Zlaté dno řemesel a živností – firma Ladislav Ranný

4. září 2022, historie, přečteno: 1274×

Továrna na barvy, laky a chemické přípravky. Z malého obchodu s materiálním zbožím, založeného v roce 1913 v Blansku, vyrostl velký tovární podnik, ve svém oboru vedoucí na Moravě. Roku 1919 postavil majitel L. Ranný v Dělnické Kolonii (dnešní ulice Sukova 2324/4 ) obytný dům, rozsáhlé skladiště, dílny a kancelář. Kolem roku 1920 byla zdokonalena výroba rezuvzdorných barev k nátěru železných konstrukcí a značka Prob, kterou tento výrobek nesl, zaručovala bezkonkurenční jakost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Roku 1921 byla vytvořena rozsáhlá výroba speciálních laků na školní lavice a speciálních laků pro elektrotechniku pod značkou Jupiter. Mezi další význačné výrobky patřil Ranol – patentní základní barva na dřevo, která si svou dobrou jakostí a stálostí získala všeobecnou oblibu. Mimo uvedené výrobky vedla firma na skladě všechny druhy laků a barev z tohoto oboru.  V roce 1923 otevírá v Rožmitálově ulici čp. 567 novou drogerii zaměřenou především na prodej barev.

Dobový pohled na továrnu firmy Ladislav Ranný- FOTO: archiv Pavla Svobody

Rozšiřující výroba si vyžaduje nové prostory a tak v roce 1931 zakoupil L. Ranný tovární a obytné budovy firmy Františka Šaumana, továrnu na hospodářské stroje Na Brankách čp. 442.

Odbyt vlastní výroby všech druhů laků a barev obstarával distribuční aparát sedmi prodejních továrních skladů (po jednom v Blansku, Třebíči, Německém Brodě a čtyři v Brně). Měl čtyři obchodní zástupce pro oblast v Čechách a na Moravě a vytvořenou obchodní síť okresních zástupců. Stejně jako výrobky z oboru barev a laků bylo jeho mladší výrobní odvětví – oddělení pro ochranu rostlin s postřikovými prvky Barvikol, Niron, lepem na housenky a štěpařským voskem velmi úspěšné.

Jediným majitelem firmy byl její zakladatel Ladislav Ranný (nar. 1890), který byl nejen zdatným podnikatelem, ale také příkladným šéfem všem spolupracovníkům. U jeho firmy byla zavedena pro všechny zaměstnance účast na zisku, byl vybudován sociální fond a zřízena závodní kuchyně. Tím bylo vytvořeno zdravé a oboustranně prospěšné prostředí mezi zaměstnanci a podnikem. Tovární ochranná známka BARVÍK měla před sebou velkou perspektivu.

FOTOGALERIE
Zlaté dno řemesl a živností – firma Ladislav Ranný

Prodejna firmy Ladislav Ranný v Rožmitálově ulici. FOTO: archiv Pavla Svobody

Celkem fotografií:  3

Velkou pozornost a finanční podporu poskytoval Ladislav Ranný charitativním institucím jako např. Okresní péče o mládež, Československému červenému kříži, Lize proti tuberkuloze, péči o uprchlíky z pohraničí, stravovacím akcím zejména po osvobození v roce 1945 a jiným. Ranný byl nápomocen i členům odbojového hnutí v době války.

Po osvobození se začal blanenský závod rozvíjet. V roce 1948 došlo ke znárodnění podniku. Na žádost pracovníků se stal L. Ranný ředitelem závodu. Po dvou měsících po znárodnění dostal infarkt. Závod v Blansku byl v době Ranného nemoci přestěhován do základního závodu Barvy – Laky, Uherské hradiště.

Po svém uzdravení nastoupil Ranný jako vedoucí drogerie na Rožmitálově ulici v Blansku č.p. 567. Umírá 24. června 1982 v brněnské nemocnici. Pochován je na blanenském hřbitově.

Vyhláška ministra průmyslu ze dne 27. června 1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.

Podle § 1, odst. 4 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, vyhlašuji po slyšení pověřence průmyslu a obchodu, že dnem 1. ledna 1948 byly podle § 1, odst. 1, č. 25 citovaného zákona znárodněny zestátněním podniky, u nichž počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl v době od 1. ledna 1946 počtu padesáti:

Pod číslem 24 byla znárodněna firma: L. Ranný, se sídlem v Blansku č. 442, spr. okr. Boskovice

Literatura:

Kolektiv autorů: K padesátému výročí trvání Společenstva živností svobodných a koncesovaných v Blansku, Blansko, 1935, 70 s.

Týden u nás (Blansko), roč. 1, č. 30, 15. 8. 1991

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení