Proběhlo ustavující Zastupitelstvo města Blanska

1. listopadu 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 3423×

Zastupitelstvo města Blanska na svém dnešním ustavujícím zasedání rozhodlo o novém složení rady města. Starostou byl zvolen Jiří Crha, prvním místostarostou František Hasoň, druhým místostarostou se stal Ivo Polák. V obou případech bude místostarosta k výkonu své funkce uvolněný.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Slavnostní slib dnes složilo pětadvacet blanenských zastupitelů. Sešli se na svém prvním ustavujícím zasedání v hlavním sále Dělnického domu v Blansku.

Po složení slibu všech členů zastupitelstva Jaromíru Roučkovi, který se hned v úvodu ujal vedení shromáždění, měl k programu zasedání svou připomínku zastupitel Emil Pernica (KSČM). Navrhl zařazení interpelací jakožto dalšího bodu jednání. Na základě výsledků hlasování však tento návrh nebyl přijat.

Za členy volební komise byli následně zvoleni Jaroslava Pořízková, Pavel Langr a Michal Souček.

Poté Blanenští přistoupili k vlastní volbě starosty, dvou místostarostů a členů rady města. Kromě starosty Jiřího Crhy a místostarostů Františka Hasoně a Ivo Poláka jimi byli zvoleni také Zdeněk Grünwald, Jana Novotná, Radek Šinkora a Ivo Stejskal.

Dalším bodem programu bylo jmenování zástupce města do „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Stal se jím druhý místostarosta Ivo Polák. Zástupcem pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blanska byl pak zvolen první místostarosta František Hasoň.

V závěru ustavujícího zasedání byl předložen návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelé za ANO 2011 ještě před samotným hlasováním avizovali ústy Lenky Dražilové (ANO 2011), že mají k navrženým odměnám výhrady. Hlasovali proto proti tomuto návrhu. Ten byl však většinou hlasů přijat. Členové rady tak obdrží měsíčně 7.000 Kč, předsedové výborů rady města 2.500 Kč, předsedové komisí rady města a současně zastupitelé 2.000 Kč a řadoví členové zastupitelstva pak 1.500 Kč.

Touto problematikou se budou blanenští zastupitelé znovu zabývat na svém jednání 18. prosince s ohledem na změny příslušného nařízení vlády České republiky.

Nově zvolený starosta Jiří Crha v závěru vyjádřil své přesvědčení, že spolupráce zastupitelů napříč politickými stranami bude v tomto volebním období věcná, konstruktivní a hlavně přínosná pro naše město a jeho obyvatele.

Členové Zastupitelstva města Blanska (na prvním sedmi místech jsou radní, další zastupitelé jsou seřazeni podle vylosovaných čísel stran ve volbách):

 • Ing. Bc. Jiří Crha, ODS
  starosta, člen rady
 • Ing. František Hasoň, KDU-ČSL
  1. místostarosta, člen rady
 • Mgr. Ivo Polák, ČSSD
  2. místostarosta, člen rady
 • MUDr. Zdeněk Grünwald, ODS
  člen rady
 • MUDr. Jana Novotná, ODS
  členka rady
 • Radek Šinkora, Volba pro Blansko
  člen rady
 • Ing. Ivo Stejskal, Volba pro Blansko
  člen rady
 • Pavel Langr, ODS
  člen zastupitelstva
 • MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ODS
  členka zastupitelstva
 • MUDr. Jaroslava Pořízková, KDU-ČSL
  členka zastupitelstva
 • Ing. Jan Pořízek, KDU-ČSL
  člen zastupitelstva
 • MUDr. Milan Stojanov, KDU-ČSL
  člen zastupitelstva
 • Zbyněk Pokorný, Česká pirátská strana
  člen zastupitelstva
 • Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., Volba pro Blansko
  člen zastupitelstva
 • Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, PhDr., MBA, LL.M., SPD
  člen zastupitelstva
 • Bc. Emil Pernica, DiS., KSČM
  člen zastupitelstva
 • Stanislav Navrkal, KSČM
  člen zastupitelstva
 • Natálie Novotná, KSČM
  členka zastupitelstva
 • Mgr. Lenka Dražilová, MBA, ANO 2011
  členka zastupitelstva
 • Pavel Blata, ANO 2011
  člen zastupitelstva
 • Ing. Pavel Matuška, ANO 2011
  člen zastupitelstva
 • Ing. Jan Nečas, ANO 2011
  člen zastupitelstva
 • Ing. Jiří Míšenský, ANO 2011
  člen zastupitelstva
 • Mgr. Miroslav Starý, ČSSD
  člen zastupitelstva
 • Mgr. Bc. Michal Souček, ČSSD
  člen zastupitelstva

ustazas-62945-0_550.jpg

ustazas-80738-1_550.jpg

ustazas-33097-2_550.jpg

ustazas-47090-3_550.jpg

ustazas-23575-4_550.jpg
Nejužší vedení města Blanska (zleva): První místostarosta František Hasoň, starosta Jiří Crha a druhý místostarosta Ivo Polák. Fotografie: S. Mrázek

red