Archiv článků
   za měsíc červen 2008

Kategorie: okolní obce  

 


Stavba silnice II/374 znovu pokračuje

V pondělí 2. 6. 2008 bylo předáno staveniště firmě Silnice Brno, která je hlavním dodavatelem stavby 3. úseku silnice II/374 z Ráječka po Rájec-Jestřebí. Realizace stavby započne ihned, termín dokončení je stanoven na listopad 2009.