Zástavba v centru města? Nic není definitivně rozhodnuto!

21. srpna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 2000×

Město Blansko zveřejnilo ke konci června záměr zřídit právo stavby a následně odprodat pozemky ve středu města při náměstí Republiky, kde už více než 15 let platí regulační plán. Ten zde momentálně počítá zejména s výstavbou nebytových prostorů a bytů ve střešních nástavbách. Přestože je regulační plán platný tak dlouhou dobu, vyvolalo řádné zveřejnění záměru vášnivé a kritické reakce občanů Blanska zejména na sociálních sítích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V nich převažuje odpor k záměru zástavby v centru Blanska a v diskuzích na internetu se objevují i neopodstatněné spekulace a zkratkovité dohady o tom, že už je o výstavbě rozhodnuto bez diskuze s veřejností. Proti tomu se však vedení města důrazně ohrazuje s tím, že každé zveřejnění podobného záměru má svůj postup.

V této souvislosti je také třeba zdůraznit, že v současné době je dobrá ekonomická situace a boom ve stavebnictví, proto blanenští radní využili podnětu jednoho z developerů a zveřejnili zmíněný záměr.

Na ten odpověděli tři zájemci, kteří v nabídkách zatím nic nekonkretizují, pouze sdělují svůj zájem. Posouzením nabídek se bude zabývat rada s tím, že konečné rozhodnutí je věcí zastupitelstva. A je jisté, že si od zájemců vyžádá ještě další informace a upřesnění jejich nabídek.

Vypsání záměru také logicky zapadá do plánu činnosti radních, jimž komise pro investice a územní rozvoj doporučila pokračovat v jednáních o urbanistickém řešení centra města.  Zveřejnění záměru proto bylo pouze výzvou pro potenciální zájemce, která město k ničemu nezavazuje. Podle vedení města je to totiž prakticky jediná možnost, jak (nezávazně) zjistit plány případných investorů na daném území.

Současné vedení radnice se tak snaží splnit jak jeden z bodů programového prohlášení, a to Rozvoj města: pokračování v naplňování Strategického plánu rozvoje města a vytvoření studie na řešení centra města, tak i naplnit strategické městské dokumenty, jako je například regulační plán. Ten je spolu s územní studií výsledkem odborných návrhů urbanistů a architektů.

V současné době město Blansko zjišťuje názor nezávislého urbanisty formou územní studie. Do jejích podkladů budou zařazeny i informace od zájemců o výstavbu, a pokud je bude možno objektivně zohlednit, budou zapracovány do výsledné podoby studie a vyhodnoceny v případné změně regulačního plánu. Jedná se o časově náročnější proces, v rámci kterého se otevře prostor pro diskuzi na půdě zastupitelstva a představení záměrů veřejnosti.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, regulační plán středu města platí od roku 2002 a obsahuje schválené zastavění středu města městským blokem, přičemž je celou dobu zveřejněný na webu města, pouze se mění objemové, prostorové, legislativní a další možnosti, jak regulační plán naplnit.

Také je třeba připomenout, že město po koupi hotelu Dukla nabízelo v letech 2013 a 2014 střed města o rozloze 9000 metrů čtverečních několikrát za sebou zájemcům, včetně inzerce v evropském developerském časopisu Development News. A nechalo kvůli tomu zpracovat podrobný pasport území. Přesto se tehdy žádný zájemce nepřihlásil a v referendu se rozhodlo o zbourání hotelu Dukla.

Výsledkem dalšího postupu tak může být buď výběr některého z návrhů nebo jejich úplné odmítnutí a následně další jednání o regulačním plánu.

V diskuzích v médiích a na sociálních sítích se také objevovaly komentáře o zastavění prostoru po zbouraném hotelu Dukla, ale ten nebyl v žádném případě předmětem zveřejněného záměru. Pokud by ho město nezveřejnilo, mohlo by předem vyloučit jednu z možností, navrženou odborníky, jak změnit podobu náměstí, která – jak se jistě shodneme – v pořádku není.

Vedení města si uvědomuje, že jde o velmi zásadní a citlivé rozhodnutí, ke kterému je potřeba shoda napříč politickým spektrem v zastupitelstvu, protože realizace bude přesahovat několik volebních období. Chtěli bychom občany města ubezpečit, že tak jak je uvedeno v titulku, zdaleka není nic  definitivně rozhodnuto, stále se jedná o nezávazné prověřování možností.

(red)

 

Pohled odborníka

Město Blansko má od závěru 90. let minulého století podklady, ze kterých vyplývá, že střed města je nutno dotvořit do kompaktnější podoby a v tomto duchu s územím pracoval územní plán z roku 1998, návazně vydaný regulační plán z roku 2002 i nový územní plán z roku 2011. Naznačené řešení je celou tuto dobu rámcově zřetelné, nebyla však dořešena otázka investorství. Došlo rovněž k posunu podmínek v rámci města jako takového.

Budoucí projekt dostavby středu města podle koncepce regulačního plánu, nebo změny této koncepce, má velmi široké vazby a nelze o něm uvažovat jako o běžném záměru výstavby budovy nebo několika budov ve stabilizovaném území. Pokud se po řadě let objevil zájemce o výstavbu, který má dostatečný kapitál a zdejší podmínky vnímal v relativně celistvé podobě, byly jeho podklady posouzeny na interní úrovni a řada problémů byla dána k dalšímu prověření. Je nepochybné, že výsledné řešení bude teprve formulováno.

V současnosti dochází k jakési zpětné vazbě, rozšířenému hodnocení východisek a dopadů, což se u běžných záměrů, kde lze přímo vydat územní rozhodnutí, neděje. Je nutno vnímat jako fakt, že regulační plán v této části prostoru nebyl z mnoha různých důvodů dlouhou řadu let naplněn a za dobu, která uplynula, je nutno na území nazírat jinak než v letech 1997 až 2002. Takto významné území však není možno ponechat zcela bez regulace.

Ing. arch. Jiří Kouřil, pořizovatel ÚPD a městský architekt

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter