Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Jaromír Roučka, stavitel v Blansku

19. března 2023, historie, přečteno: 1032×

Mezi významné meziříčské rodiny patřila rodina Roučkova. Václav Roučka (1843-1913) byl stavitelem ve Velkém Meziříčí. Měl čtyři syny, z nichž dva se významně podíleli na rozvoji Blanska. Jaromír jako stavitel v Blansku a Erich jako zakladatel továrny na výrobu měřících přístrojů Elektrometr Blansko, později v Brně vyráběl samočinné kotle, vynikl i v dalších oborech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jaromír Roučka, se narodil v roce 1874. Vystudoval Vyšší reálku v Brně (Höhere Staatsgewerbeschule). Od roku 1894 do roku 1901 prováděl stavitelskou praxi v Bolzanu v Tyrolsku. V roce 1902 se usadil v Blansku.

Jaromír Roučka. FOTO: archiv Pavla Svobody

Z rodinné tradice Ježků se ví, že projektantem a stavitelem jejich „hradu“ byl právě Jaromír Roučka, který se osvědčil i u jejich pozdějších staveb. Projekční práce na stavbu této jedinečné správní budovy firmy trvaly dva roky. Kvůli měkkému podloží musely být vybudovány široké betonové základy. Stavba hradu byla provedena v letech 1910 až 1911. V roce 1902 vypracoval Jaromír Roučka stavbu strojírenské dílny firmy Ježek, v roce 1907 bylo podle jeho projektu postaveno nové skladiště v areálu Ježkovy továrny a v roce 1930 byla podle plánů stavitele Roučky kolaudována stolárna této firmy.

Dobová reklama firmy. FOTO: archiv Pavla Svobody

Velký podíl měl Jaromír Roučka na výstavbě továrny svého bratra Ericha. Ten se rozhodl postavit továrnu na elektrické měřicí přístroje. Zvolil si Blansko, neboť zde byl jeho bratr Jaromír již známým stavitelem. Stavební povolení získali v květnu 1911 a už v listopadu téhož roku v továrně začali vyrábět elektrické měřicí přístroje. Výstavbu továrny řešili oba bratři v průběhu roku 1911 společně, Erich navíc našel v Blansku několik schopných jemných mechaniků-hodinářů, se kterými první výrobky – elektrické měřicí přístroje – vyvinul a připravil technologii jejich výroby. A tak se zrodil pozdější známý podnik Metra Blansko.

Dva bratři postavili a vybudovali vynikající podnik, pozdější Metru Blansko. Erich Roučka - zakladatel firmy elektrických měřících přístrojů, Jaromír Roučka – stavitel této továrny.  FOTO: archiv Pavla Svobody

V listopadu roku 1925 schválila finanční komise města Blanska návrh, že v Blansku bude postavena nová škola v nákladu dvou milionů korun. V roce 1927 rozhodlo městské zastupitelstvo, že budova dnešní ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 bude postavena podle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna. Stavba byla zadána staviteli Václavkovi z Brna a Jaromíru Roučkovi z Blanska. Dokončena byla v rekordním čase, v létě roku 1928. Roučkova stavební firma postavila také soubor dělnických domků na Husově ulici v Blansku.

V letech hospodářské krize město Blansko zbudovalo svůj dnešní komunální hřbitov. Nový hřbitov a stavební práce opět provedl blanenský stavitel Jaromír Roučka. Výstavba hřbitova byla v době krize dobrou pracovní příležitostí pro celkem 3 899 dělníků, kterých zde postupně 50 až 100 denně pracovalo. První pohřeb se na tomto hřbitově konal 25. srpna 1934.

Dobová reklama firmy. FOTO: archiv Pavla Svobody

Jaromír Roučka umírá 4. června 1934 a pochován byl ještě na starém hřbitově na Starém Blansku, ze kterého byly později hroby přeneseny na nový hřbitov, který v té době sám stavěl. Když zemřel, celý podnik byl citelně postižen, leč ihned převzat jeho chotí, paní Klaudií Roučkovou, které byl velice nápomocen syn stavitele. Ing. arch. Jaromír Roučka, který byl vedoucím firmy, přivedl závod k dalšímu rozkvětu a pokračoval v započaté stavitelské tradici svého otce.

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení