Archiv článků
   v roce 2008

Kategorie: okolní obce  

 


Závěr prázdnin v Těchově

Ilustrační foto k článku: Závěr prázdnin v Těchově

Již mnoho roků patří v Těchově poslední dva srpnové víkendy sportu a zábavě. Stejně tomu bylo i v letošním roce.


Stavba silnice II/374 znovu pokračuje

V pondělí 2. 6. 2008 bylo předáno staveniště firmě Silnice Brno, která je hlavním dodavatelem stavby 3. úseku silnice II/374 z Ráječka po Rájec-Jestřebí. Realizace stavby započne ihned, termín dokončení je stanoven na listopad 2009.


Konkurz na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace MŠ Jedovnice

Rada městyse Jedovnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Jedovnice, předpokládaný nástup 1. 7. 2008.


Na jedné lodi

Ilustrační foto k článku: Na jedné lodi

18. dubna 2008 se v Městském kulturním středisku v Adamově uskutečnila vernisáž výstavy „NA JEDNÉ LODI“. Název výstavy vychází z myšlenky, že zdraví lidé, handicapovaní lidé i lidé vyléčení ze závislosti patří všichni k sobě a mohou se vzájemně obohacovat.