Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Jaroslav Fárník, smíšený obchod a lahůdky, Blansko

8. ledna 2023, historie, přečteno: 1268×

Pověst obchodu se smíšeným zbožím a lahůdkami pana Jaroslava Fárníka v Blansku byla v celém kraji mezi zákazníky velmi dobrá. Přičinil se o to sám majitel a zakladatel firmy, který se ho rozhodl založit v roce 1926, když se mu naskytla koupě úřednického konzumu. V něm působil do roku 1933 jako vedoucí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jaroslav Fárník se vyučil obchodníkem u známé brněnské firmy Antonín Meissner v Brně – Husovicích, kde působil jako příručí necelý rok, aby potom odešel na vojnu. Po návratu z vojenské prezenční služby se vrátil ke jmenované firmě, kde nastoupil jako vedoucí ve filiálním obchodě do července 1923. Pak odešel na zkušenou k firmě Solanský v Blansku a toto město se mu natolik zalíbilo, že v něm nakonec trvale zakotvil.

Dolní část Rožmitálovy ulice, nízký obchod vpravo – obchod Fárník, později Potraviny Blansko. FOTO: archiv Pavla Svobody

Obchod pana Fárníka se smíšeným zbožím patřil mezi nejznámější obchody svého druhu v kraji. Tuto pověst si zasloužil především dobrým zbožím a vzornou obsluhou. Majitel obchodu vždy dbal, aby zákazník byl obsloužen k úplné spokojenosti.

Dobová reklama podniku. FOTO: archiv Pavla Svobody

V období po únoru 1948 byly postupně blanenské živnosti a obchody rušeny a konfiskovány jejich původním majitelům. Živnosti a obchody se staly součástí velkých, z větší části mimoblanenských národních podniků nebo družstev a zbývající byly na počátku 50. let včleněny do podniků místního hospodářství.

V roce 1972 ustoupila bývalá Fárníkova prodejna budování průtahové silnice přes ulici Vodní směrem na Dolní Lhotu. FOTO: archiv Pavla Svobody

V říjnu 1949 bylo v Blansku 13 družstevních prodejen, 11 bylo součástí národních podniků a jen 5 zůstalo v soukromých rukou. V tomto období mělo Blansko cca 5500 obyvatel s 1850 domácnostmi. Ke konečné likvidaci živností přispěl zákaz zadávání prací soukromému sektoru, vydaný ministerstvem pro místní hospodářství v roce 1957.

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení