválila rada MěstNV rozšíření zpravodaje na šestnáct stran a změnu formátu, současně bylo v městských stranických a státních orgánech projednáno, aby se od 1. 1. 1981 na krytí finančních nákladů podíleli také občané. Lednové číslo ročníku 1981 již tedy vyšlo na formátu A5, v nové grafické úpravě a s novými rubrikami, a to nákladem 4 500 kusů a cenou 1 Kčs za výtisk.

zpravodaje-41537-0_550.jpg
Zpravodaj města Blanska prošel dlouhým vývojem. Letos je to šedesát let, co přináší informace o aktuálním dění ve městě. Foto: S. Mrázek

V roce 1984 se šestnáctistránkový zpravodaj rozšiřuje o barevnou obálku a v této podobě zůstal do roku 1989. Prodej byl zajišťován částečně prostřednictvím pošty předplatitelům, zbytek byl v prodeji v blanenských prodejnách potravin. Od 1. ledna se cena jednoho výtisku zvedla na 2 Kčs.

V roce 1990 byla učiněna jednoletá změna formátu na A4, ale v roce 2000 se vrací zpravodaj na původní A5. V této podobě vycházel do roku 2005. 

Od roku 2000 město Blansko vydává dva měsíčníky. Jedná se o Zpravodaj PLUS dodávaný pravidelně zdarma až do schránek, a o Zpravodaj města Blanska, který bylo možno zakoupit vždy koncem měsíce v novinových stáncích, samoobsluhách apod.

Zpravodaj PLUS byl černobílý, novinového formátu velikosti A4, se zaměřením spíše na informace z městského úřadu – informoval o změnách zákonů, sociálních dávek, investicích, usneseních a dalších záležitostech souvisejících s chodem úřadu či bezprostředně se dotýkajících obyvatel města.

Oproti tomu v malém zpravodaji, který byl sešitového typu s barevnou obálkou, se objevovaly pozvánky na kulturní a sportovní akce, program kina, muzea či knihovny, reportáže z akcí nebo z historie Blanska, nechyběla zde ani společenská kronika.

Od roku 2006 jsou spojeny oba zpravodaje v jeden, a to do novinového formátu velikosti A3. Tento formát byl zvolen z toho důvodu, že poskytuje více místa, je přehlednější a zajímavější pro inzerenty. Je distribuován zdarma do schránek občanům.

Od roku 2006 se mění také periodicita na čtrnáctideník a přední i zadní strana jsou v barevném provedení. Tento „nový“ Zpravodaj města Blanska slučuje informace z obou předchůdců, obsahuje články o historii města, kulturní a sportovní pozvánky na 14 dní předem i společenskou kroniku. Nahradil tak oba předchozí zpravodaje. V této podobě vychází dodnes, nákladem 9 080 výtisků.

Po celou dobu řídila zpravodaje redakční rada a jeho redaktoři. Připomeňme si některé z nich: Stanislav Kočvara, Ivana Mašátová, Jan Gron, Petr Müller, Lída Fadrná, Dana Münsterová , Zdenka Zouharová, Pavla Jančevová, Olga Voráčová, Vladimír Jančík, Zdeněk Hons, Robert Novotný, Marta Šosová, Jaroslav Parma, Vladimír Polák, Tomáš Písař, Kateřina Dorňáková, Klára Kučerová, Stanislav Mrázek a Jana Franchi.

Patří jim velké poděkování. Za mravenčí práci, ověřování faktů a chuť nejít po prvoplánových titulcích. Léta nám přináší nezprostředkované a nezkreslené informace o výstupech z jednání městské rady, městského zastupitelstva, o probíhajících i připravovaných akcích všeho druhu, o dění na radnici i ve městě.

Pavel Svoboda

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.