Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Výrobní družstvo železářů

5. června 2022, historie, přečteno: 1135×

V září roku 1903 byly schváleny moravským místodržitelstvím stanovy Výrobního družstva železářů, které vzniklo v Blansku z iniciativy několika jednotlivců a poskytlo pracovní příležitost desítkám nezaměstnaných dělníků. Šlo o společenstvo zřízené na základě zákona z 9. dubna 1873, jehož všichni zaměstnanci museli být členy družstva.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stanovy určily tři hlavní úkoly – výrobu strojů a zařízení pro zpracování zemědělských a živočišných produktů i stroje a zařízení pro jiný průmysl a slévání železa a kovů, pořádání přednášek a dalších osvětových akcí k povznesení železářství a konečně výchovu učňů v železářském oboru.

Dobový pohled na sídlo družstva. FOTO: archiv Pavla Svobody

Během první světové války bylo družstvo uzavřeno, většina členů byla povolána na frontu. Po válce byla výroba obnovena, bohužel do výrobního programu zasáhla hospodářská krize a později druhá světová válka. V letech 1939 až 1942 se počet členů a zvláště počet podílů postupně snižoval. Rovněž se snižovala výroba.

V květnu 1948 byla ve Výrobním družstvě železářů provedena revize, z níž si můžeme ukázat, jaká byla v této době v družstvě situace. „I při úspěšných výsledcích družstva, vykázaných ve zvýšení výroby, snížení podnikové režie a zlepšení provozní výnosnosti...“ zjistila revize řadu závažných nedostatků, největší v řízení a administrativě. Dne 2. srpna 1948 bylo schváleno družstvo převést pod národní správu a podniku Metra Blansko poskytnout část výrobních prostor.

Reklama družstva z roku 1923. FOTO: archiv Pavla Svobody

V prosinci 1948 oznamuje ministerstvo průmyslu znárodnění Výrobního družstva železářů a jeho začlenění do n.p. ČKD Blansko. Bylo stanoveno, že do konce roku 1949 zlikviduje ČKD v objektech družstva výrobu a převezme do stavu zaměstnance a zařízení družstva. Veškeré pozemky a budovy přejdou do vlastnictví n.p. Metra Blansko.

Výrobní družstvo ve své mnohaleté činnosti sehrálo pokrokovou úlohu v celkovém sjednocovacím hnutí dělnictva a poskytlo obživu několika desítkám obyvatel (v roce 1940 mělo 50 zaměstnanců, 3 úředníky a 32 učňů).

Literatura:

Vratislav Grolich: Průmysl v Blansku v letech 1905 – 1945, Sborník muzea Blansko 1995

Ivan Štarha: Výrobní družstvo železářů v Blansku v letech 1939-1942. Sborník OVMB 3/1971

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení