Našli poklad nevyčíslitelné hodnoty. Stříbrné mince odhalí v Muzeu Blanenska

21. září 2020, historie, přečteno: 2380×

Měla to být krátká vycházka do okolí, nakonec se běžný výlet stal pro mladý manželský pár z Blanenska zážitkem na celý život. Ve svahu narušeném erozí v blízkosti Bořitova totiž objevili opravdový poklad – keramickou nádobu ukrývající několik set kusů historických mincí. Díky poctivým nálezcům už nález zkoumají odborníci. K vidění bude i v Muzeu Blanenska spolu s dalším pokladem, který letos našel poctivý nálezce na Jedovnicku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Celkem 800 kusů moravských stříbrných denárů doplňují dva kusy mincí českých denárů. V souboru zcela dominují moravské ražby knížete a krále Vratislava II., dalších přemyslovských knížat i anonymní mince z druhé poloviny 11. a počátku 12. století. Mince byly uložené v dochované keramické nádobě a jsou ve vynikajícím stavu,“ popsal cenný nález Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně, který mince odborně zkoumá.

Unikátní nález 802 stříbrných mincí je zásadní pro poznávání dějin moravského mincovnictví. FOTO: Jiří Foltýn

Jisté je, že původní majitel mince střádal delší dobu a že měl poklad už tehdy velkou hodnotu. „V pokladu bylo identifikováno na 90 různých ražeb či jejich variant celkem sedmi moravských či českých panovníků, jsou zde také anonymní ražby. Ve větších počtech se zde zachovala celá řada mincovních typů buď dosud zcela neznámých, nebo které byly známy jen v jediném exempláři,“ uvedl Doležel.

„Z kulturně-historického hlediska jde o nález nevyčíslitelné hodnoty. Jde o první intaktně dochovaný nález z této doby, má zásadní význam z hlediska poznání dějin moravského mincovnictví,“ dodal odborník. Co bylo v době uložení pokladu možné za více než osm set mincí pořídit, by měl blíže napovědět materiálový rozbor mincí, který zpřesní ryzost kovu. Jasné zatím není ani to, na co byly dlouhodobé úspory určeny. V době uložení mincí do hlíny se u moci střídala knížata a vládci proti sobě spřádali intriky, výjimkou nebyly ani vraždy na objednávku. 

„Kdo si poklad schoval, můžeme jen hádat, k uložení došlo pravděpodobně na konci prvního či na počátku druhého desetiletí 12. století,“ odhaduje Doležel. Ten už archeologický nález zkoumá a odborně zpracovává čtyři roky, přesně od doby, kdy se na Muzeum Blanenska obrátili poctiví nálezci. „Muzeum v době objevu depotu nemělo archeologa, proto jsme oslovili právě Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně,“ vysvětlila Pavlína Komínková, ředitelka blanenského muzea.

Mince vystaví od 16. října. Poklady budou dva

Náročný proces určování mincí i jejich čištění a konzervování potrvá ještě dlouho. Část mincí, které už prošly konzervačním procesem, ale už brzy uvidí i veřejnost. Od 16. října bude poklad představen při slavnostním odhalení v expozici Cesta do pravěku Blanenska. V archeologické expozici muzea bude k vidění zhruba osm desítek originálů mincí, keramická nádoba, ve které byl poklad nalezen, ale také 802 replik mincí, aby měli návštěvníci představu o rozsahu celého nálezu.

Na vystavení originálů mincí netrpělivě čekají také poctiví nálezci. „Přemýšlíme, s jakými skutky bylo nabytí tak velkého jmění spojeno. Zda to byly úspory nabyté poctivým člověkem, nebo byly spojené se zlem a strádáním ostatních? Ať je to jakkoli, cítíme se být s původním majitelem pokladu svým způsobem osudově spojeni, protože jsme po devíti stech letech jeho velký majetek vrátili zpět na světlo světa. Naším přáním je, aby byl poklad vystaven v Muzeu Blanenska, protože máme silný vztah k Blanensku a jeho historii. Proto budeme rádi, když zůstane trvalou připomínkou zmíněných časů,“ uvedli mladí manželé.

Poklady obohatí díky poctivosti nálezců sbírky muzea. Slavnostní odhalení obou pokladů doplní přednáška odborníka.

Vystavení pokladu, které probíhá pod záštitou Ministerstva kultury, bude součástí stálé expozice muzea. Originály mincí se však vzhledem ke zranitelnosti budou ve vitrínách postupně měnit za repliky. Hrozí totiž jejich poničení vlivem výkyvů teplot a působení vzdušné vlhkosti. Jak dlouho budou originály ve speciálních skleněných vitrínách vystaveny zatím není jasné, na jejich bezpečí budou dohlížet měřicí přístroje a konzervátor muzea bude průběžně vyhodnocovat, zda jsou stovky let staré mince v bezpečí.  

Poklad z Bořitovska ale nebude jediným, který návštěvníci v blanenském muzeu nově uvidí. Novou součástí expozice hradů na Blanensku, která se zaměřuje na období středověku, se stane také soubor 67 mincí, které našel amatérský hledač na Jedovnicku na počátku letošního roku. Hromadný nález asi padesáti stříbrných mincí hledač ohlásil ihned po nálezu archeologovi blanenského muzea. Při dohledávce pak společně objevili ještě dalších dvanáct mincí.

„Mince, které nálezce odevzdal muzeu v lednu letošního roku, jsme nakonzervovali a předali numismatikům k prozkoumání. Podle předběžného určení pochází mince ze 16. století, nachází se mezi nimi jeden pražský groš a některé další ražby,“ popsal Marek Novák, archeolog blanenského muzea.

„Pro návštěvníky připravujeme také možnost vyrazit si vlastní mince a na originály denárů z pokladu se budou moci podívat přes elektronickou lupu, připravujeme také mluveného webového průvodce,“ dodala Pavlína Komínková.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter