Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Arnošt Macků, závod na vodovody a ústřední topení

5. února 2023, historie, přečteno: 978×

Firma Arnošta Macků byla v době založení jediná tohoto druhu v Blansku a kvalita její práce zaručovala další rozvoj. Majitel firmy se vyučil v Blansku, potom pracoval v Brně, na Slovensku, krátkou dobu v Plzni a pak se vrátil do Brna, kde nejdříve pracoval jako dělník, potom jako předák. Jeho schopnosti zaměstnavatelé brzy ocenili a pověřili ho složitějšími úkoly. Pracoval jako technická síla a později jako dílovedoucí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V roce 1931 si v Blansku zařídil vlastní podnik v oboru zařizování vodovodů, čerpadel a ústředního topení. Firma sídlila v Blansku na Mlýnské ulici. Závod v té době vyhovoval plně technickým požadavkům a firmě Macků byly zadávány stavby obecních vodovodů, rozšiřování městských vodovodních sítí a stavby ústředního topení.

Majitel podniku byl skutečným vzorem snaživého podnikatele. Své vzdělání si doplnil ve volných chvílích návštěvami přednášek na průmyslové škole a živnostenské radě v Brně. Dokonale rozuměl nejen vlastnímu oboru, ale také stavbám zemních prací a získal také vědomosti v oboru parních strojů a výbušných motorů. V obou oborech se podrobil předepsaným zkouškám. Zaměstnával šest pracovníků a závod přivedl na takovou výši, že dokonalá znalost a energie pana Macků byla zárukou toho, že by docílil velkého rozmachu.

FOTOGALERIE
Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Arnošt Macků, závod na vodovody a ústřední topení

Sídlo firmy v Mlýnské ulici v Blansku. FOTO: archiv Pavla Svobody

Celkem fotografií:  3

V letech 1931 – 1934 zřídila blanenská obec za starostování JUDr. Karla Rodkovského (1923 – 1939) samostatný vodovod pro tehdejší Nové Blansko nákladem 3 miliony korun. Významný podíl na výstavbě vodovodu měla i firma Arnošt Macků, jak dokládá zápis z Kroniky města Blanska:

Zadání prací vodovodních mezi Spešovem a D. Lhotou.

Po opětném jednání s Ing. Kášem a podnikatelem Štěrbáčkem ve schůzi měst. rady dne 5. března 1932 bylo ujednáno, že podnikatel Jan Štěrbáček společně s Arnoštem Macků provedou celý částečný vodovod dle plánů Ing. Spíška a dle své offerty č. 3. Za smluvený paušální obnos 27.500 korun. Příslušná smlouva za souhlasu stran se ustaví do 5ti dní.

Podepsáni: Arn. Macků, Jan Štěrbáček.

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení