V Blansku se otevře nové odběrové centrum s kapacitou až tisíc antigenních testů týdně

11. května 2021, tiskové zprávy, přečteno: 11923×

Nové odběrové centrum pro ty, kteří mají zájem o antigenní test na COVID-19, se od pátku 14. května otevře v Blansku. Centrum, které zřizuje město ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Blansko (ČČK), bude fungovat denně od pondělí do pátku. Zdravotníci v něm mohou otestovat každý den až dvě stě zájemců. Centrum bude fungovat v prostorách města na Chelčického ulici 56. Termíny si mohou rezervovat zájemci o testy hrazené zdravotní pojišťovnou, přihlásit se ale nově mohou také samoplátci. Ti zatím v Blansku neměli možnost nechat se otestovat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Antigenní testy dosud prováděli zdravotníci v odběrovém centru v Nemocnici Blansko. Kapacita ale nestačí a nemocnice, která nabízí také PCR testy a zajišťuje fungování velkokapacitního očkovacího centra ve sportovní hale v Údolní ulici, nemá možnost počty antigenních testů dále navyšovat. Proto se vedení nemocnice, ČČK a město dohodly na zprovoznění odběrového centra v nových prostorech.

„S Oblastním spolkem Českého červeného kříže Blansko spolupracujeme už několik týdnů v souvislosti s testováním našich zaměstnanců. Společně jsme se snažili najít cestu, jak navýšit počty antigenních testů, abychom pokryli zájem místních a ti kvůli testování nemuseli jezdit mimo Blansko,” vysvětlil tajemník blanenského městského úřadu Josef Kupčík.

Testování zatím členové Českého červeného kříže provádějí ve firmách, od pátku se bude možné testovat v novém odběrovém centru na Chelčického ulici.  FOTO: Pavla Komárková

Město nyní vyčlenilo a upravilo volné prostory v Chelčického ulici 56, v nichž dříve fungovala prodejna papírnických potřeb. Český červený kříž zajistil připojení nového centra do přehledu odběrových míst spravovaného Ministerstvem zdravotnictví.

„Poptávka po antigenech je velká. Už nyní každý den testujeme zaměstnance téměř v desítce firem a další firmy se nám hlásí. Víme, že nemocnice vyšší poptávku pokrýt nemůže. A očekáváme, že spolu s rozvolněním mimořádných opatření souvisejících s koronavirem bude zájem o antigenní testování narůstat. Proto jsme se po domluvě s městem rozhodli nabídnout tuto službu také široké veřejnosti,” potvrdil ředitel ČČK Blansko Jiří Kučera. 

Centrum bude testovat také děti. Podmínkou je, aby se osoby mladší osmnácti let dostavily v doprovodu zákonného zástupce nebo s jeho ověřeným souhlasem.

Město minulý týden dokončilo přípravu nebytových prostor v ulici Chelčického 56. „Dodělávala se výmalba i pokládka nové podlahy. Vlastní testování tam zdravotníci ČČK zajistí od pátku 14. května,” popsal Josef Kupčík.

„Vše chceme pokrýt vlastními silami, testování budou provádět naši zdravotníci, administrativu zajistí naši dlouhodobí spolupracovníci, které jsme kvůli otevření centra povolali. Dál budeme zajišťovat také testování ve firmách a terénní zdravotní péči v celém regionu,” plánuje Jiří Kučera. 

V pátek 14. května se odběry na COVID-19 budou provádět v testovacím režimu od 10 do 18 hodin. Od pondělí 17. května už by mělo centrum fungovat v plném provozu celý týden.

Nové odběrové místo bude fungovat v pondělí, ve středu a v pátek od 10 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. „Počítáme s tím, že testování budeme provádět, dokud o ně bude zájem. Kapacita odběrů by měla být až dvě stě zájemců denně,” dodal ředitel blanenského spolku ČČK Blansko.  

Zájemci se mohou k odběrům přihlásit on-line přes centrální systém spravovaný Ministerstvem zdravotnictví. 

Systém automaticky vyhodnotí, zda má přihlášený nárok na test zdarma, který může každý pojištěnec podstoupit vždy jednou za tři dny. Případně zda žadatel spadá do některé ze skupin, jimž zdravotní pojišťovny antigenní testy neproplácí. Tam aktuálně patří všichni, kteří prodělali COVID-19 v posledních 90 dnech, jsou očkovaní proti COVID-19 a od druhé vakcíny uplynuly alespoň dva týdny, nebo měli v uplynulých pěti dnech negativní PCR test.

I ti se ale mohou nově nechat v Blansku otestovat. Samoplátci v Blansku za odběr zaplatí 350 Kč. K odběru by si každý měl přinést občanský průkaz či jiný doklad, kterým zájemce prokáže svou totožnost. Ihned po odběrech a vyhodnocení testu si každý odnese potvrzení o jeho výsledku. 

Případy, ve kterých nelze antigenní test vykázat na zdravotní pojišťovnu:

  • osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
  • osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.
 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů