Město obnovuje tradici oceňování významných blanenských osobností

29. března 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 1712×

Město zavádí nový systém oceňování blanenských osobností. K dosud udílené Ceně města Blanska, která navazovala na Cenu města Blanska za kulturu, přibudou další ocenění. Nově bude město vyhlašovat také ocenění nazvané Blanenská osobnost, a to hned v pěti kategoriích. Do výběru nominovaných se spolu s veřejností zapojí také komise rady města nebo samotní radní.

„Dosud byla iniciativa při udělování ocenění a posuzování přínosu pro Blansko spíše na občanech, Cena města Blanska tak byla udělována nepravidelně, měnil se také počet laureátů. Nová úprava přenáší iniciativu při oceňování na město, zapojuje komise rady podle jejich odbornosti, aktivizuje v této oblasti také přímo Radu města Blanska,“ popisuje Pavlína Komínková, předsedkyně Komise kultury a komunitního života rady města, která změnu iniciovala.

osobnosti-26972-4716_800.png

„Naší snahou bylo vytvořit funkční systém udílení ocenění a také samotné oceňování využít k pozitivní motivaci blanenských osobností, k budování komunity a hrdosti na město, ve kterém místní žijí,“ vysvětluje Pavlína Komínková.

Návrh na ocenění může podat kdokoli, stačí vyplnit formulář a popsat v něm odůvodnění návrhu. Formulář je dostupný elektronicky na webových stránkách města i v tištěné podobě na podatelnách městského úřadu nebo v blanenské informační kanceláři Blanka.

Změnu už schválila rada města, postup při navrhování i výběru oceněných v jednotlivých kategoriích shrnuje Směrnice Oceňování blanenských osobností. Zastupitelé pak schválili nový Statut Ceny města Blanska. Ta bude i nadále udělována v samostatné kategorii za mimořádný počin, dlouhodobý přínos pro město. Návrhy tak bude možné podávat už letos, termín je do konce dubna.

Na ocenění lze navrhovat osobnosti z těchto oblastí:

1. Blanenská osobnost v kategorii umění a kultura za rok 2023

(hudebník, výtvarník, zpěvák, skladatel, spisovatel, pracovník v kultuře apod.)

2. Blanenská osobnost v kategorii sport a pohyb za rok 2023

(sportovec, sportovní tým, trenér)

3. Blanenská osobnost v kategorii vzdělávání a volný čas za rok 2023

(student, pedagog, vychovatel, skautský rádce apod.)

4. Blanenská osobnost v kategorii podnikání a inovace za rok 2023

(podnikatel, vynálezce, živnostník, architekt, firma apod.)

5. Blanenská osobnost v kategorii ochrana životního prostředí a humanita za rok 2023

(sociální pracovník, zdravotník, člen bezpečnostní složky, ochránce životního prostředí, apod.)

6. Kategorie Cena města Blanska – za mimořádný počin, dlouhodobý přínos pro město, lze udělit také in memoriam

Po ukončení sběru návrhů se všechny předají příslušným komisím k formálnímu posouzení, právě komise pak stanoví návrh pořadí oceněných, následně vše bude schvalovat rada města. V případě Ceny města Blanska bude pořadí schvalovat zastupitelstvo.

Novinkou bude také Blanenská osobnost, která dostane cenu veřejnosti za rok 2023 – bude jí absolutní vítěz hlasování veřejnosti napříč všemi nominacemi.

Vyhlášení oceněných osobností proběhne letos 11. října v Dělnickém domě pod taktovkou Kulturního střediska města Blanska a se zapojením místních kulturních uskupení a příspěvkových organizací.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení