Zastupitelé schválili prodloužení termínu výstavby obchodního centra na místě bývalých skleníků. Stavět by se mohlo začít příští rok

9. září 2020, tiskové zprávy, přečteno: 1806×

Delší termín pro vybudování obchodního centra na ulici Poříčí, na místě bývalých skleníků, bude mít společnost M.S. Blanenská. Firma požádala o prodloužení lhůty pro podání návrhu na stavební povolení do dubna 2021. Zastupitelé nakonec vyšli developerovi, který chce na okraji Blanska ve směru na Rájec-Jestřebí vybudovat obchody i parkovací plochy, vstříc. Obchodní centrum by tak mělo začít fungovat nejpozději v létě 2023.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Na základě žádosti M.S. Blanenská jsme prodloužili termíny harmonogramu prací. Návrh na vydání stavebního povolení musí být podaný nejpozději do 30. dubna 2021, stavební povolení musí být vydané do 31. října příštího roku. Kolaudační rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání musí být vydáno do 18 měsíců od vydání stavebního povolení, tedy do 30. června 2023,“ informoval místostarosta Ivo Polák s tím, že oproti předpokladu se dokončení projektu prodlužuje o necelý rok.

Firma se nově zavázala k tomu, že na svoje náklady do výše půl milionu korun vybuduje založení stavby lávky pro pěší vedoucí přes řeku Svitavu na Sportovní ostrov a stožár veřejného osvětlení, který poté bude udržovat a provozovat nájemce obchodního centra. Zastupitelé také schválili, že M.S. Blanenská odkoupí menší plochu, namísto původních cca 29.445 m2 nově 24.293 m2. Zvětší se tak prostor pro zeleň, který M. S. Blanenská na svoje náklady upraví na park. Náklady na jeho vybudování odhaduje firma na tři až čtyři miliony korun. 

Smlouva s developerem byla podepsaná v květnu 2015. O prodloužení termínů firma v minulosti už opakovaně žádala, naposledy loni v létě. Největší zdržení projekt nabral především kvůli nutnosti zajištění všech potřebných souhlasů od Evropské investiční banky a Ministerstva zemědělství, které musely předcházet vydání závazného stanoviska od správce toku Povodí Moravy, s.p. a Lesů ČR. Stavba obchodního centra totiž bude zasahovat do stávajících vodních staveb, které provedlo Povodí Moravy v souvislosti s úpravou koryta řeky Svitavy. Potřebné souhlasy firma obdržela až koncem roku 2018. Podklady pro územní rozhodnutí tak společnost předložila až na sklonku loňského roku.

Někteří zastupitelé už další prodloužení termínů schválit nechtěli. „Za poslední rok došlo hned k několika významným posunům v přípravě projektu, na konci loňského roku M.S. Blanenská podala žádost o umístění stavby a územní rozhodnutí v únoru nabylo právní moci. Společnost od té doby platí nájemné ve výši 1.279.807 Kč ročně ve dvou splátkách, vždy v červnu a listopadu. První už byla letos v létě uhrazena. Došlo také k odkupu nemovitostí od společnosti ZERA Rájec za 14,5 milionu korun. Na konci srpna také M.S. Blanenská podala žádost na stavební úřad o demoliční výměr,“ vyjmenoval Ivo Polák s tím, že firma se zavázala na své náklady vyprojektovat také lávku pro pěší či vybudovat okružní křižovatku. Částka za nájem se nesníží ani poté, co došlo ke zmenšení plochy určené k odprodeji.

Město jednalo s developerem také o zvýšení budoucí kupní ceny za metr čtvereční, která vychází ze znaleckého posudku z roku 2014. Stanovena byla na 1000 korun za metr čtvereční. „Kromě výkupní ceny za metr čtvereční je potřeba zohlednit také to, že s územím souvisejí další investice. Řada z nich vychází z požadavků města, kterým se snažíme průběžně vycházet vstříc, byť nebyly stanoveny v kupní smlouvě. Už nyní jsme na přípravu území desítky vynaložili desítky milionů korun, aniž jsme zahájili vlastní stavbu.Jak rostou požadavky, rostou i náklady v přepočtu na metr čtverešní, už nyní přesahují částku 3 tisíce korun za metr, to je pro nás na hranici únosnosti,“ vysvětloval na setkání se zastupiteli Zdeněk Přichystal z M.S. Blanenská. Své argumenty společnost zopakovala i na včerejším jednání.

Opoziční zastupitelé na jednání zastupitelstva navrhli vypovězení smlouvy či prodloužení podmiňovali splněním dalších podmínek pro zhotovitele. Pro prodloužení lhůty ale nakonec hlasovalo 15 z 21 přítomných zastupitelů. Zohlednili také fakt, že při nedohodě s M.S. Blanenská by patrně následoval soudní spor. Vznikla by také patová situace, kdy pozemky vlastní město, ale stavby na nich soukromá společnost. Na záznam se můžete podívat zde.

„Jsem rád, že se podařilo prosadit rozumné řešení a v době, kdy investor za poslední rok podnikl celou řadu konkrétních kroků směřujících k zahájení stavby, vše směřuje k vybudování obchodního centra v co nejkratší době,“ dodal starosta Jiří Crha.

 

 

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter