Zastropení potoka Palava je dokončeno. Park je opět průchozí

11. srpna 2023, tiskové zprávy, přečteno: 1513×

Stavební práce v parku v ulici Svatopluka Čecha skončily. Město dokončilo nové zastropení potoka Palava v místech, kde se vlévá do řeky Svitavy. To původní bylo v havarijním stavu. Práce, které přišly na 7,4 milionu korun, uzavřely od poloviny dubna průchod z parku do Rožmitálovy ulice i průjezd ulicí Svatopluka Čecha.

„Pravidelné revize ukázaly, že zastropení má trhliny a netěsnosti a hrozí zborcení. Původně jsme měli opravovat pouze strop, po zahájení prací se ale ukázalo, že navzdory provedeným sondám jsou nosné stěny v daleko horším stavu, než jsme předpokládali a je třeba rekonstruovat celý tubus. Naštěstí se operativně podařilo najít nové technické řešení i potřebné finanční krytí, náklady se z původních 5,7 milionu korun navýšily na 7,4 milionu korun bez DPH,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha, který má investiční akce ve své gesci.

Zastropení potoka Palava je dokončeno. Park je opět průchozí. FOTO: Pavla Komárková

Stavbu doplnilo nové zábradlí i dlažba na terase sousední kavárny, zemní práce a nové položení dlažby ale zasáhly celé území parku, které dělníci využívali. Průchod se otevřel ve čtvrtek večer. Drtivá většina úprav je ale ukryta pod povrchem.

Opravený je úsek zastropení o délce asi 44 metrů, který v podzemí vede od okružní křižovatky Rožmitálovy ulice s ulicemi Svitavská, Smetanova a Vodní až k ústí potoka Palava do řeky Svitavy. Nově jsou zrekonstruována také původní vyústění odlehčovacích komor z kanalizačního systému města nebo ochrana stávajícího vodovodu, který tok křižuje. Doplněny byly také odvodňovací výstupy z drenážního systému nové stavby.

FOTOGALERIE
Zastropení potoka Palava

Dělníci dokončili rekonstrukci zastropení potoka Palava. FOTO: Pavla Komárková

Celkem fotografií:  22

„Nyní se vše dokončilo stavebně, řeší se ale ještě administrativní dokončení a obnova výsadby zeleně. K předání a převzetí díla dojde do poloviny září. V řádu dnů by také měla být zprůjezdněna ulice Svatopluka Čecha, kde se nyní dokončují práce související s přeložkou elektrického vedení,“ doplnil vedoucí investičního oddělení Marek Štefan.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení