Archiv článků
   v roce 2008

VŠECHNY ČLÁNKY

 


Příhradový most přes Svitavu

Ilustrační foto k článku: Příhradový most přes Svitavu

Co s Ježkovým příhradovým mostem přes řeku Svitavu řeší Město. Zdá se, že nikomu nepatří.


Zubní pohotovost v I. pololetí 2009

Služba je sloužena od 8.00 do 12.00 h. Mimo tuto dobu je zubní pohotovost zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel. 548 424 248, a to od 17.00 h do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.


Plesová sezona

Přehled plesů konaných v Blansku.V blanenském ski-areálu čekají na příznivé počasí

Teplé počasí zatím neumožnilo zahájit lyžařskou sezonu v blanenském ski-areálu v Hořicích. Nic netrvá věčně, doufají blanenští sokolové, a jsou připraveni v případě dobrých sněhových podmínek zahájit provoz lyžařských vleků.Svoz a sběr vánočních stromků

Svoz a sběr vánočních stromků proběhne ve městě Blansku ve dnech 5. 1. a 19. 1.


Dělnický dům slaví letos 100 let

Ilustrační foto k článku: Dělnický dům slaví letos 100 let

Dělnický dům je dítkem počatým v bouřlivém roce 1905. 20. března tohoto roku Josef Hybeš seskupil 11 lidí, z nichž vytvořil prozatímní výbor Spolku Dělnický dům v Blansku. Schválili stanovy spolku pro zbudování vlastního Dělnického domu a spolek vstoupil v život.


Náměstí Svobody monitoruje kamera

Ilustrační foto k článku: Náměstí Svobody monitoruje kamera

Od konce listopadu je ve zkušebním provozu nový kamerový bod pokrývající ul. Seifertovu a nám. Svobody. Umístěn je na budově „hasičky“.


Činnost městské policie v listopadu–prosinci 2008

V období od 15. 11. 2008 do 15. 12. 2008 řešili strážníci MP 69 přestupků, které vyřídili uložení pokuty v blokovém řízení v celkové výši 42.300 Kč. Jednalo se převážně o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (překročení rychlosti v obci, zakázané parkování) a přestupky proti majetku (zejména krádeže v obchodech).


Kontejnery na nefunkční malé elektrospotřebiče instalovány

Ilustrační foto k článku: Kontejnery na nefunkční malé elektrospotřebiče instalovány

Město Blansko se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrospotřebičů. Každý občan, který se potřebuje zbavit nefunkčního mobilu, kalkulačky, telefonu, kamery, fotoaparátu, DVD přehrávače, drobného počítačového vybavení, discmana nebo MP3 přehrávače, el. hraček, fénu, kulmy, žehličky apod., má nyní možnost využít speciální kontejnery.


Skauti zvou pro betlémské světlo na radnici

Jednou z mnoha tradic, jež sice možná nemá staletou tradici, ale přesto už se stala pro mnoho blanenských rodin neodmyslitelnou součástí vánočních svátků, je Betlémské světlo. To letošní se uskuteční v úterý 23. 12. od 13.00 do 21.00 h a na Štědrý den od 8.00 do 11.00 h, opět v prostorách blanenské radnice na náměstí Svobody.


Nový stolní kalendář Moravský kras a okolí

Ilustrační foto k článku: Nový stolní kalendář Moravský kras a okolí

Na rok 2009 pro vás město Blansko ve spolupráci s městem Boskovice a s Pivovarem Černá Hora připravilo zajímavý stolní kalendář s fotografiemi největších turistických lákadel celého regionu.


Úřad práce otevře v lednu i v sobotu

Úřad práce informuje o rozšíření úředních hodin odboru zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce v Blansku v měsíci lednu, to následovně:


Děti soutěžily o Zlatý @

Ilustrační foto k článku: Děti soutěžily o Zlatý @

První ročník soutěže základních znalostí výpočetní techniky a jejího ovládání uspořádal Dům dětí a mládeže Oblázek ve spolupráci s firmou FPO.


Veletržní setkání partnerských měst

Ilustrační foto k článku: Veletržní setkání partnerských měst

Město Blansko se v termínu 15.–16. 11. 2008 zúčastnilo 17. ročníku mezinárodního gastronomického veletrhu REgustibus, který se konal v našem nejstarším partnerském městě Scandianu v Itálii.Úřední hodiny MěÚ Blansko o vánočních svátcích

Pro občany, kteří potřebují odevzdat písemnosti a jiný spisový materiál na Městský úřad Blansko, budou v době vánočních svátků v provozu v budově MěÚ, nám. Republiky 1, Blansko (bývalý okresní úřad) následující oddělení:


Informační kancelář Blanka mezi svátky

Informační kancelář Blanka bude mezi svátky uzavřena. Posledním dnem, kdy si u nás budete moci zakoupit případné vánoční dárky, bude pátek 19. 12. 2008, kdy bude otevřeno do 18 hod. Znovu otevřeme v pátek 2. 1. 2009. Do roku 2009 vám za celý kolektiv informační kanceláře přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. Krásné svátky!


Poradna pro rodinu mezi svátky

V době od 22.12 2008 – 2.1.2009 je Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sladkovského 2b, Blansko z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena. Můžete využít email či zanechat vzkaz na telefonním záznamníku. Budeme Vás kontaktovat zpět. Za pracovníky poradny vedoucí Mgr. Radka Šebelová.


Informace ke stánkovému prodeji

S blížícími se vánočními nákupy občané často využívají služeb, které nabízejí předvánoční trhy ve stáncích, na tržnicích a tržištích. Občané i podnikatelé by v této souvislosti měli být obeznámeni s podmínkami, za jakých je možno na tržištích, stáncích a tržnicích provádět podnikatelskou činnost, tj. prodej a skladování výrobků, poskytování služeb, resp. co je možné prodávat, co se prodávat nesmí, jaké jsou možnosti kontrolních orgánů apod.


Myslivost na Blanensku

Současné období mysliveckého roku je především časem honů na drobnou zvěř a také naháněk na zvěř černou. Letošní předběžné výsledky ukazují, že trend nízkých stavů drobné zvěře na Blanensku přetrvává.


Místostarosta Mgr. Polák radním Jihomoravského kraje

Ilustrační foto k článku: Místostarosta Mgr. Polák radním Jihomoravského kraje

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje zamíchaly nejen jeho vedením, ale dotkly se i Blanska. Za ČSSD v nich uspěl místostarosta Mgr. Ivo Polák, nyní již radní Jihomoravského kraje, pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti životního prostředí.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

12. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 16. 12. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Svoz zbytkového komunálního odpadu o vánočních svátcích

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. NEBUDOU provedeny pravidelné svozy zbytkového komunálního odpadu ve středu 24. 12. 2008 a ve středu 31. 12. 2008. Náhradní svozy budou zajištěny vždy den předem, tj. v úterý 23. 12. 2008 a 30. 12. 2008 v prodloužených směnách současně s pravidelnými úterními svozy. Jiné změny v období vánočních svátků a nového roku nebudou.


Ohňostroj na nám. Republiky až 1. 1. 2009

Letos poprvé Město Blansko přeruší novodobou tradici každoročního silvestrovského setkání na náměstí Republiky s diskotékou a ohňostrojem. Přivítání příchodu nového roku s ohňostrojem se přesune na podvečer 1. ledna.


Nový kříž na Olešné

Ilustrační foto k článku: Nový kříž na Olešné

Město Blansko každoročně vynakládá ze svého rozpočtu finanční prostředky na údržbu památníků a soch, které jsou v majetku města. V těchto dnech byla dokončena realizace kompletní rekonstrukce kříže na Olešné.


Studenti z Blanska vařili pro Evropu

Ilustrační foto k článku: Studenti z Blanska vařili pro Evropu

Ve dnech 10.–17. 11. se skupina žáků SOŠ a SOU Blansko oboru kuchař a číšník ve složení Lucie Šíblová, Tereza Plchová, Martina Zezulová, Hana Vašíčková a David Šmatera pod vedením mistra odborného výcviku pana Jaroslava Libiše zúčastnila výměnné praxe ve škole MOTTI v Reggio Emilia v Itálii.


Redukce návrhových ploch bydlení

Stavební úřad MěÚ Blansko, který plní prostřednictvím oddělení územního plánování a regionálního rozvoje funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace pro správní obvod obce s rozšířenou působností, dlouhodobě upozorňuje na připravované změny ve vymezení zastavitelných ploch v Územním plánu sídelního útvaru Blansko a reguluje pořizování ploch nových.


Repríza filmů o Karolině Meineke

V pátek 12. prosince v 17.30 h se v Kině Blansko koná repríza dvou filmů ze života Karoliny Meineke. Všichni ti, na něž se nedostalo při nedávné premiéře, mají nyní možnost zhlédnout životní příběh baronesy Karoliny z Linsingenu, později provdané Meineke. Vstup na představení je zdarma.


Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II

Ilustrační foto k článku: Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II

Město Blansko se uchází s projektem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zlepšení životního prostředí kolem nádrže a potoka Palava.


Vyplácené dávky zdravotně postiženým občanům

Odbor sociálních věcí, oddělení dávek pro zdravotně postižené věnuje péči zejména osobám těžce zdravotně postiženým a osobám se sníženou schopností péče o vlastní osobu. Rozhoduje o poskytování mimořádných výhod a dávek pro tyto skupiny občanů z titulu obce s rozšířenou působností.


Vánoční strom splněných přání

I letos po celou adventní dobu zdobí prostředí restaurace PUNKVA na Rožmitálově ulici „Vánoční strom splněných přání“. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Blansku ve spolupráci s pedagogickým sborem Speciální školy pro žáky s více vadami v Blansku opět zajišťuje strom splněných přání.


Nové policejní vozy dorazily i na Blanensko

Ilustrační foto k článku: Nové policejní vozy dorazily i na Blanensko

Pět služebních policejních vozů v novém barevném provedení bude sloužit policistům dopravního inspektorátu a obvodních oddělení v Blansku, Boskovicích, Černé Hoře a Letovicích.


Ztráty a nálezy

Ve zpravodaji pravidelně zveřejňujeme předměty odevzdané do ztrát a nálezů na podatelně MěÚ Blansko. Zákon praví: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.“


Víkend karetních turnajů

Ilustrační foto k článku: Víkend karetních turnajů

Hned dva velké karetní turnaje se konaly v sobotu 22. listopadu. V restauraci Punkva na Rožmitálově ulici zasedli již podeváté hráči k tarokovému turnaji O pohár starostky města Blanska, v Dolní Lhotě zase soutěžili příznivci mariáše.


Stavební úřad vytváří nové územně analytické podklady

Stavební zákon ukládá vytvořit územně analytické podklady do konce roku 2008. Jako jeden z nástrojů územního plánování budou tvořit základ pro další rozvoj území. V současné době pracují zaměstnanci stavebního úřadu na první části – podkladech pro udržitelný rozvoj území. Druhá část bude obsahovat rozbor údajů zjištěných v první části, zjednodušeně jejich SWOT analýzu.


V Češkovicích u Blanska zasedali zástupci Kolpingova díla z celé Evropy

Ilustrační foto k článku: V Češkovicích u Blanska zasedali zástupci Kolpingova díla z celé Evropy

Do hotelu Panorama v Češkovicích u Blanska se o víkendu 14.-16. listopadu sjeli evropští zástupci této celosvětové organizace, která v 60 zemích všech světadílů shromažďuje okolo půl milionu členů. V centru zájmu jsou sociální otázky (např. projekty v zemích třetího světa), vzdělávání, práce s dětmi a mládeží a především podpora aktivního se zapojení členů do života společnosti.
Změny v systému pomoci v hmotné nouzi

S účinností od 1. září 2008 byl v systému pomoci v hmotné nouzi zpřísněn postup proti osobám, které neplní vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti.
Pozvánka na výstavu prací kroužků

Od 28. do 30. listopadu představí výsledky své činnosti v Katolickém domě kroužky, školy a spolky z Blanska. Uskuteční se zde tradiční Vánoční výstava s podtitulem Zlaté české ručičky.


Adventní koncert Rastislavu

Smíšený pěvecký sbor Rastislav zve všechny svoje příznivce na adventní koncert, který se uskuteční v neděli 30. listopadu 2008 v 16.00 h v Dělnickém domě v Blansku. V programu zazní MISSA PASTORALIS od R. Fuhrera a další drobné skladby J. S. Bacha, B. Smetany a G. Faurého. Zpívá smíšený pěvecký sbor RASTISLAV Blansko, hudební doprovod smyčcový soubor MUSICA NOVA Jedovnice, diriguje Jaroslav Martinásek.


Školení bezpečné jízdy s následným odpočtem bodů

Od 5. září 2008 nabízí společnost AUTODROM MOST, a. s. ve spolupráci se společnost HCT.CZ, a. s. možnost absolvovat školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají zaznamenány v registru body. Jedná se o řidiče, kteří nemají v součtu zaznamenáno více jak 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6 a více body.


Jak se baví senioři

Ilustrační foto k článku: Jak se baví senioři

V Městském klubu důchodců na ulici Dvorské se stále něco děje. Sezona 2008–2009 byla zahájena v sobotu 6. září „Jiřinkovou zábavou“.


Na podporu nevidomých vybrali přes 50.000 Kč

Ve středu 15. října 2008 opět probíhala na území celé republiky veřejná sbírka „Bílá pastelka“ s cílem shromáždit finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi a pohyb se slepeckou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku.


Je Blansko městem pro byznys?

Nezávislý týdeník Ekonom vyhlásil cenu Město pro byznys 2008. Do výzkumu bylo zapojeno 205 měst a 22 městských částí hlavního města Prahy.


Šumný Moravský Kras

V dalším díle oblíbeného diváckého cyklu Šumná města, tentokrát natáčeném na Blanensku, se svérázný průvodce a básnící architekt David Vávra vydá po zákrutách tajemné podzemní říčky Punkvy, aby se za chvíli z propasti Macocha vyřítil na motocyklu enduro. Vysílán bude v premiéře na ČT2 v pondělí 24.11. ve 21.20 h a opakován v pátek 28.11. v 03.15 h, rovněž na ČT2.


Vítání sv. Martina úspěšné

Ilustrační foto k článku: Vítání sv. Martina úspěšné

Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého parku tisíce lidí.


Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem se uskuteční na nám. Republiky v pátek 28. listopadu. Vánočním stromem letos bude stříbrný smrk, který Městu Blansko daroval pan Jeřábek z Krasové.


Živnostenský úřad začne pokutovat nehlášení změn

Od 1. 7. 2008 vstoupil v účinnost novelizovaný zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nová právní úprava správních deliktů stanovených v živnostenském zákoně zásadním způsobem mění jednání živnostenského úřadu v případě zjištění porušení lhůt stanovených pro oznamování změn.


Město stále nabízí úvěry na opravy domů a bytů

Město Blansko nabízí vlastníkům rodinných domů, bytů a bytových domů jednu z posledních možností požádat o úvěr úročený 3 % p. a. Úvěr je splatný do pěti roků.


Premiéra filmů o Karolině Meineke

Ilustrační foto k článku: Premiéra filmů o Karolině Meineke

V těchto dnech končí více jak roční průběžná práce na dvou filmech ze života Karoliny Meineke. Představeny veřejnosti budou v pátek 28. listopadu od 20.00 hodin v blanenském kině.
Junioři BLACK HILL BLANSKO bronzoví

Ilustrační foto k článku: Junioři BLACK HILL BLANSKO bronzoví

V posledním mistrovském utkání sezony zvítězili blanenští junioři 9:7 nad týmem Arrows Ostrava, a rozhodli tak o zisku bronzové medaile z Juniorské Extraligy za rok 2008.


Nová značka: zimní výbava

Ilustrační foto k článku: Nová značka: zimní výbava

Tam, kde je umístěna nová dopravní značka „Zimní výbava“ (č. C 15a), musí v období od 1. listopadu do 30. dubna mít řidiči bez ohledu na aktuální počasí nebo stav vozovky zimní pneumatiky.


Investice ke konci roku

Ilustrační foto k článku: Investice ke konci roku

Do konce letošního roku má před sebou Město Blansko investiční akce v rozsahu 24 mil. Kč. Většina jich je již zahájených. Připravují se již i projekty pro příští rok, byly podány žádosti o dotace z evropských fondů.


Od ledna budou mít neplatiči povinného ručení život těžší

Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně.Svoz odpadu ve svátek 17. listopadu

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 17. 11. 2008. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


eTwinning maraton

Ilustrační foto k článku: eTwinning maraton

Ve čtvrtek 23. října bylo v ZŠ Salmově od rána velmi rušno. Žáci se připravovali na maraton eTwinning. Jde o akci, které se účastní v jednom týdnu společně celá řada škol z celé republiky. Všichni společně psali příběh o Modrém a Žlutém (myslí se tím panáčci, kteří tvoří logo eTwinningu).


Další část cyklostezky na sportovním ostrově příští rok

Ilustrační foto k článku: Další část cyklostezky na sportovním ostrově příští rok

Město uspělo s žádostí o dotaci a získalo z regionálního operačního programu přes 7 milionů Kč na II. etapu cyklostezek na úsek B, jež obsahuje východní stranu baseballového hřiště, dále kolem sauny za tenisové kurty, nové přemostění ke garážím u dráhy a chodník za parkem na ulici Sv. Čecha.


Město plánuje chodník kolem Sloupečníku

Umožní to směna pozemků mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem. Cestu podél potoka Sloupečníku využívají především obyvatelé sídliště Zborovce pro zkrácení cesty do obchodního domu, průmyslové zóny nebo k autobusu.


Rastislav koncertoval v Obecním domě v Praze

Ilustrační foto k článku: Rastislav koncertoval v Obecním domě v Praze

Po nedávném velkém úspěchu v německém Wiesbadenu opět zazářil společně se sborem Marktkirchengemeide, hradeckou filharmonií a sólisty Elenou Gazdíkovou, Jakubem Rouskem a Martinem Bártou v sobotu 11. 10. 2008 ve Smetanově sále Obecního domu v Praze skladbou Carla Orffa – Carmina Burana. I tuto reprízu koncertu dirigoval Thomas J. Frank z Německa.


Program cestovatelského festivalu Rajbas Outdoor Kotlík 2008

Festival filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS * OUTDOOR * KOTLÍK oslaví letos desítku, a tak se pořadatelé snažili, aby se vám letošní program líbil. Festival se koná v Blansku ve dnech 21.-23. 11. 2008. Záštitu nad jeho konáním převzala starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová.


Pozvánka na Burzu středních škol

V pátek dne 14. listopadu 2008 se v Dělnickém domě Blansko uskuteční v době od 8.00 do 17.00 h Burza středních škol. Slavnostní zahájení proběhne v 8.30 h za účasti místostarosty města Blansko Mgr. Poláka, ředitelky Úřadu práce Blansko JUDr. Lorkové a dalších hostů.Strašením vyvrcholil v ZŠ Dvorské celoškolní projekt s názvem Halloween

Ilustrační foto k článku: Strašením vyvrcholil v ZŠ Dvorské celoškolní projekt s názvem Halloween

Ve čtvrtek dopoledne přiletěli ze svého strašidelného domu staří kostlivci, upíři, mumie, netopýři, čarodějnice a jiná havěť k dětem na I. stupeň. Představili svoje zchátralé kosti a začali žáky zkoušet z halloweenské teorie. Mezitím hodnější příšery odměňovaly děti sladkostmi a zlé zrůdičky prováděly různé skopičinky. Na závěr si vystrašená dítka zasoutěžila v tzv. dýňových hrách.


Činnost městské policie v říjnu 2008

V uvedeném období strážníci řešili osm přestupků proti občanskému soužití a 23 přestupků proti majetku. Dále byly prováděny průběžně kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci, kdy bylo za uvedené období zjištěno celkem 45 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v celkové výši 49.500 Kč.Střední odborná škola na ul. Bezručově slaví 60 let

Historie školy se datuje už od roku 1948, kdy tehdejší vedení národního podniku Metra Blansko rozhodlo zahájit skupinovou výuku učňů. Výuka učňů především pro výrobu elektrických měřicích přístrojů svým významem ovlivnila nejen blanenský region.


MHD v Blansku o dušičkách přibudou spoje

Ve dnech 1. a 2 listopadu 2008 budou na lince městské hromadné dopravy 716 221 posíleny nejvíce exponované spoje zajišťující přepravu cestujících k zastávce Hřbitov. Posíleny budou spoje č. 71, 33 a 37 s odjezdem z autobusového nádraží v 10.33, 13.40 a 15.40. V opačném směru budou posíleny spoje č. 78, 40 a 44 s odjezdem od Hřbitova v 11.04, 14.23 a 16.23. Autobusy budou označeny směrovými tabulemi a označením POSILA a pojedou v časech jízdního řádu.Pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany. Uskuteční se v neděli 2. 11. 2008 ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku. Koná se ve stejný den, ale od 15.00 hodin, také na hřbitovech farnosti v Lažánkách, na Klepačově a dále také v Ráječku, Spešově a Olomučanech.


Velkokapacitní kontejnery v listopadu 2008

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci listopadu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.Judo: děvčata uspěla na přeboru ČR

Ilustrační foto k článku: Judo: děvčata uspěla na přeboru ČR

Starší žačky z oddílu Judo BeF Home Blansko vyrazily 18.-19. října na Přebor České republiky do Olomouce. V sobotu si Štěpánka Puklová téměř sáhla na bronzovou medaili, rozhodující zápas bohužel prohrála. Lépe se dařilo Nele Tihelkové, která obhájila stříbro z minulého roku.


Soubor Lipka úspěšně reprezentoval Blansko

Ilustrační foto k článku: Soubor Lipka úspěšně reprezentoval Blansko

Soubor Lipka z Městského klubu důchodců v Blansku si již poněkolikáté pozvala na oslavu Dne seniorů místní organizace svazu důchodců v Břeclavi.


Večerní zvonění 28. října

Ilustrační foto k článku: Večerní zvonění 28. října

Letošní 90. výročí vzniku Československé republiky je výročí kulaté, proto jsme připravili program jeho oslav rozsáhlejší. Hlavní body programu se odehrají v dopoledním čase od 9.30 h. Letos poprvé se také ve 21.00 h rozezvučí zvony kostela sv. Martina. Blansko se tak připojí k akci „Zvon míru v Roveretu“.Vítání sv. Martina 2008 – program

Podruhé projde ulicemi města od kostela na Starém Blansku k zámku na druhém břehu řeky Svitavy sv. Martin na bílém koni, a to opět v rámci oslav Vítání sv. Martina. Stane se tak v sobotu 15. listopadu, na niž je připraven hlavní program, ale i v neděli si zájemci z nabídky jistě vyberou.


Historie kolejové dopravy v Dělnickém domě

Ilustrační foto k článku: Historie kolejové dopravy v Dělnickém domě

Od soboty 8. října do 1. listopadu představuje sdružení YORE v sále S2 Dělnického domu historii kolejové dopravy v České republice.


O festivalových Dětech noci hovořila kostýmní výtvarnice

Ilustrační foto k článku: O festivalových Dětech noci hovořila kostýmní výtvarnice

Jihomoravský festival pohodových filmů přinesl do Blanska premiérový film Děti noci. Blansko se řadí mezi jedno z osmi jihomoravských měst, v nichž se festival koná, letos již osmý ročník.


Regulované nájemné v obecních bytech jde nahoru

Rada po projednání zvýšení měsíčního nájemného pro rok 2009 v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu nevyužila možnosti plného navýšení měsíčního nájemného.


Druhý ročník Turné pro nízkoprahy zamíří i do Blanska

Benefiční turné hudebních skupin Tři sestry, Wohnout, Vypsaná fixa na podporu nízkoprahových klubů pro děti a mládež začíná v pátek 17.10. koncertem v Kolíně. Dále pokračuje 24. 10. v Blansku, 27. 10. v Chebu a 30. 10. v Ostravě. Jeho cílem je představit a podpořit nízkoprahové kluby pro mládež, které plní důležitou preventivní úlohu v životě dospívajících.Žáci se poznávali v Baldovci

Ilustrační foto k článku: Žáci se poznávali v Baldovci

Koncem září odjeli šesťáci ze ZŠ Erbenovy do Baldovce, aby se tu lépe poznali. Prostřednictvím her a různých aktivit rozvíjeli svou tvořivost, učili se řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, být tolerantní, ohleduplní, poznávat své vlastní schopnosti a naplnili také Školního vzdělávacího programu „Škola v pohybu“.


Podzimní krajkování v Domě dětí a mládeže Oblázek

Ilustrační foto k článku: Podzimní krajkování v Domě dětí a mládeže Oblázek

Za okny bylo krásné babí léto a v Oblázku se sešla parta nadšených krajkářek. Druhý říjnový víkend se konal první z mnoha připravovaných workshopů, tentokrát věnovaný šperkům z paličkované krajky.Svoz odpadu ve svátek

Svoz komunálního odpadu proběhne i v úterý 28. 10. 2008. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Fotografická soutěž: Blansko a železnice

Kulturní středisko města Blanska pořádá k 160. výročí zahájení provozu na železniční trati Brno – Česká Třebová tématickou fotografickou soutěž pro amatérské fotografy.Rekonstrukce komunikace Na Lukách

Ilustrační foto k článku: Rekonstrukce komunikace Na Lukách

Tato komunikace vyřeší napojení komunikací Jungmannovy a Na Lukách s ulicí Na Brankách. Dále bude prodloužen chodník z ulice Jungmannovy k ulici Na Lukách a v neposlední řadě vyřešen odvod balastních vod, vyvěrajících ze zahrad blízkých domů a nyní natékajících do splaškové kanalizace.


Pozvánka do světa kolejové dopravy

Občanské sdružení YORE – přátelé historie kolejové dopravy, zve na výstavu Svět kolejové dopravy, která se koná od 18. 10. do 1. 11. 2008 v sále S2 Dělnického domu.


160 let trvání trati Brno – Česká Třebová

Ilustrační foto k článku: 160 let trvání trati Brno – Česká Třebová

Na trať, která svého času umožnila mohutný rozvoj regionu, zajišťuje Blansku rychlé a pohodlné spojení do nedalekého Brna a vede krásným, klikatým údolím řeky Svitavy, vyjel první vlak 1. ledna 1849.


Dejme brýle Africe

Oční klinika Lexum zahájila akci s názvem DEJME BRÝLE AFRICE! Úkolem sbírky je shromáždit co nejvíce funkčních dioptrických brýlí, které už jejich majitelé nenosí či nepoužívají, a poslat je lidem v nemocnici v Itibo v Keni, kterou zřizuje organizace ADRA (www.kena.websnadno.cz).


Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí

Ilustrační foto k článku: Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí

Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv. hemodialýzu u pacientů, u kterých došlo k selhání ledvin.


Integrovaný záchranný systém se představil v Blansku

Ilustrační foto k článku: Integrovaný záchranný systém se představil v Blansku

Policisté z Okresního ředitelství Policie ČR v Blansku v úterý 30. září uspořádali pro děti i dospělé celodenní ukázkovou akci prezentující nejen policii, ale i hasiče, záchranáře, strážníky z Blanska či cizineckou policii.


Činnost městské policie v září 2008

V uvedeném období strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, 20 přestupků proti majetku – převážně drobné krádeže v obchodních domech, a byly provedeny čtyři odchyty volně pobíhajících psů.


Evropská asociace turistických klubů zasedala v Blansku

Ilustrační foto k článku: Evropská asociace turistických klubů zasedala v Blansku

Ve dnech 25.–28. září 2008 se v Blansku konala 39. konference Evropské asociace turistických klubů. Jako každoročně se v jejím rámci pořádala pod názvem Pré-tour i celotýdenní poznávací akce, které se zúčastnilo přes 60 turistů, kteří v průběhu sedmi dnů navštívili zajímavá místa v celém jihomoravském regionu: Moravský kras, zámek v Rájci, Pivovar Černá Hora, klášter Porta Coeli, Slavkovské bojiště, Lednici, Valtice, Mikulov a mnoho dalších míst.


Blansko bude festivalovým městem

Město Blansko bude jedním z osmi měst našeho kraje, do kterého zavítá 8. ročník Jihomoravského festivalu pohodových filmů. Zajímavostí festivalu je to, že nepřináší návštěvníkům jen časem prověřené české filmové trvalky a premiérové hity, ale zprostředkovává jim i osobní kontakt s tvůrci filmů.Odbor školství připravuje nové projekty

Odbor školství mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko dokončuje přípravu dalších dvou projektů financovaných z prostředků EU. Oba projekty jsou zaměřené na zkvalitnění podmínek pro výchovně vzdělávací činnost blanenských škol.


Děti v MŠ na ulici Údolní se těší z nové zahrady

Ilustrační foto k článku: Děti v MŠ na ulici Údolní se těší z nové zahrady

Tři pískoviště, vodní prvky, velká loď jako prolézačka nebo malé dopravní hřiště, to jsou jen některé z nových prvků vybudovaných v rámci rekonstrukce na zahradě u mateřské školy na ulici Údolní 8.


Začala sezona otužilců

Ilustrační foto k článku: Začala sezona otužilců

V neděli 5. října, jako tradičně první říjnovou neděli, se k Punkevním jeskyním sjeli otužilci a milovníci chladné vody na slavnostní zahájení zimní plavecké sezony, které bylo šedesátým ročníkem Memoriálu T. K. Divíška.


Veřejná předvolební diskuze

Ve čtvrtek 9. října v 18.00 h se v Dělnickém domě uskuteční volně přístupná veřejná diskuze s politiky kandidujícími do krajského zastupitelstva. V průběhu celé cca 2hodinové diskuze jim občané mohou pokládat dotazy. Záznamy z této a dalších diskuzí v celém Jihomoravském kraji jsou zveřejněny na www.volebni.net. Akci pořádá Regionální Televizní Agentura a Deník společně s dalšími partnery.


Napříč Evropou bez jazykových bariér

Ilustrační foto k článku: Napříč Evropou bez jazykových bariér

V období posledních srpnových prázdninových dnů odlétla z Brna do zahraničí pod vedením výtvarnice a učitelky Mgr. Jitky Jakubcové pětičlenná skupina vybraných studentů Gymnázia Blansko. Tento výjezd do „země Dona Quijota“, mediteránního Španělska, sluncem provoněných, rozsáhlých regionů Castilla la Mancha a Cataluňa, se od minulých „Cest za uměním“ v mnohém lišil.


Město opravilo elektroinstalaci ve dvou domech

V září proběhla rekonstrukce elektroinstalace ve dvou městských bytových domech na ul. Údolní 13 a 15. Prováděna byla za provozu, což bylo problematické a náročné pro obě strany, jak firmu, která rekonstrukci prováděla, tak i nájemce jednotlivých bytů.


Pokračuje rekonstrukce přechodů a parkovišť

Druhou etapou pokračuje na mnoha místech v Blansku odstraňování bariér pomocí předláždění částí chodníků, vytvoření umělé vodící linie pro nevidomé a nového uložení nájezdových obrubníků.


Knihovna nabídne čtenářům bonusové akce

Městská knihovna Blansko se připojuje k Týdnu knihoven. Hlavním účelem této akce je upozornit čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu, že knihovna zde je pro ně pro všechny.


MŠ Údolní: Slavnostní otevření nové školní zahrady

Ilustrační foto k článku: MŠ Údolní: Slavnostní otevření nové školní zahrady

Město Blansko a Dřevoartikl spol. s r. o. Znojmo vás zvou na slavnostní otevření školní zahrady u MŠ Údolní. Uskuteční se v pondělí 6. října v 11.00 h. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z ROP Jihovýchod.Humanitární sbírka

Tradiční podzimní sbírka humanitárního materiálu se bude konat v úterý 7. října 2008 od 15.00 do 17.00 hodin u dřevěného kostelíka na ul. Rodkovského v Blansku. Sbírka je následně prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov předávána potřebným lidem jak u nás, tak i ve světě.


8. DNY ZDRAVÍ 4.–9. 10. 2008

Akce pořádané Komisí Rada zdravého města a partnery v rámci Dnů zdraví v Blansku.


Služby Blansko vyhodnocují sezonu aquaparku

Ilustrační foto k článku: Služby Blansko vyhodnocují sezonu aquaparku

Aquapark byl letos otevřený 78 dní, a to někdy i přes malou návštěvnost v řádu desítek lidí. Pozitivní zprávou je, že i když bylo léto teplotně pod loňským průměrem, byl celkový počet návštěvníků o něco vyšší.


Burza volného času s větší účastí vystavujících

Ilustrační foto k článku: Burza volného času s větší účastí vystavujících

Pětadvacet organizací představilo svoji činnost na druhém ročníku Burzy volného času pořádané Domem dětí a mládeže z pověření Komise dětí a mládeže Rady města Blanska.
Minigolfisté se utkali v Blansku

Ve dnech 13. a 14. září hostilo minigolfové hřiště v Blansku na Palavě prestižní celostátní turnaj v minigolfu. Místní minigolfový klub ME Blansko zde uspořádal turnaj Grand Prix, jehož součástí je i Extraliga smíšených a také juniorských družstev.Konečný termín pro výměnu občanských průkazů se blíží

Letos probíhá čtvrtá a také poslední etapa výměny občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů. Týká se všech OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.


V rámci mezinárodního projektu vznikla kniha povídek

Ilustrační foto k článku: V rámci mezinárodního projektu vznikla kniha povídek

V loňském školním roce žáci 9. ročníku ze ZŠ Salmovy pracovali na mezinárodním projektu e-twinning pod názvem Mum, dad read me a tale (Mámo, táto, přečti mi pohádku). Spolupráce tří partnerských škol České republiky, Slovenské republiky a Norska probíhala v průběhu celého školního roku formou různých aktivit ve výuce, ale i mimo ni.


Toulky Blanenskem

Ilustrační foto k článku: Toulky Blanenskem

Sakrální stavby patří mezi to nejcennější, co dokázala mysl a ruka člověka vytvořit. Provázejí lidstvo již od počátku jeho existence. Po jejich stopách se vypravilo v sobotu 13. září čtyřicet osm účastníků zájezdu, který pořádala Městská knihovna Blansko. Nad jiné povolaným průvodcem byl blanenský farář Jiří Kaňa.


Do zámeckého parku se vrátily litinové sochy

Ilustrační foto k článku: Do zámeckého parku se vrátily litinové sochy

Do parku se vrátily tři litinové sochy. Jednak Venuše Medicejská, socha Fauna s flétnou a Dívky s amforou, které se lidově v Blansku říká blanenská Venuše.


Kurz efektivního rodičovství

Rodinné centrum v Blansku připravuje na podzim 2008 pro všechny zájemce „Kurz efektivního rodičovství aneb Jak se stát zodpovědným, respektujícím a chápajícím rodičem“. Program tvoří devět dvouhodinových setkáních zaměřených na řešení vztahu dítě-rodič v duchu výchovy založené na principech spolupráce a zodpovědnosti. Kurz je zaměřen především na praktický nácvik rodičovských dovedností.


Cvičení jógy

Sdružení Jóga v denním životě Blansko zve všechny zájemce na kurzy jógy v novém školním roce 2008/2009. Systém zpracovaný indickým učitelem jógy Paramhans svámím Mahéšvaránandou nabízí nejen ásany, dechová cvičení, relaxace, meditace, ale také inspiraci jak pozitivně žít a být v tělesné a duševní pohodě.


Nominujte nejlepšího sportovce, trenéra a kolektiv za rok 2008

Vážení sportovní přátelé, pokud máte ve své sportovní organizaci sportovce, kteří by si dle vašeho úsudku zasloužili získat ocenění Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2008, zašlete nám jejich nominaci pomocí přiloženého formuláře.


Přijďte se podívat do nízkoprahového klubu!

Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravují Týden nízkoprahových klubů od 22. do 28. září 2008.Střípky ze zastupitelstva

Ilustrační foto k článku: Střípky ze zastupitelstva

Krátké komentáře starostky města Blanska k některým projednávaným bodům na posledním zasedání zastupitelstva.


Deratizace města Blanska

V měsících září–listopad bude prováděna ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Mimořádné rozšíření úředních hodin na úseku řidičských průkazů

V současné době vrcholí mimořádné období vydávání nových průkazů profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) a výměn řidičských průkazů. Z tohoto důvodu Městský úřad Blansko mimořádně rozšiřuje úřední hodiny na úseku řidičských průkazů.


Vozidel z dovozu přibývá

Nárůst dovozu vozů ze zahraničí potvrzuje statistika Odboru dopravně správních agend MěÚ Blansko. Ve srovnání s rokem 2006 zatím vychází téměř 100% nárůst.Model moravské vesničky jako stálá výstava

Ilustrační foto k článku: Model moravské vesničky jako stálá výstava

Blansko má novou atrakci. Cca 12 metrů dlouhý model moravské vesničky vystavuje od léta v prostorách bývalého učiliště ČKD pan Miroslav Mužík.Golema si odvezl Aleš Kestler

Ilustrační foto k článku: Golema si odvezl Aleš Kestler

Osmý ročník cyklistického závodu Blanenský golem zařazeného do seriálu Kelly's bike maraton se v sobotu 6. září uskutečnil v Blansku.


Piloti v Kotvrdovicích

Ilustrační foto k článku: Piloti v Kotvrdovicích

V neděli 24. srpna pořádal na kotvrdovickém letišti Letecký klub Blansko tradiční setkání pilotů a příznivců ultralehkého létání. Akci vám přibližujeme malou fotoreportáží.


V průmyslové zóně byla otevřena zkušebna vodních turbín

Ilustrační foto k článku: V průmyslové zóně byla otevřena zkušebna vodních turbín

V pátek 29. srpna 2008 se v průmyslové zóně Vojánky konala malá slavnost. Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman a jeho kolega ministr pro rozvoj Slovinské republiky Žiga Turk společně otevřeli laboratoř, která bude sloužit pro výzkum a vývoj hydraulických strojů.


Rada jmenovala nového ředitele městské policie

Ilustrační foto k článku: Rada jmenovala nového ředitele městské policie

S účinností od 15. září byl Radou města Blanska jmenován do funkce ředitele Městské policie Blansko dosavadní zástupce ředitele Ing. Martin Lepka.


Brzy zahajují taneční kurzy

Kulturní středisko města Blanska připravilo na tuto sezonu hned několik tanečních kurzů. Kromě tradičních základních kurzů tance a společenské výchovy pro studenty středních škol jsou to country taneční, taneční pro dospělé a pro pokročilé dospělé.


Rada schválila podmínky pro prodej bytů

Pracovníci odboru komunální údržby vytvořili obecná pravidla pro prodej bytů v majetku Města. Tento prodej nyní posvětila i rada přijetím usnesení č. 36, v němž souhlasí s prodejem bytových domů, ve kterých minimálně 75 % nájemců vyjádřilo svůj zájem o odprodej.


Z činnosti městské policie o prázdninách

Letní prázdninové měsíce červenec a srpen jsou pro většinu lidí především měsíce dovolených a aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro strážníky městské policie to však bývá období, které přináší specifické problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Tyto souvisí především s provozem letních zahrádek s občerstvením, s konáním různých sportovních a kulturních akcí a také se zvýšeným pohybem osob ve městě.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 16. 9. 2008 v 15.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu:


Policie hledá svědky divoké jízdy

Kriminalisté hledají svědky divoké jízdy Fiatu Tempra, jehož řidič ohrožoval chodce i ostatní řidiče.


II. ročník Burzy volného času

V pořadí druhá Burza Volného času se uskuteční ve středu 17. září ve velkém sále Dělnického domu.Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 2008

Volby do krajského zastupitelstva se uskuteční v pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.


Postaví autodráhu pod širým nebem

Skautské středisko Srdce na dlani plánuje neobvyklou akci. Pod širým nebem před radnicí na náměstí Svobody chtějí jeho členové postavit v sobotu 13. září velkou autodráhu. Zajezdit si bude moci každý, kdo půjde kolem. Základní panel autodráhy má délku 12,5 m a je možné na něj napojovat další díly.Závěr prázdnin v Těchově

Ilustrační foto k článku: Závěr prázdnin v Těchově

Již mnoho roků patří v Těchově poslední dva srpnové víkendy sportu a zábavě. Stejně tomu bylo i v letošním roce.


Dům dětí a mládeže oslaví 50 let

Dům dětí a mládeže OBLÁZEK zve všechny děti, rodiče a pamětníky na oslavu 50. výročí založení, která se uskuteční 12. září 2008 od 14.00 do 18.00 h v areálu Domu dětí a mládeže na ulici Údolní 2.
Dětská škola AEROBIKU a další cvičení Fit klubu

Fit klub Blansko otvírá školu aerobiku pro děti. Seznamují se zde s hudbou, zpívají, hrají si a pomocí říkadel se učí základní kroky aerobiku s důrazem na zdravotní stránku cvičení a správné držení těla.


Vaše cesty k bezpečí aneb Jak se zachovat v mimořádných situacích

Hasičský záchranný sbor Jm kraje ve spolupráci s Policií ČR – Městským ředitelstvím Brno a Diecézní charitou Brno zahájil v červnu 2008 rozsáhlý projekt informování veřejnosti o žádoucím chování před a při vzniku mimořádné události nebo krizové situace s názvem „Vaše cesty k bezpečí“.
Akční skupina MAS Moravský kras nabídne vzdělávací programy

MAS Moravský kras o.s. připravila od podzimu letošního roku do června následujícího roku v rámci projektu Na venkově pro venkov cyklus 15 vzdělávacích akcí pro obyvatele regionu zaměřený na rozvoj venkova a podnikání na venkově.


Dny evropského dědictví otevřou zdarma návštěvníkům blanenské památky

Ilustrační foto k článku: Dny evropského dědictví otevřou zdarma návštěvníkům blanenské památky

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Dny evropského dědictví (EHD 2008) proběhnou v České republice 13. až 21. září. V Blansku a okolí se hlavní akce připravují na víkend 13.–14. září. Letošní národní téma Dnů evropského dědictví zní Památky v krajině a krajina jako památka.
Policie zve motorkáře na projížďku – uzavře pro ně silnici

Okresní policejní ředitelství Blansko připravilo na 6. září ojedinělou preventivní dopravní akci zaměřenou na řidiče jednostopých vozidel s názvem Nežij vteřinou. Jejím cílem je umožnit motocyklistům jízdu po silnici 379 mezi Blanskem a Šebrovem, která je motorkáři vyhledávaná zejména pro množství zatáček a dobrý povrch.


Ušijte si vlastní historický kostým a vyhrajte!

Ilustrační foto k článku: Ušijte si vlastní historický kostým a vyhrajte!

Město Blansko a Muzeum Blansko vyhlašují u příležitosti připravovaného druhého ročníku Blanenského vítání svatého Martina pro žáky blanenských škol, ale i pro všechny ostatní, malé i velké, kteří se zajímají o historii a rádi cestují v čase, soutěž o nejlepší historický kostým.


Konference o kvalitě ve Scandianu

Ilustrační foto k článku: Konference o kvalitě ve Scandianu

V letošním roce jsme od italské strany obdrželi pozvání na „První evropskou srovnávací konferenci o kvalitě – First Euro-Quality Benchmarking Conference“, zaměřenou především na monitoring kvality ve službách v předškolní péči a službách pro seniory. Kromě zástupců Města Blansko se konference zúčastnila také Mgr. Miloslava Charvátová, ředitelka Mateřské školy na ulici Údolní.


Výluka na pracovištích odboru vnitřních věcí

Ve dnech 4. a 5. září 2008 bude ministerstvem vnitra převeden centrální systém informačních systémů správních evidencí na vyšší verzi operačního systému. Z těchto důvodů budou pro veřejnost ve čtvrtek 4. září a v pátek 5. září 2008 uzavřena pracoviště cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel.


Krajské dožínky – 2008

Krajské dožínky se po loňském úspěchu opět uskuteční v areálu brněnského výstaviště, a to ve dnech 5.-6. 9. 2008. Vstup ZDARMA!


14. Půlmaraton Moravským krasem vyhrál Ivan Čotov

Ilustrační foto k článku: 14. Půlmaraton Moravským krasem vyhrál Ivan Čotov

Již počtvrté v historii Půlmaratonu zvítězil původem bulharský závodník Ivan Čotov. Na start přišel poslední, nerozcvičoval se a i tak bez problémů doběhl prvním místě.Pozvání do Sloupu na 6. ročník Setkání klubů vojenské historie

Stalo se už dobrým zvykem, že v závěru srpna zažívá Sloup v Moravském krasu návrat do historie staré bezmála dvě století. Velcí i malí se mohou těšit na rušný víkend plný vojáků v historických uniformách, slavnostních přehlídek, čestných salv i bojových ukázek, neboť do Sloupu se opět sjedou příznivci vojenské historie z celé České republiky, aby se zúčastnili oblíbeného „Setkání klubů vojenské historie Sloup 2008“, které uspořádala Umělecká agentura Historia ve spolupráci Městysem Sloup a firmou Elektra Fojt, s.r.o. Nad akcí znovu převzal záštitu ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha.


Nová okružní křižovatka bude slavnostně otevřena tento pátek

Ilustrační foto k článku: Nová okružní křižovatka bude slavnostně otevřena tento pátek

Aktualizováno! V pátek 29. srpna ve 14.00 hodin bude slavnostně otevřena nová okružní křižovatka. Jezdit se po ní začne téhož dne od 22.00 hodin. Její stavba trvala dva měsíce a stála celkem více jak devět milionů korun. Řidiči by měli díky ní strávit především méně času ve frontách z náměstí Republiky.


Dotace na druhou etapu rekonstrukce zámku v prvním kole neprošla

Město Blansko na základě přípravy druhé etapy rekonstrukce zámku podávalo žádost o přidělení dotace z Norských fondů. Tenkrát získalo dotaci ve výši cca 300.000 Kč na zpracování projektu pro zmíněnou druhou etapu. Nedávno však na Město dorazila zpráva, že projekt nebyl v základním kole vybrán.


Velkokapacitní kontejnery v září

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Military tým hledá nové členy

Ilustrační foto k článku: Military tým hledá nové členy

„Tam, kde jiní nestačí…“ – to je motto military týmu z Blanska. Hrají si „na vojáky“. Můžete je potkat v lese, většinou je ale asi ani nezahlédnete. Nyní nabízí dalším zájemcům, kteří by se chtěli přidat, adrenalin, něco nového, to, aby ukázali, co v nich je.


Termíny pro žádosti o dotace v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci

V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2009 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí. Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.
Blansko má další Mistry Evropy

Ilustrační foto k článku: Blansko má další Mistry Evropy

Léto patří každoročně vrcholným baseballovým soutěžím. Blanenští baseballisté přidali k dosavadním 40! medailím ze světových a evropských šampionátů zatím další čtyři.


Muzika pro Karolínku v plném proudu

Ilustrační foto k článku: Muzika pro Karolínku v plném proudu

Letní prázdniny jsou v polovině a cyklus prázdninových koncertů Muzika pro Karolínku, který k nim neodmyslitelně patří je v plném proudu. Zahájení obstarala už ve středu 25. června divadelní skupina Zubr s derniérou hudební pohádky Šíleně smutná princezna, u které se bavili malí i velcí diváci.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro vás opět připravily individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí atd. Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu neukládali do odpadových nádob na směsný komunál, ale uložili do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistavili je v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci. Termíny svozů jsou uvedeny níže.


Organizace školního roku 2008/09

Organizace školního roku 2008/09 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.


Za krásou a historií jižní Moravy

Ilustrační foto k článku: Za krásou a historií jižní Moravy

První z letošních zájezdů blanenských seniorů byl uskutečněn klubem důchodců počátkem června, avšak pro neobyčejný zájem byl ještě třikrát opakován. Jak by ne, když průvodcem byl Josef Krabička a organizátorem předseda klubu důchodců Miloš Bacík. Při zapisování dokázali promptně a iniciativně jednat a uspokojit všechny zájemce, což je obdivuhodné a chvályhodné.


Hledají pomocníky na půlmaraton

Organizační výbor sportovní akce Půlmaraton Moravským krasem, která se koná v sobotu 16. srpna 2008 odpoledne, HLEDÁ POMOCNÍKY ve věku 18 a více let na organizační zabezpečení běhu ulicemi Blanska. Odměna 150 Kč + občerstvení. Přihlášky přijímá Mgr. Michal Král, tel. 606 186 048 nebo 516 413 295. Sraz přihlášených ve čtvrtek 14. 8. v 17 hod. v klubovně ASK Blansko.Pozor na padělky kolkových známek

Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo upozorněno na zvýšený výskyt padělků kolkových známek, a proto v této souvislosti doporučuje nákup kolkových známek pouze u označených nákupních míst. Správním úřadům dále doporučuje upozornit na uvedenou skutečnost občany a věnovat zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou hrazeny správní poplatky.


Nemocnice Blansko obdrží dotaci na digitalizaci

31,67 mil. Kč na projekt digitalizace obdrží Nemocnice Blansko z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, přičemž celková předpokládaná hodnota investiční akce je 45 mil. Kč.
Máte recept na využití volného času? Dejte o sobě vědět!

Dne 17. 9. 2008 proběhne v prostorách Dělnického domu II. ročník „Burzy volného času“, kterou pořádá DDM Blansko z pověření Komise mládeže Rady města Blanska. Na této akci budou prezentovány organizace a občanská sdružení zabývající se činností zaměřenou na volný čas mládeže a dospělých. Pokud budete mít zájem seznámit veřejnost s činností vaší organizace, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 516 412 790, paní Petrželová, petrzelova@ddmblansko.cz.


Uzavření knihovny o prázdninách

Ve dnech 28. července až 8. srpna 2008 bude Městská knihovna Blansko z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců, oprav zařízení a údržby knihovních prostor UZAVŘENA. O prázdninových měsících se rovněž zkrátí otvírací doba. Viz níže.


Mladí cyklisté vyhráli krajskou soutěž BESIP

Ilustrační foto k článku: Mladí cyklisté vyhráli krajskou soutěž BESIP

Nedávno jsme psali o okresním kole soutěže mladých cyklistů, které se uskutečnilo v Blansku. Postoupili z něj do krajského kola mladší žáci ze ZŠ Dvorské a starší žáci ze ZŠ T. G. M.


Do Blanska míří 4. Univerzitní mistrovství světa v baseballu

Aktualizováno! Již zanedlouho se ale na blanenském hřišti utkají nejlepší univerzitní hráči světa. Od 17. do 27. července se uskuteční 4. Univerzitní mistrovství světa v baseballu 2008. Hrát se bude kromě Blanska hlavně v Brně, Chocni, Olomouci a Ostravě.


Základní školy čekají o prázdninách opravy

Ilustrační foto k článku: Základní školy čekají o prázdninách opravy

Zatímco žáci si budou užívat prázdnin, pro školní zařízení nastává nejvhodnější čas pro údržbové práce a opravy většího charakteru. Čekají je milionové investice.


Město opraví památku na Olešné

Ilustrační foto k článku: Město opraví památku na Olešné

Vzhledem k zanedbanému stavu se kompletní opravy dočká kříž s Kristem na křižovatce u odbočky na Hořice.


Josef Zimovčák se na cestě kolem republiky zastaví i v Blansku

V pondělí 14. 7. 2008 ukončí v Blansku na náměstí Republiky 17. etapu RI OKNA Tour po České republice peloton v čele s velocipedistou Josefem Zimovčákem, dvaapadesátiletým devítinásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole, který mimo jiné projel za 28 dnů napříč severní Amerikou (4356 km).


Klub Ratolest o prázdninách

Klub Ratolest o prázdninách bude od 30.6 do 1.9.2008 uzavřen. V provozu zůstane pouze dětské hřiště na zahradě Centra „PRO“, provozní doba pondělí–pátek 9–12 h a 14–18 h, mimo svátky. Cyklus pro těhotné ženy od 20. týdne těhotenství viz dále.


Galerie města Blanska v létě

Ilustrační foto k článku: Galerie města Blanska v létě

Od 28. 6. vystavuje v Galerii města Blanska mladý slovenský autor Erik Šille. Jeho uměleckými prostředky jsou malba, digitální grafika, kresba, ilustrace, komiks, ale také instalace a streetartové realizace. Ve své tvorbě zpracovává téma konzumu, globalizace, komercionalismu a informační přesycenosti. Jeho obrazy reflektují počítačovou či komiksovou estetiku. Vyznačují se tak plošností, lineárností a výraznou až přesycenou barevností.


Ze zápisníku policie

Ilustrační foto k článku: Ze zápisníku policie

Proti řízení pod vlivem alkoholu bude zaměřená preventivní dopravní bezpečnostní akce Léto za volantem, která se uskuteční 8. července na Blanensku.


Bezpečnostní rada města chce rekonstrukci R43

Dne 10. 6. 2008 se v budově radnice konalo 13. zasedání Bezpečnostní rady Města Blansko. Tato bezpečnostní rada je ustavena pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko a jejími členy jsou, vedle zástupců Města Blansko (starostka města, 1. místostarosta, tajemník MěÚ a vedoucí dvou odborů – životního prostředí a kancelář tajemníka) i představitelé složek integrovaného záchranného systému (IZS), tedy Policie ČR, HZS Jihomoravského kraje a krajské zdravotnické záchranné služby.


Omezení provozu ve středu města

V rámci rekonstrukce křižovatek a vozovek na ulicích Sadová, Smetanova, nám. Republiky dojde k následnému omezení provozu na těchto ulicích ve středu města...Opravy a uzavírky silnic na Blanensku

Na území působnosti silničního úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Blansko byly projednány následující dopravní stavby:

Informační kancelář Blanka rozšiřuje otvírací dobu

S blížícími se letními měsíci, a tím pádem i vzrůstajícím počtem turistů, kteří navštěvují Blansko, se stává otvírací doba v Informační kanceláři Blanka nedostatečnou. Sobotní dopoledne, kdy je otevřeno, navštěvuje Blanku množství turistů, ale až doposud ti, kteří navštívili Blansko v odpoledních hodinách nebo v neděli, odcházeli s nepořízenou. Od letošního roku se tato situace změní.


Promenádní koncerty na náměstí Svobody

Ani letos nebudou příznivci dechové hudby ošizeni o vystoupení kapel na náměstí Svobody při pravidelných nedělních promenádních koncertech.


Termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2008

Výše jsou uvedeny možné termíny pro svatební obřady v obřadní síni v budově radnice (úředně určená místnost) a na zámku. Na základě žádosti snoubenců však může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek ve výši 1.000 Kč.


Zubní pohotovost ve II. pololetí 2008

Služba je sloužena od 8.00 do 12.00 hodin. Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel. 548 424 248, a to od 17.00 h do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.
Léto v pohybu 2008

Komise Rada zdravého města připravila na léto ve spolupráci s FIT klubem Blansko pravidelné cvičení pro veřejnost. Pod názvem LÉTO V POHYBU se uskuteční na hřišti Obchodní akademie každé ÚT a ČT od 1. 7. do 28. 8. včetně, vždy od 19.00 do 20.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se bude cvičit v tělocvičně, tzn. je nutná obuv do tělocvičny. Je možné si předplatit zvýhodněnou permanentku nebo platit jednorázové vstupné.


UKRYTO V TRÁVĚ – II. ročník výstavy zahradní keramiky

Ilustrační foto k článku: UKRYTO V TRÁVĚ – II. ročník výstavy zahradní keramiky

Po první úspěšné výstavě zahradní keramiky má "Galerie Ve Veži" v úmyslu položit základy nové tradici – vždy v červnu nabídnout tento typ keramiky veřejnosti. Letos se představí keramici Petra Hluštíková, Marie Kroužková, Dagmar Wykrentová, Barbora Wykrentová, Luboš Hluštík, Luboš Horálek, Zdeněk Lindovský, Milan Růžek, Prokop Veselý a Roman Wenzel.Blanenské (nejen) kulturní léto

Ilustrační foto k článku: Blanenské (nejen) kulturní léto

Pod tímto názvem vydal i letos Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu v Blansku plakát shrnující nejzajímavější akce v Blansku během letních prázdninových dnů.


Dobrovolní hasiči se utkali v Těchově

Ilustrační foto k článku: Dobrovolní hasiči se utkali v Těchově

V neděli 15.června se opět po roce sjela družstva dobrovolných hasičů okrsku Blansko do Těchova, kde změřila svoje síly v disciplinách požárního sportu. Osm družstev mužů a tři družstva žen soutěžila ve štafetě 4×100 m a požárním útoku.


Novela živnostenského zákona od 1. 7. 2008 usnadní vstup do podnikání

Dne 1. července 2008 vstupuje v účinnost zákon č. 130/2008Sb., kterým se novelizuje stávající živnostenský zákon (455/1991Sb.). Hlavním cílem této poměrně rozsáhlé novely živnostenského zákona je zjednodušení vstupu do živnostenského podnikání začínajícím podnikatelům a další snížení administrativní zátěže podnikatelů při styku se živnostenskými úřady. O změnách v zákoně si povídáme s vedoucím Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko Ing. Jaroslavem Bártou.


Zámek se otevřel nevidomým

Ilustrační foto k článku: Zámek se otevřel nevidomým

V krásném prostředí blanenského zámku se konal již podesáté festival Dny umění nevidomých na Moravě, který pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR a Muzeum Blansko. Součástí blanenského programu byla již popáté hmatová prohlídka muzejních exponátů pro zrakově postižené občany.


Divadelní kroužek hrál pro MŠ a ZŠ

Ilustrační foto k článku: Divadelní kroužek hrál pro MŠ a ZŠ

Divadelní kroužek Kolpingovy rodiny Blansko sehrál v úterý 17. června v Katolickém domě v Blansku divadelní představení „Co se stalo v Oubělíně“ pro žáky blanenských mateřských a základních škol.


Starostka přijala nejlepší žáky blanenských základních škol

Ilustrační foto k článku: Starostka přijala nejlepší žáky blanenských základních škol

Dvanáct nejlepších žáků ze čtyř blanenských základních škol nastoupilo v úterý 10. června v sále S2 Dělnického domu, aby si vyslechli poděkování a převzali z rukou starostky malou odměnu za své vynikající studijní výsledky.


Děti z partnerského rakouského města na návštěvě v Blansku

Ilustrační foto k článku: Děti z partnerského rakouského města na návštěvě v Blansku

Již počtrnácté se uskutečnil výměnný pobyt žáků ZŠ Blansko, Erbenovy a žáků ze školy P. Roseggera v rakouském Mürzzuschlagu. Koncem května strávili naši žáci čtyři příjemné dny v Mürzzuschlagu a na oplátku v červnu přijelo 18 žáků do Blanska.


Happening pro Keňu – Dan Bárta a Illustratosphere

Ilustrační foto k článku: Happening pro Keňu – Dan Bárta a Illustratosphere

Akce na podporu hladovějících dětí v Africe se uskuteční 24. června 2008 v 16.00 h na nám. Republiky v Blansku. Program je připravený od 16 hodin. Vystoupí Majda z Kouzelné školky + další program pro děti. Následuje brněnská předkapela Rattlebucket (rock crossover), kolem 18. hodiny vystoupí Dan Bárta a Illustratosphere. Číslo účtu, na které můžete zasílat finanční dary: 19-1460510217/0100. Ty budou předány prostřednictvím Humanistického centra NAROVINU do konkrétních oblastí. Akce probíhá pod záštitou Marie Cackové, radní Jihomoravského kraje.


Kraj nabízí informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Ilustrační foto k článku: Kraj nabízí informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Systém nazvaný jednoduše „SOSky“ přináší nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života vašeho města.


Další chodníky a parkoviště se dočkají bezbariérových nájezdů

Na základě nového zmapování bariér v místech křížení chodníků se silnicemi na území města byla vytvořena nová projektová dokumentace Rekonstrukce přechodů a parkovišť – II. etapa, která navazuje na I. etapu realizovanou na konci minulého roku, a doplňuje ji o další přechody a parkoviště, které je ještě nutno bezbariérově upravit.


Činnost městské policie květen–červen 2008

V uvedeném období dále strážníci řešili 8 přestupků proti občanskému soužití, 10 přestupků proti majetku – zde se jednalo převážně o drobné krádeže v obchodních domech a byly provedeny 3 odchyty volně pobíhajících psů.


Blanenský plecháč 2008

Ilustrační foto k článku: Blanenský plecháč 2008

Již pošestadvacáté se v Blansku konal extrémní závod nazvaný Blanenský plecháč. Náročné tratě byly připraveny pro dospělé i pro děti.


Mateřské školy v Blansku mají dostatečnou kapacitu

Město Blansko je zřizovatelem pěti samostatných mateřských škol, činnost mateřské školy vykonává rovněž ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě. Celková kapacita blanenských mateřských škol je 553 míst. V termínu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09 navštěvovalo mateřské školy 526 dětí.


Pasování malých čtenářů

Ilustrační foto k článku: Pasování malých čtenářů

Do dětského oddělení Městské knihovny – do království knih, do světa pohádek, příběhů i poznatků – přišli ve středu 4. června žáci z prvních tříd ZŠ Salmovy. Přišli vzorně připraveni, protože je čekala jejich první velká premiéra.


Sběrná místa baterií a akumulátorů

Použité baterie a akumulátory můžete odevzdávat na označených místech zpětného odběru. Firma ECOBAT disponuje bezmála 6.000 sběrnými místy, která jsou zřízena v každé větší obci či městě.


Pojištění odpovědnosti prokážete od 1. 1. 2009 jen zelenou kartou

Dovolujeme si informovat širokou motoristickou veřejnost, že dnem 1. června 2008 nabývá účinnost zákon č. 137/2008 Sb., kterým je novelizován zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „zákon“).


Děti vytvářely hřiště snů

Ilustrační foto k článku: Děti vytvářely hřiště snů

Nápady samotných dětí na zvelebení blanenských dětských hřišť přinesla výtvarná soutěž „Hřiště snů“. Ze 150 prací (výkresů i prostorových modelů) vybírala odborná porota ty nejzajímavější. Zhlédnout je můžete v Galerii města Blanska.Pozvánka na zasedání zastupitelstva

10. zasedání Zastupitelstva města Blansko se uskuteční v úterý 17. 6. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Návrh programu...Upozornění pro řidiče – vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče na základě platného Osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) se vydá řidiči, který je držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části páté zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné v den podání žádosti.


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ilustrační foto k článku: Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve čtvrtek 22. května se v Blansku konal již 31. ročník dopravní soutěže mladých cyklistů. Je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4.–8. ročníků základních škol.


Knihovna vystavuje obrazy Zdeňka Táborského

Ilustrační foto k článku: Knihovna vystavuje obrazy Zdeňka Táborského

Obrazy Zdeňka Táborského zdobí nejednu stěnu v pěkné řádce blanenských domácností i širokého okolí. Ochota občanů z blízka i z dálky zapůjčit jeho obrazy na připravovanou výstavu je toho dokladem. Ve dnech 9. až 27. června si výběr obrazů můžete prohlédnout ve výstavní síni blanenské knihovny.


Budou umývat okna pro nadaci

Blanenští skauti se chystají podpořit Nadaci pro transplantace kostní dřeně zajímavou formou. Akcí na získání finančních prostředků bude víc – Netradiční letní ples i umývání oken automobilů.


GLORIA MUSAEALIS 2007 – zvláštní cena pro knihu o Erichu Roučkovi

VI. ročník Národní soutěže muzeí GLORIA MUSAEALIS 2007, vyhodnocený 15. května v pantheonu Národního muzea v Praze, přinesl řadu ocenění v těchto kategoriích: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku a Cena Českého výboru ICOM. Do soutěže přihlásilo 50 muzeí 71 projektů.


Stavba silnice II/374 znovu pokračuje

V pondělí 2. 6. 2008 bylo předáno staveniště firmě Silnice Brno, která je hlavním dodavatelem stavby 3. úseku silnice II/374 z Ráječka po Rájec-Jestřebí. Realizace stavby započne ihned, termín dokončení je stanoven na listopad 2009.


FOTOGRAFIE: Historický jarmark a oslava Dne dětí

Ilustrační foto k článku: FOTOGRAFIE: Historický jarmark a oslava Dne dětí

Tradiční historická sobota na konci května přilákala do zámeckého parku davy lidí. Letošní program byl obzvláště bohatý na akce pro děti k jejich svátku.


Škola v knihovně

Ilustrační foto k článku: Škola v knihovně

Je vám líto, že v pondělí není škola? Nechcete být sami doma? Přijďte do knihovny. Zatímco budou učitelé v pondělí 9. června stávkovat, připravila Městská knihovna Blansko pro svoje dětské čtenáře zábavné dopoledne. Dětské oddělení se otevře už v 8 hodin.


Veteran Tour Macocha tradičně

Ilustrační foto k článku: Veteran Tour Macocha tradičně

Není snad pochyb o tom, že Veteran Tour Macocha už zcela neodmyslitelně patří k jarnímu Blansku a jeho okolí. Vždyť se letos pojede už její XXVIII. ročník (současně jako memoriál Mirko Řezníčka).


Rada rozdělovala peníze z výherních hracích přístrojů

Firmy provozující výherní hrací přístroje na území města Blanska odvedly na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách část výtěžku za rok 2007 na účet Města Blansko. Celkem se jedná o více jak milion korun, které budou, jak zákon ukládá, použity na veřejně prospěšné účely.


U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium

Ilustrační foto k článku: U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium

Rozárium je vysazené obloukem kolem památníku a je koncipováno tak, aby při pohledu se shora připomínalo iniciály původní německé transkripce Karolinina jména CM.


Produkce odpadů na Blanensku v roce 2007

Celkem se v roce 2007 vyprodukovalo na území obce s rozšířenou působností Blansko 89.450 tun odpadu, z toho připadalo na odpady zařazené jako ostatní 84.603 tun a odpady nebezpečné 4.847 tun.Domluvte se rukama

Seznámení s krásným a bohatým vizuálním jazykem – kurzy českého znakového jazyka – nabízí po celý červen zdarma sdružení LAVINA. Konají se vždy v pondělí v 18.00–19.30 h v prostorách multifunkční klubovny na ulici 9. května 3. Kurzy pořádá LAVINA za podpory Naděje Neslyšících.


Město Blansko zpracovává nový územní plán

Zákon stanoví obcím povinnost zrevidovat a vytvořit nový územní plán, a to nejpozději do konce roku 2011. O tom, jaké jsou důvody pro tyto změny, co přináší nové legislativa a jak se dotkne zpracování nového územního plánu, jsme si povídali s vedoucím Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Ing. arch. Jiřím Kouřilem.


Pozvánka na vlastivědné exkurze do Moravského krasu

I na letošní rok Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ponikva připravila vlastivědné vycházky pro obyvatele a návštěvníky Moravského krasu. Série exkurzí je naplánována na každý víkend od března až do podzimních měsíců.


Opravené video z pokusu o rekord

Na základě vašich upozornění jsme opravili poškozený soubor videozáznamu z akce Lidé v tomto kraji pod čepicí mají. Všem, kteří se chtěli na toto video podívat nebo si ho stáhnout k sobě na disk se omlouváme. Nyní je již možné zhlédnout kompletní záznam v délce přes 23 minut.


Aquapark zahajuje!

V sobotu 31. 5. 2008 bude zahájen provoz Aquaparku Blansko. Současně s ním bude otevřen krytý bazén (odstávka krytého bazénu bude v době od 25. 6. do konce července).


Žáci ZŠ T. G. M. reprezentovali v Komárně

Ilustrační foto k článku: Žáci ZŠ T. G. M. reprezentovali v Komárně

Základní škola T.G.Masaryka Blansko, Rodkovského 2 uspěla se svým projektem spolupráce základních škol z Blanska, Komárna a Budapešti u Visegrádského fondu. Rada velvyslanců schválila příspěvek na projekt „Společná minulost, partnerská budoucnost“ ve výši 1.500 €, což představuje 50 % uznatelných nákladů. Díky tomu vyrazili do Komárna v době 17. Komárenských dní žáci za doprovodu pedagogů ze škol z Blanska a z Budapešti.


Muzejní noc se odehrála v lidovém tónu

Ilustrační foto k článku: Muzejní noc se odehrála v lidovém tónu

Lidové kroje, staré české i moravské písně a tance. Taková byla hlavní nabídka tradiční Muzejní noci, která se konala v pátek 16. května v blanenském zámku.


Dráha pro rádiem řízené modely aut dostala nový povrch

Ilustrační foto k článku: Dráha pro rádiem řízené modely aut dostala nový povrch

První závod XRAY CHALLENGE 2008 prověřil zrekonstruovaný autodrom v Blansku na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Během měsíce dubna zde byl položen zbrusu nový jemný povrch asfaltobetonu (tzv. „balená“).


Život a dílo sv. Martina

Ilustrační foto k článku: Život a dílo sv. Martina

Na konferenci Via Sancti Martini, která se konala v Blansku 19. dubna 2008, zazněla mj. i tato přednáška církevního historika Dr. Františka J. Holečka na téma: Život a dílo sv. Martina. Vzhledem k tomu, že autor přednášky se nemohl osobně zúčastnit, přednesl jeho text na konferenci pan Attila Detáry. Přednášku vám nyní přinášíme v nezkrácené podobě.


Italští studenti na návštěvě v SOŠ a SOU Blansko

Ilustrační foto k článku: Italští studenti na návštěvě v SOŠ a SOU Blansko

Ve dnech 21.–28. 4. 2008 navštívili SOŠ a SOU Blansko studenti a pedagogové Střední odborné školy z italského města Reggio Emilia, které se nachází poblíž našeho partnerského města Scandiana.


Za zkušenostmi do partnerského Komárna

Ilustrační foto k článku: Za zkušenostmi do partnerského Komárna

Letos se konaly již 17. Komárenské dny, kterých se zúčastnili zástupci Města Blansko. Již tradiční akce v našem partnerském městě Komárně je pořádána vždy na přelomu dubna a května v rámci oslav konaných na památku výročí ukončení obléhání Komárna v roce 1849.


Nejdůležitější změny v oblasti taxislužby

1. ledna 2008 nabyla účinnost nová vyhláška č. 281/2007 Sb., která přinesla změny do zákona o silniční dopravě. Základními důvody pro vypracování novely vyhlášky byly podstatné změny zákona o silniční dopravě.


Výběrové řízení na sociálního pracovníka

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Činnost městské policie duben-květen 2008

V uvedeném období strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, 20 přestupků proti majetku, převážně drobné krádeže v obchodních domech, a bylo provedeno osm odchytů volně pobíhajících psů.


Martin Mainer – Pokračování II

Ilustrační foto k článku: Martin Mainer – Pokračování II

V sobotu 24. 5. 2008 proběhne od 17.00 hodin v Galerii města Blanska vernisáž výstavy Martina Mainera. Úvodní slovo pronese Jiří Ptáček ml., teoretik a kurátor.Knihovna vystavuje fotografie Josefa Špičáka

Ilustrační foto k článku: Knihovna vystavuje fotografie Josefa Špičáka

Po celý měsíc květen mají příznivci dobré a kvalitní fotografie možnost zhlédnout výstavu Josefa Špičáka, spojenou retrospektivně s významným životním jubileem autora (které oslaví v letošním roce).


Změny v systému sociálních služeb – příspěvek na péči

K 1. lednu 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Novou dávkou v systému sociálních služeb je příspěvek na péči. Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.


Zemřel novinář Jaroslav Parma

Ilustrační foto k článku: Zemřel novinář Jaroslav Parma

Dlouholetý novinář, fanoušek motoristických sportů, sportovní hlasatel a v posledních letech také spolupracovník Zpravodaje města Blanska navždy odešel v úterý 6. května ve věku nedožitých 69 let.


Jihomoravský pohár mládeže ve streetballu

Česká streetballová federace a basketbalový klub A PLUS OHL ŽS Brno pořádají ve spolupráci s Jihomoravským krajem a pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka a představitelů jednotlivých měst třetí ročník série streetbalových turnajů pro mládež.


Za Pygmeji Bambuti do blanenského kina

Ilustrační foto k článku: Za Pygmeji Bambuti do blanenského kina

Po stopách cestovatele, etnografa a antropologa Pavla Šebesty, který věnoval život studiu Pygmejů – nejmenších lidí světa, se loni na jaře vydali z Blanska do rovníkové Afriky Milan Daněk a Alena Žákovská. Z cesty vznikl 40minutový snímek, který bude moci zhlédnout i blanenská veřejnost.


XI. Historický jarmark – program

Program XI. Historického jarmarku, který se koná v sobotu 31. května v zámku a zámeckém parku.Vydejte se za zdravým vzduchem

MĚSTO BLANSKO Komise „Rada Zdravého města“ a FIT KLUB BLANSKO zvou děti a jejich rodiče na 8. ročník akce CESTA ZA ZDRAVÝM VZDUCHEM. Uskuteční se v sobotu 17. května. Start je v 9.30 h z nám. Republiky, cíl na Hořicích. Pro děti je v cíli připravena krátká projížďka na koních. Akce je pořádána u příležitosti Světového dne bez tabáku na podporu kampaně proti kouření. Budeme rádi, když svou účastí vyjádříte zájem o zdravý životní styl v našem městě.


BLANENSKÁ MUZEJNÍ NOC aneb MOZEKANTI PĚKNĚ HRÉTE

Přijďte s námi prožít noc s lidovou muzikou. Muzeum Blansko a Kulturní středisko města Blanska si vás u příležitosti Mezinárodního dne muzeí dovolují pozvat na akci BLANENSKÁ MUZEJNÍ NOC aneb MOZEKANTI PĚKNĚ HRÉTE.


Genius loci toskánské krajiny

Ilustrační foto k článku: Genius loci toskánské krajiny

V letošním jarním období se skupina studentů blanenského gymnázia vydala na svou další osmidenní ART TRAVEL do Itálie, do prosluněného, provoněného a zvláštním světlem prozářeného Toskánska.


Den zdraví na Salmovce

Ilustrační foto k článku: Den zdraví na Salmovce

V pátek 2. 5. 2008 se na Základní škole na Salmově ulici v Blansku uskutečnil tradiční Den zdraví. Letos bylo základním tématem DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZŮ. Dětské úrazy jsou totiž obrovským problémem, ovlivňují na dlouhou život jak samotných dětí, tak jejich rodin.


Konkurz na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace MŠ Jedovnice

Rada městyse Jedovnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Jedovnice, předpokládaný nástup 1. 7. 2008.


Dvakrát o rodině Ježkových v Blansku

Ilustrační foto k článku: Dvakrát o rodině Ježkových v Blansku

V roce 2007 vydalo nakladatelství HOST v Brně dvě publikace, které se týkají rodiny blanenských podnikatelů Ježkových, kteří v několika následných generacích založili a vybudovali dobře prosperující průmyslový podnik.


Město zjišťuje mezi nájemci zájem o odkup bytů

Rada města Blanska na své 29. schůzi ze dne 15. 4. 2008 přijala usnesení, kterým ukládá odboru komunální údržby provést průzkum zájmu o koupi bytů, resp. bytových domů z majetku Města ze strany nájemců.
Opravy komunikací na Bačině omezí provoz

Ilustrační foto k článku: Opravy komunikací na Bačině omezí provoz

Oprava komunikace v chatové oblasti Bačina bude probíhat od 12. 5. do 16. 5. 2008 včetně. V tomto období zde bude omezen nebo vyloučen příjezd veškeré dopravy. Dbejte zvýšené bezpečnosti při pohybu na staveništi. V přiložené situaci je červeně vyznačen rozsah oprav.


Nemocnice hospodařila v roce 2007 se ziskem

Nemocnice Blansko hospodařila v roce 2007 podle zřizovatelem schváleného rozpočtu, který byl stanoven jako vyrovnaný. Obrat nemocnice dosáhl v tomto období více než 352 mil. Kč, hospodářský výsledek po zdanění pak 1 372 tis. Kč.


Od našich čtenářů – Rozpaky nad rozpočtem

Se zájmem jsem si v 6. čísle Zpravodaje pročetl schválený rozpočet Města Blansko na rok 2008. Je v něm řada zajímavých údajů a jsme jistě všichni rádi, že byl bez větších problémů schválen. Některé údaje, v něm uvedené, však vzbudily moje rozpaky a pochybnosti.Provoz mateřských škol v Blansku o prázdninách 2008

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu 2008.


Poliklinice v Blansku je 40 let

Dne 12. dubna letošního roku tomu bylo přesně 40 let od doby, kdy byla otevřena v Blansku poliklinika v podobě, jak ji známe dodnes.


Jarní úklid Moravského krasu

Ilustrační foto k článku: Jarní úklid Moravského krasu

V sobotu 26. dubna se zúčastnilo dvacet žáků a tři pedagogičtí pracovníci ZŠ Erbenovy jarního úklidu CHKO Moravský kras, který byl organizován v rámci celosvětové akce „Den Země“.


IN-LINE bruslení na zimním stadionu

Provoz umělé plochy pro in-line bruslení na zimním stadionu bude zahájen 5. května 2008. Provozní doba: PO–PÁ 8.00–20.00 h, SO, NE ZAVŘENO.


Humanitární sbírka – pomoc potřebným

Farnost církve československé husitské pořádá v pondělí 12. května od 15.00 do 17.00 hodin u dřevěného kostelíka na ul. Rodkovského v Blansku sbírku humanitárního materiálu, která je prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov předávána potřebným lidem jak u nás, tak i ve světě.


Městská oslava Dne vítězství – 8. 5. 2008

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají ve čtvrtek 8. května u památníku Rudoarmějce VZPOMÍNKOVÝ AKT K 63. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ.


Výběrové řízení na funkci: právník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: právník, případně vedoucí právního oddělení v právním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Studentský majáles 2008

V plném proudu jsou na blanenských středních školách přípravy na letošní majáles, který se bude konat ve středu 7. května 2008. Hlavním organizátorem této studentské veselice je v tomto roce Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko.


Aquapark bude na otevření připravený od poloviny května

Ilustrační foto k článku: Aquapark bude na otevření připravený od poloviny května

Přípravy na spuštění provozu aquaparku probíhají už v těchto dnech. O novinkách a změnách jsme si povídali s Ing. Radkem Snopkem, ředitelem společnosti Služby Blansko s.r.o.Rozpočet 2008 je zaměřený na investice

Rozpočet na rok 2008 byl zpracovaný jako vyrovnaný. Na straně příjmu i výdajů pracuje s částkou 467,6 mil. Kč. Ta se může ještě navýšit o předpokládané dotace, které v rozpočtu zatím nejsou zapracovány. Kapitálové výdaje, v nichž jsou zahrnuty investiční akce, jsou navrženy ve výši 80 mil. Kč.
Fotografie Miroslava Habeše

Ilustrační foto k článku: Fotografie Miroslava Habeše

Své oblíbené fotografie vystavuje od konce března v Muzeu Blansko jeho pracovník Miroslav Habeš.


Blansko se stalo Skokanem roku ČP Indexu

Česká pojišťovna sleduje a vyhodnocuje nehodovost českých měst již čtvrtým rokem. Letos podruhé také na základě meziročních výsledků vyhodnotila soutěž Skokan roku ČP Indexu. Největší pokrok v bezpečnosti silničního provozu učinila v loňském roce města Liberec, Nymburk a Blansko.


Na jedné lodi

Ilustrační foto k článku: Na jedné lodi

18. dubna 2008 se v Městském kulturním středisku v Adamově uskutečnila vernisáž výstavy „NA JEDNÉ LODI“. Název výstavy vychází z myšlenky, že zdraví lidé, handicapovaní lidé i lidé vyléčení ze závislosti patří všichni k sobě a mohou se vzájemně obohacovat.


V Blansku se dobře žije

Alespoň podle žebříčku 71 českých měst sestaveného Lidovými novinami, v němž se Blansko umístilo na třetím místě.Připravuje se stavba kruhové křižovatky „u okresu“

Ilustrační foto k článku: Připravuje se stavba kruhové křižovatky „u okresu“

O přestavbě křižovatky Smetanova – Sadová – nám. Republiky na okružní se hovoří už delší dobu. Město Blansko ji ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Jihomoravskou plynárenskou připravuje na letní období tohoto roku.Víte, jak správně přejít přes silnici?

Ilustrační foto k článku: Víte, jak správně přejít přes silnici?

Asi všichni víme, jak to má být správně, ale ruku na srdce, ne vždy se nám chce až k přechodu. Leckdo si také myslí, že má na přechodu pro chodce absolutní přednost za všech okolností. Jak to má být správně, možná brzy poznáte na vlastní kůži při dopravně preventivní akci s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“.


Za významnými stromy okresu Blansko

Městská knihovna Blansko vás zve společně s autorem knih „Stromy v okolí Blanska“ a „Stromy okresu Blansko“ Mgr. Františkem Kalou na putování za významnými stromy.


Kouření – tvá volba

Ilustrační foto k článku: Kouření – tvá volba

ZŠ Erbenovu opakovaně navštívila okresní metodička prevence Mgr. Radka Ježková. Uskutečnila zde dvouhodinové preventivní programy Kouření – tvá volba pro žákyně a žáky 5., 6. a 7. ročníku. Smyslem akce je poskytnout dětem informace o všech rizicích závislosti na nikotinu, ale nepřesvědčovat je a nechat toto důležité rozhodnutí, zda kouřit, na nich samotných.


Výukové programy v DDM

Ilustrační foto k článku: Výukové programy v DDM

O letošních velikonočních prázdninách byl v Domě dětí a mládeže Oblázek v Blansku pro děti již tradičně připraven program s velikonoční tematikou.


Obrazy Anny Kocmanové

Obrazy Anny Kocmanové plné fantazie, jemné barevnosti a mladistvého pohledu na lásku, život a poznání vystavuje Galerie Ve Věži do 31. května.


Dotace pro město na rok 2008

Ilustrační foto k článku: Dotace pro město na rok 2008

K 31. 3. 2008 bylo odborem INV podáno 13 žádostí o dotace na stavební projekty. Celkový objem požadovaných dotací činí 44,3 mil. Kč. Dofinancování z rozpočtu Města se předpokládá ve výši 13,3 mil. Kč. Celkové náklady všech projektů jsou stanoveny na 57,7 mil. Kč.


Svátek rybářů

Ilustrační foto k článku: Svátek rybářů

16. dubna se pravidelně zahajuje lovná sezona na pstruhových vodách. A u toho nemůže žádný správný rybář chybět.
5. ročník soutěže Cesta ve tmě má svého vítěze

Ilustrační foto k článku: 5. ročník soutěže Cesta ve tmě má svého vítěze

Již popáté se v pátek 11. dubna 2008 prakticky na celý den zaplnilo blanenské Wanklovo náměstí. Konala se zde další soutěž „Cesta ve tmě“, kterou uspořádala blanenská odbočka SONS společně se Školou pro výcvik vodících psů pana Milana Dvořáka.


Projekt revitalizace dětských hřišť podpoří výtvarná soutěž

Ilustrační foto k článku: Projekt revitalizace dětských hřišť podpoří výtvarná soutěž

Projektu, který si klade za cíl zvelebit stávající a vystavět nová dětská hřiště v Blansku a městských částech, se věnují především maminky z Klubu Ratolest. Spolupracují při tom s dalšími organizacemi. Nyní se zapojuje i Galerie města Blanska.


Projekt Pečuj doma startuje v Blansku v půli května

V pátek 16. května zahajuje v Blansku občanské sdružení Moravskoslezský kruh šestidílný cyklus kurzů PEČUJ DOMA. Určen je laickým pečujícím z rodin – začátečníkům, ale mohou se zúčastnit i déle pečující.Petr Nikl vystaví v galerii Samovolné výhonky

Ilustrační foto k článku: Petr Nikl vystaví v galerii Samovolné výhonky

Od 19. 4. do 18. 5. 2008 vás zveme do Galerie města Blanska na výstavu Petra Nikla Samovolné výhonky (namísto dříve oznámené výstavy Františka Matouška).


Konference Via Sancti Martini v Blansku

Ilustrační foto k článku: Konference Via Sancti Martini v Blansku

V Blansku se v sobotu 19. dubna uskuteční mezinárodní konference na téma „Možnosti dalšího rozšíření Cesty svatého Martina – Via Sancti Martini“. Jedná se o součást dlouhodobého středoevropského projektu Via Sancti Martini, do nějž se Blansko zapojilo v loňském roce.


Schengen a „Jeden svět“

Ilustrační foto k článku: Schengen a „Jeden svět“

Ve čtvrtek 13. března se někteří žáci 3. ročníků OA a SZdŠ Blansko z oboru Ekonomické lyceum a Zdravotnický asistent zúčastnili „výletu“ do Brna. Doba odjezdu byla stanovena na 7. hodinu ranní, a to od budovy naší školy, a následně pak v 7:05 z hlavního nádraží v Blansku. Autobus celkově pojal cca 53 studentů a studentek.


Flying Rhino 2008 – létat se bude i nad Blanskem

Ve dnech 14. dubna – 2. května 2008 se uskuteční v České republice společné cvičení vyčleněných útvarů Společných sil Armády České republiky a Ozbrojených sil Velké Británie pod názvem „Létající nosorožec 2008“.


Výluky železniční dopravy

Výluky železniční dopravy – dne 15. 4. 2008 z důvodu údržbových prací na železniční svršku 1. traťové koleje v úseku Adamov – Brno-Maloměřice. Od 16. 4. 2008, 7.00 hod. do 17. 4. 2008, 18.00 hod. se z důvodu opravy železničního přejezdu bude konat výluka traťové koleje mezi stanicemi Skalice nad Svitavou – Boskovice.


V blanenské knihovně se spalo/nespalo letos už pošesté

Ilustrační foto k článku: V blanenské knihovně se spalo/nespalo letos už pošesté

Noc s Andersenem je již tradiční akcí Klubu dětských knihoven, kterou při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy uspořádalo na 650 knihoven, škol, nemocnic a dalších institucí. Jejím cílem je ukázat i v dnešním přetechnizovaném světě krásu knih a hlasitého čtení.


Lidé pod čepicí mají – nový rekord ustaven

Ilustrační foto k článku: Lidé pod čepicí mají – nový rekord ustaven

Stalo se tak v neděli 6. dubna při zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora, kam se sešli turisté z Blanska, Boskovic, Tišnova i dalekého okolí.


Sumec na konec

Ilustrační foto k článku: Sumec na konec

Přehrada Palava I byla vypuštěna kvůli zjišťování podkladů pro podání žádosti na projekt odbahnění. Zatím se zde nebudou konat žádné práce na úpravě dna, nicméně s vypouštěním museli blanenští rybáři provést výlov všech ryb.


Soutěž vodicích psů v centru města

V pátek 11. dubna se v Blansku uskuteční soutěž vodicích psů. Od 9.30 hodin budou z Wanklova náměstí vyrážet na předem připravenou trasu centrem města. Na ní čekají psy běžné překážky, kolem nichž musí zvládnout nevidomého bez úhony provést. Po celou dobu soutěže je připraven doprovodný program pro děti i dospělé.


Svoz nebezpečných odpadů v dubnu 2008

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech 11. 4. – 19. 4. 2008. Dny, časy a trasy jsou dále uvedeny.


Přivítání jara s Komorním orchestrem města Blanska

V rámci 30. výročí svého vzniku pořádá KOMB ve spolupráci s Farním úřadem koncert vítání jara. Uskuteční se 12. dubna v 16.00 h v kostele sv. Martina v Blansku.


Setkání vedení Města Blansko s občany v městských částech

Pravidelná setkání s občany zahajuje jako vždy akce v Blansku, již tradičně v sále kina. Na ně navazují postupně další setkání s občany v městských částech. Rozpis jednotlivých termínů včetně zástupce Města Blansko uvádíme níže.Ledovou plochu vystřídá umělý povrch

V polovině března byl na zimním stadionu ukončen provoz ledové plochy. Nyní probíhá rozpouštění a odstraňuje se voda. Před položením umělého povrchu musí plocha řádně vyschnout. Plastová plocha pro in-line bruslení by vzhledem k výše zmíněným skutečnostem mohla být v provozu v polovině dubna, nejpozději na konci dubna.Kašpar Krása v Americe

Ilustrační foto k článku: Kašpar Krása v Americe

Ředitel blanenské knihovny Mgr. Vladimír Jančík nás upozornil na velezajímavou přednášku předního kanadského geologa V. A. Gregora, pojednávající o nesmazatelných stopách pobytu Kašpara Krásy Blanenského v Novém světě. Radujeme se z toho, že náš vědecký tým badatelů o životě a díla páně Kašparově získal do svého středu, jako člena korespondenta, tak významnou vědeckou kapacitu, jakou je Mr. Gregor, a že osobnost Kašpara Krásy tímto získala definitivně uznání i za oceánem.


Úklid na Písečné

Ilustrační foto k článku: Úklid na Písečné

Sídliště Písečná. Leží na kraji Blanska, do lesa je to coby kamenem dohodil. A právě blízkost lesa nahrává těm, kdo nejsou schopni odvézt odpad do sběrného dvora, kde ho mohou v drtivé většině zdarma odevzdat. Každoroční úklid černých skládek tak letos neminul ani Písečnou.
Trénink paměti pro seniory

Nabízíme blanenským seniorům účast v novém běhu kurzu tréninku paměti, který bude zahájen 17. 4. 2008 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1.Lažánky na starých fotografiích

Ilustrační foto k článku: Lažánky na starých fotografiích

Velikonoční víkend v městské části Lažánky byl ve znamení zajímavé akce. Autory výstavy byli Zdeňka a Jiří Hrozkovi, pomáhaly jim Ladislava a Jarmila Sedláková, která výstavu zahájila.


Statistika kácení dřevin mimo les

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich pokácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady již každoročně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.Regenerace sídliště Písečná – II. etapa

V měsíci březnu bude městem podána žádost o dotaci na II. etapu regenerace sídliště Písečná. Celkové investiční náklady jsou stanoveny na základě zpracovaných projektových dokumentací ve výši 13,5 mil. Kč, požadovaná výše dotace činí 4 mil. Kč.


Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2008

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.Za pověstmi do knihovny

Ilustrační foto k článku: Za pověstmi do knihovny

Definicí pověsti začala poslední únorový týden beseda žáků pátých ročníků v Městské knihovně Blansko.


Několik lásek zůstává, jedna je ztracena

Ilustrační foto k článku: Několik lásek zůstává, jedna je ztracena

Druhá část rozhovoru s jubilantem Jiřím Poláškem. Řekne-li se v Blansku divadlo, ozvěnou se vrací: Jiří Polášek. Pranic nevadí, že živobytí si obstarával jinou profesí, byť zase ne tak vzdálenou, neboť výtvarničení jde s divadlem v mnoha případech ruku v ruce.


Střípky ze zastupitelstva

Krátce se starostkou PhDr. Jaroslavou Královou o usneseních přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Platba poplatku formou SIPO

Upozorňujeme občany, že v květnu 2008 bude probíhat placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Vypouštění přehrad Palava I a Palava II

Vypustit postupně obě dvě přehrady Palavu I a Palavu II je nyní potřebné pro zjištění základních údajů o nánosech, které se v nich za mnoho let nastřádaly. Město hodlá využít možnosti čerpat finanční prostředky na odbahnění v rámci obnovy retenčního prostoru přehrad z dotačních programů ministerstva životního prostředí.


Nové formuláře k žádostem na vodní díla

Dne 30. ledna 2008 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR vyhlášku č. 40/2008, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Jedná se o upřesnění dokladů potřebných k povolení, která vydává vodoprávní úřad.


Svoz odpadů na velikonoční pondělí nebude

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. nebude proveden svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů ve svátek, v pondělí 24. 3. 2008. Náhradní svoz bude proveden v prodloužené směně následující den. To znamená, že v úterý 25. 3. 2008 se uskuteční současně pondělní i úterní svoz.


Zápis dětí do mateřských škol na rok 2008/09

Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09. Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovily termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009 na pondělí 31. března 2008 v době od 12.00 do 16.00 hodin.


Biografie Ericha Roučky

Ilustrační foto k článku: Biografie Ericha Roučky

Na konci minulého roku vyšla kniha Erich Roučka (1888-1986). Život a dílo „moravského Edisona“ technika, vynálezce, průkopníka životosprávy a filantropa.


Osoby v hmotné nouzi neplatí regulační poplatky ve zdravotnictví

S účinností od 1. ledna 2008 byly zavedeny v souvislosti s poskytováním hrazené péče zdravotnickému zařízení regulační poplatky, které je nutno hradit při návštěvě lékaře, v lékárně, v nemocnici a na pohotovosti. Podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z úhrady poplatku vyloučeny některé osoby.Dobrovolní hasiči okrsku Blansko bilancovali

V únoru se v Lažánkách sešli velitelé a starostové SDH okrsku Blansko na Výroční valné hromadě, aby zhodnotili svoji činnost za rok 2007.


Skončil projekt SROP pro tělesně postižené

Projekt SROP probíhal v roce 2007. Byl určen pro těžce tělesně postižené občany, kteří měli zájem zlepšit svoje šance při hledání zaměstnání, snahu o sebevzdělávání a tím, se lépe uplatnit na trhu práce a v životě.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 18. 3. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...Nejlepší sportovci města Blanska za rok 2007

Ilustrační foto k článku: Nejlepší sportovci města Blanska za rok 2007

Na konci února se již podvanácté rozdávaly ceny nejlepším sportovcům města Blanska za rok 2007. Ceremoniál se každý rok koná na jiném místě, pokud je to možné, tak v novém sportovním zařízení. Letos padla volba na restauraci Aquapark u zimního stadionu.


Pozvání do galerie – TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

Ilustrační foto k článku: Pozvání do galerie – TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

V Galerii města Blanska bude Císařovský prezentovat své nové obrazy s figurální tematikou, které vyjadřují určité mezní, přesto potlačované projevy přirozených modelů chování soudobých lidí.


(Nejen) soutěž krásy Miss Junior zahájila castingy!

Ilustrační foto k článku: (Nejen) soutěž krásy Miss Junior zahájila castingy!

V sobotu 15. března proběhne v Blansku v Dělnickém domě, na ul. Hybešově 1, casting Jihomoravského regionu! Krom již předvybraných dívek se jej mohou zúčastnit dívky z jihomoravského regionu bez předchozího přihlášení. Stačí přijít rovnou na casting! Využijte svoji šanci!


Hledáme brigádnice/ky do informační kanceláře

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko hledá brigádnice/ky pro příležitostnou externí spolupráci v rámci Blanenské informační kanceláře Blanka. Upřednostňujeme studenty VŠ nebo OSVČ, zejména z důvodu požadavku časové flexibility uchazeče.
Blansko na veletrzích cestovního ruchu

Ilustrační foto k článku: Blansko na veletrzích cestovního ruchu

Vedle úspěšné hlavní prezentace na veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2008, který se konal v Brně, se Město Blansko zúčastnilo i dalších dvou prestižních veletrhů cestovního ruchu, a to veletrhu Slovakiatour v Bratislavě (17.–20. 1. 2008)a veletrhu Holiday World v Praze (14.–17. 1. 2008).


Velikonoce a keramika v Galerii Ve Věži

Svátky, které si nezadají s žádnými v roce. Pátral jsem po drobnostech, které by nějak šly uplatnit, vrátit do života, a které by mohly inspirovat. Možná toužíte osvěžit navyklý sled velikonočních oslav, obohatit atmosféru svátků něčím netradičním. Nu, je-li tomu tak, pokud chcete učinit opravdu něco netradičního, vraťte se k tradicím.Zahájení turistické sezony 2008 aneb Lidé v tomto kraji pod čepicí mají!

Ilustrační foto k článku: Zahájení turistické sezony 2008 aneb Lidé v tomto kraji pod čepicí mají!

Jen co skončilo hektické období veletrhů cestovního ruchu, blíží se samotný ostrý start hlavní turistické sezony. A tak se svého slavnostního zahájení sezony brzy dočkají turisté i v destinaci Moravský kras a okolí. Bude to opět společné zahájení sezony organizované městy Blansko, Boskovice a Pivovarem Černá Hora.


Výšková budova

V médiích je frekventovaná problematika plánované přestavby výškové budovy a jejího okolí. Celek je dle závazné části ÚPn SÚ Blansko situován v plochách vyšší občanské vybavenosti OB, které jsou primárně určeny pro situování funkcí neslučitelných s bydlením. Plochy ležící západně od západního průčelí výškové budovy nelze považovat za plochy stabilizované. Funkce bydlení má být v plochách OB pouze doplňková, přímo byl projektantem ÚPD zmíněn pouze služební byt správce.


Cvičení pro seniory

Od začátku března pořádá TJ Start Blansko cvičení pro seniory. Jedná se o zdravotní cvičení zaměřené na protažení celého těla s pomocí cvičebních pomůcek (gymbally, overbally). Cvičí se v pondělí a ve středu od 18 do 19 hodin ve velké tělocvičně ZŠ Dvorské. Hodiny vede Mgr. Barbora Holánová.Parkové parkoviště Dvorská

Ilustrační foto k článku: Parkové parkoviště Dvorská

Město Blansko připravilo v rámci komplexních úprav veřejných prostranství ve městě Blansku projekt Parkového parkoviště Dvorská, na který bude žádat o podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV), oblast podpory 3.2. – rozvoj regionálních středisek.


Velikonoční prodejní výstava s ukázkami tradičních řemesel

Výstava se uskuteční ve společenské místnosti galerie. Otevřeno každý den od 10 do 17 hodin. Prodejní výstavu výrobků s ukázkou řemesel doprovodí výstava nejlepších prací dětí ze soutěže o nejlepší design velikonočního vajíčka, která bude ve vstupních prostorách galerie.


Klement Gottwald se po letech stěhoval

Ilustrační foto k článku: Klement Gottwald se po letech stěhoval

Majitel a generální ředitel DSB EURO s.r.o., JUDr. Milan Hlaváč požádal Město Blansko o dlouhodobé zapůjčení, případně odprodej plastiky Klementa Gottwalda, která byla odlita v bývalé slévárně ČKD Blansko.


Činnost městské policie

Výtah z činnosti za období od 20. 1. 2008 do 15. 2. 2008.


ŠLP Křtiny varuje před vstupem do lesů

V současnosti je velmi riskantní vstup do lesních porostů ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně. V souvislosti s polomovými škodami orkánem Emma hrozí velmi vysoké nebezpečí pádu stromů a větví, a to i při relativním bezvětří. Na odstranění škod lesní podnik usilovně pracuje.Atleti ze ZŠ Dvorské úspěšní na závodech v Novém Lískovci

Ilustrační foto k článku: Atleti ze ZŠ Dvorské úspěšní na závodech v Novém Lískovci

Dne 8. února pořádal atletický oddíl Moravské Slávie ve spolupráci se sportovní agenturou Bač Line Sport již devátý ročník Halového přeboru atletických přípravek, mladších a starších žáků. A žáci ze ZŠ Dvorské si zde nevedli vůbec zle.


V Blansku se hrálo Grand Prix ČR v GO

Ilustrační foto k článku: V Blansku se hrálo Grand Prix ČR v GO

Letos se turnaj v Blansku konal již počtvrté. Sjelo se na něj celkem 81 hráčů, kromě zástupců České republiky také 4 ze Slovenska, 5 z Polska a 4 z Rakouska.


Prvním letošním blanenským občánkem je Barborka

Ilustrační foto k článku: Prvním letošním blanenským občánkem je Barborka

V úterý 26. 2. navštívili vyslaní zástupci Komise pro občanské záležitosti při Radě města Blanska Ing. Radek Gajdošík a Yvona Havlíčková rodiče prvního letošního občánka Blanska.


Připravuje se revitalizace dětských hřišť

V rámci maximálního využití dotačních projektů poskytovaných ROP Jihovýchod připravuje v současné době odbor investičního a územního rozvoje žádost o dotaci na revitalizaci hřišť.


Deratizace ve městě Blansku

V období březen-červen bude v Blansku pracovníky specializované firmy prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Aprílové knížky aneb Humor v knižní vazbě

Ilustrační foto k článku: Aprílové knížky aneb Humor v knižní vazbě

Knihy mohou být malé, velké, vázané i brožované, silné nebo tenké. Vysokoškolský profesor Fakulty ekonomické v Chebu Libor Michalák k nim přistupuje velmi netradičně.


Ochrana ovzduší

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko eviduje ve svém správním území celkem 107 provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší, 31 z nich v minulém roce vyměřil poplatky ve výši 66.500 Kč a zálohy na poplatky ve výši 46.500 Kč.


Pomáhat je v módě… tak pomozte i vy!

Ilustrační foto k článku: Pomáhat je v módě… tak pomozte i vy!

Dvě akce, burza a módní přehlídka, jsou určeny na podporu nové české nemocnice v Ugandě (specializované na gynekologii a porodnictví) vystavěné Charitou Česká republika.


Bytová situace v roce 2007

Odbor komunální údržby, oddělení bytového a nebytového hospodářství, v loňském roce přidělil celkem 32 bytů.


ČD nabízí k pronájmu prostory v budově Blansko-město

Vzhledem k častým připomínkám občanů k pořádku a upravenosti čekárny a budovy u železniční zastávky Blansko-město, vešlo vedení Města v jednání s Českými drahami, Správou dopravní cesty Brno. Výsledkem je vypsání výběrového řízení na pronájem komerčních prostor uvnitř budovy, které již delší dobu zejí prázdnotou.


Rodinné pasy nabídnou slevy ve zdravotnictví

Ilustrační foto k článku: Rodinné pasy nabídnou slevy ve zdravotnictví

Projekt rodinných pasů byl nastartován v roce 2006. V rámci kraje je dnes do něj zapojeno přes 14.000 rodin a více jak 7.000 poskytovatelů. Držitelé mohou využívat mnoha slev, autoři projektu pro ně připravují další.


Pozvánka na Amundsen cup

Ve středu 5. března se v Blansku v Dělnickém domě od 10.00 do 13.00 h bude konat již 5. ročník krajské juniorské barmanské soutěže Amundsen Cup. Tuto akci pořádá Střední škola gastronomická, s. r. o. Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Již popáté budete mít možnost zhlédnout barmanské umění juniorů, kteří stále přichází s novými nápaditými recepty připravovaných nápojů. Soutěžit se bude nejen o 1. místo v tomto oboru, ale i o nejsympatičtější barmanku/barmana, o nejlepší název nápoje či nejoriginálnější ozdobu. Vstup pro diváky je zdarma. Srdečně vás zveme, přijďte podpořit naše soutěžící!


„Švýcar“ už nikdy nepřijede

Ilustrační foto k článku: „Švýcar“ už nikdy nepřijede

Chodíval po městě zvolna, vstřebával jeho atmosféru, něco zapsal do paměti, jiné zachytil fotoaparátem. Tu a tam se s někým zastavil, aby se pozdravil a prohodil nějaké to slovo, přátele v městském klubu důchodců navštívil. Chvilky, kdy se vracel do svého rodného Blanska (jeho rodištěm byla Horní Lhota), však byly čím dál tím kratší.


Jaroslav Štěrbáček

Ilustrační foto k článku: Jaroslav Štěrbáček

Letos uplynulo 95 let od narození stíhače RAF a účastníka letecké bitvy o Anglii Jaroslava Štěrbáčka. Tento letec se narodil 12. února 1913 v Dolní Lhotě. Obecnou školu vychodil v Blansku, poté absolvoval Vyšší školu strojnickou v Brně, kterou ukončil v roce 1932.


„AKCE Z“ v Ulitě

Ilustrační foto k článku: „AKCE Z“ v Ulitě

I tak by se s nadsázkou dala nazvat akce, která proběhla v noci z 8. na 9.února v prostorách klubu a čajovny Ulita na ulici B. Němcové. Během večera se dvanáct členů Sdružení Ulita sešlo, aby se pustili do úprav a zútulňování místností, které sdružení využívá.


Hledání úniků z klecí

Ilustrační foto k článku: Hledání úniků z klecí

Pan Jiří Polášek, jubilant, se věnuje amatérskému divadlu již přes půl století. Určitě není Jiří Polášek, známý výtvarník a zejména divadelník, sám, kdož má v křestním listě (jen tak mezi námi je na něm neuvěřitelné datum 27. 2. 1928) napsáno Brno. Důležité je, že od útlého dětství žije v Blansku a stal se neodmyslitelnou součástí jeho kulturního dění.


Pozvánka na vyhlášení nejlepších sportovců

V těchto dnech vrcholí přípravy na vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 2007. Letošní slavnostní ceremoniál se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2008 od 16.30 hodin v prostorách restaurace Aquapark na zimním stadionu.


Pokuty vymáhané finančním odborem

Na pokutách za přestupky ve městě Blansku v roce 2007 bylo celkem uloženo cca 5.350 tis. Kč, z toho bylo na místě zaplaceno pouze 965 tis. Kč. Celkové nezaplacené pokuty činí cca 2.950 tis. Kč.


Sousedský bál 2008

Ilustrační foto k článku: Sousedský bál 2008

Ples Města Blansko, pořádaný již tradičně pod názvem Sousedský bál, přivítal návštěvníky v Dělnickém domě večer v pátek 8. února.


Mapy na webu nejen pro projektanty

Od února jsou na oficiálním webu města Blanska www.blansko.cz přístupné nové mapy. Zájemci je najdou na stránkách stavebního odboru.


Dobrodružství mění dětem život

Třicet jedna dětí z rodin klientů Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko se účastnilo během loňského roku akcí v rámci projektu prevence kriminality. K jeho vzniku vedla snaha řešit nepříznivý stav v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Aktivity jsou cíleně určeny dětem tzv. vyžadujících zvýšenou pozornost.


Město postaví kompostárnu

Kompostárna je jedním z projektů připravovaných prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Je nejvíce připravený a mohl by být zahájen letos.


Karolina Meineke – Královský portrét bez zlaceného rámu... – 1. díl

Ilustrační foto k článku: Karolina Meineke – Královský portrét bez zlaceného rámu... –  1. díl

V roce 2008 si připomínáme 240. výročí narození baronesy Karoliny z Linsingenu, později provdané Meineke, ženy, jejíž pestré, ale i nelehké osudy jsou do značné míry spojeny s Blanskem. Přitom před dvěma staletími chybělo málo a mohla navždy upadnout v zapomnění. Zcela neprávem.


Novinky v Ulitě

Do nového roku přichystalo Sdružení Ulita, provozující čajovnu a klub, několik dárků pro všechny skupiny návštěvníků.Kde v Blansku pohlídají batole?

Před vánočními svátky se v Blansku konala podpisová akce na podporu blanenských jeslí, které provozuje Oblastní charita Blansko. Její text společně s asi 220 podpisy obdržela právě charita, druhý stejnopis, ale již bez podpisů, byl doručen na začátku roku 2008 Radě města Blanska.


Nabídka psího útulku

Ilustrační foto k článku: Nabídka psího útulku

Útulek pro psy se nachází na jihozápadním okraji města Blanska na ul. Brněnské 25A (točna autobusu MHD).


Obliba malých domovních čistíren odpadních vod roste

Z ročních přehledů výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství vyplývá, že obliba malých domovních čistíren odpadních vod na území obce s rozšířenou působností Blansko roste.


O živnostenské podnikání je stále zájem

Na základě vyhodnocení počtu nově vzniklých živnostenských oprávnění na území správního obvodu obecního živnostenského úřadu Blansko za stejná období let 2004–2007 lze konstatovat, že zájem o podnikání roste.


Příroda hodně z blízka

Ilustrační foto k článku: Příroda hodně z blízka

Náhled do jiného světa, do světa, který běžně bez větší pozornosti míjíme, nabízí výstava fotografií Vojtěcha Sehnala v blanenské knihovně.


Za Bohuslavem Ficem

Ilustrační foto k článku: Za Bohuslavem Ficem

Neočekávaně a nešťastně skončila životní cesta Mgr. Bohuslava Fice, bývalého blanenského starosty.


Muzeum vydalo sborník za rok 2007

Ilustrační foto k článku: Muzeum vydalo sborník za rok 2007

Na světě je Sborník Muzea Blansko za rok 2007. Vychází v nákladu 300 kusů za cenu 150 Kč.


Nejen vidět, ale také být viděn

Pod názvem „...a jsem vidět!“ proběhla v tomto týdnu další dopravně bezpečnostní akce zaměřená k posílení prevence v dopravě, zaměřená především na viditelnost účastníků silničního provozu.


Kontrolní činnost Obecního živnostenského úřadu Blansko

Živnostenský úřad provádí kromě běžné kontrolní činnosti jsou prováděny kontroly na základě nařízení k provedení kontrol Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajským živnostenským úřadem, společné kontroly s ČOI a kontroly, ke kterým dávají podnět ostatní orgány státní správy, popř. občané.Výzva: Hledá se majitelka psů

Aktualizováno! Městská policie Blansko žádá občany o pomoc. Dne 6. února 2008 kolem 17.30 hod. došlo na sídlišti Blansko-Sever v blízkosti autobusové točny k pokousání desetileté holčičky a jejího psa.


Svatební obřady na zámku zatím jen do poloviny roku

Páry, které letos plánují svatbu a chtěly by obřad uskutečnit v blanenském zámku, by si měly zřejmě pospíšit. Vzhledem k jeho plánované rekonstrukci jsou termíny v hudebním salonu zámku rozepsány jen do června.


Severská mytologie v obrazech

Severská mytologie je dnes „in“. Stále více lidí se o ni zajímá – někdo vážně, někdo povrchně. Jak si ji představuje ve své tvorbě mladý začínající malíř Miroslav Zapletal, se můžete přijít podívat do Galerie Ve Věži od 8. do 29. února.Pozvání do galerie: KRESBY TOMÁŠE SMETANY

Ilustrační foto k článku: Pozvání do galerie: KRESBY TOMÁŠE SMETANY

Program blanenské galerie letos nabízí průřez současnou českou (+ slovenskou) malbou. Najdou se v něm ale dvě výjimky. Tou jednou z nich je Tomáš Smetana, který se věnuje kresbě.


Masopustní veselí v městských částech

Ilustrační foto k článku: Masopustní veselí v městských částech

V sobotu 2. února po obědě se daly do pohybu tradiční masopustní průvody v městských částech Blansko-Těchov a Blansko-Obůrka.


FIT klub Blansko nabídne nové cvičení

Bosu je absolutní novinka na poli aerobiku a je určena pro všechny věkové kategorie. Představte si rozpůlený míč, který je zasazený do pevného podstavce kruhového tvaru. Název BOSU je z anglického „BOth Sides Up“, tedy oběma stranami nahoru.


Obyvatel města za rok přibylo jen málo

21.042 – tolik má Blansko obyvatel k 4. lednu 2008. Ve srovnání se stavem před rokem jich přibylo 11.


Činnost městské policie v lednu 2008

V uvedené období byl celkem v pěti případech proveden odchyt volně pobíhajících psů a byly odstraněny tři vraky motorových vozidel. Strážníci MP řešili také mj. osm drobných krádeží v obchodních domech.


Výběrové řízení na funkci – informatik

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: informatik oddělení informatiky odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.


Knihovna zve do světa tajemství a záhad

Ilustrační foto k článku: Knihovna zve do světa tajemství a záhad

O záhadách, nevysvětlitelných úkazech nebo tajemných jevech bude přednášet známý záhadolog, spisovatel, cestovatel a scénárista Arnošt Vašíček vychází ve svých knihách především z osobních zkušeností. Při výpravách za neodhalenými tajemstvími naší planety navštívil již přes 80 zemí na pěti kontinentech.


Policie hledá svědky dopravní nehody

Ve středu 30. ledna 2008 v době mezi 15.00 až 15.30 hodinou došlo na ulici Poříčí, u křižovatky s ulicí Mlýnskou, k dopravní nehodě mezi přecházející chodkyní a projíždějícím osobním automobilem.


Czech POINT v Blansku

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Tolik proklamace na oficiálním webu www.czechpoint.cz.Rastislav v Římě

Ilustrační foto k článku: Rastislav v Římě

Letošní vánoční období zakončil smíšený pěvecký sbor RASTISLAV Blansko opravdu velkolepě. Po vánočních koncertech v Brně a Blansku se vypravilo pěvecké těleso přednést českou vánoční hudbu až do Říma – kolébky umění.


Hokejová reprezentace míří do Blanska

V týdnu od 4. do 10. února 2008 se blanenský zimní stadion stane jedním z pořadatelů mezinárodního turnaje reprezentantů do 20 let v ledním hokeji! Turnaje se vedle české reprezentace účastní Švédsko, Finsko, Německo a Švýcarsko.


Vykročení správnou nohou

Ilustrační foto k článku: Vykročení správnou nohou

Do jubilejního roku vstoupili v pátek 18. ledna výroční členskou schůzí blanenští členové Klubu českých turistů. Kromě celostátního výročí 120 roků od založení KČT, se bude připomínat i 105 let činnosti odboru KČT v Blansku.


Ekologická výchova pevnou součástí výuky

Ilustrační foto k článku: Ekologická výchova pevnou součástí výuky

Environmentální (ekologická) výchova se na základních školách stala již tradicí. Pro žáky ZŠ Erbenovy znamenala v letošním školním roce spoustu různorodých akcí.


Galerie města Blanska – plán výstav na rok 2008

V roce 2008 nabídne Galerie města Blanska průřez současnou českou (+ slovenskou) malbou. Program umožní sledovat a vzájemně porovnávat různé přístupy k médiu malby, resp. k obrazu, a rozdílné způsoby jejího formálního zpracování. Na koho se tedy v tomto roce můžeme v galerii těšit?


Výstražná informace ČHMÚ

Výstražná informace na jevy: velmi silný vítr (extrémní stupeň nebezpečí), silný vítr (vysoký stupeň nebezpečí). Platnost od soboty 26. 1. 2008 12.00 h do neděle 27. 1. 2008 22.00 h.


Vodné a stočné v roce 2008

Předsednictvo svazku odsouhlasilo návrh provozovatele vodohospodářské infrastruktury Vodárenské akciové společnosti. Ze dvou návrhů na zvýšeni vodného a stočného byl nakonec vybrán ten s vyšším navýšením.


Střípky ze zastupitelstva

Ilustrační foto k článku: Střípky ze zastupitelstva

Tentokrát s místostarostou Mgr. Ivo Polákem podrobněji o některých usneseních přijatých na posledním zasedání zastupitelstva. Začneme bodem, který byl nejdůležitější a asi nejvíce očekávaný.


Rodinné domy Pod Sanatorkou zajistí developer

Město Blansko vypsalo záměr prodat pozemky za účelem výstavby 14 řadových rodinných domů v lokalitě Pod Sanatorkou. Zajištění výstavby prostřednictvím jednotlivých stavebníků nevyšlo, ukázalo se pro některé z nich jako velmi náročné.


Provozování tomboly má svá pravidla

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že provozování tomboly je upraveno v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Na území města Blanska povoluje odbor provozování tomboly s herní jistinou do 50 tis. Kč.


Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení dávek pro zdravotně postižené odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Nemocnice Blansko opět provádí mamografická preventivní vyšetření

Dlouhodobou snahou vedení nemocnice ještě za paní ředitelky MUDr. Ilony Rybářové a za nemalé podpory občanů blanenského a boskovického regionu, potvrzené petiční akcí paní Dany Dofkové se 6.000 podpisy, se podařilo od 1. ledna 2008 obnovit v Nemocnici Blansko tzv. mamografický screening. Toto preventivní vyšetření žen ve věku od 45 do 74 let je bezplatné.


Policisté kontrolovali řidiče

O víkendu proběhlo na teritoriu Okresního ředitelství PČR Blansko speciální dopravně-bezpečnostní opatření zaměřené na řidiče, kteří před jízdou požili alkoholické nápoje nebo jinou návykovou látku.


Betlémské světlo bylo mimořádně úspěšné

Ilustrační foto k článku: Betlémské světlo bylo mimořádně úspěšné

Vestibul radnice slouží každoročně blanenským skautům jako zázemí pro rozdávání Betlémského světla. Společně s touto akcí zde již od roku 2002 probíhá sbírka na dvě indické děti, které občané města Blanska adoptovali v rámci projektu Adopce na dálku.


Protikuřácký řetěz

Ilustrační foto k článku: Protikuřácký řetěz

Nejrušnějším místem základní školy na ulici Erbenově se dva dny před Vánocemi stal vestibul budovy. Bylo tu plno žáků, kteří prohlíželi rozvěšené řetězy, diskutovali o údajích svých tříd a porovnávali je s celoškolními čísly.


Policie se zaměří na řidiče

Nemine téměř den, aby se na webových stránkách OOP PČR Blansko neobjevila zpráva o zadržených řidičích posilněných alkoholem. Někdy je to jeden za noc, jindy i šest a víc.


Memplex Rip Veroniky Drahotové

Ilustrační foto k článku: Memplex Rip Veroniky Drahotové

V roce 2008 nabídne Galerie města Blanska průřez současnou českou (+ slovenskou) malbou. Program umožní sledovat a vzájemně porovnávat různé přístupy k médiu malby, resp. k obrazu, a rozdílné způsoby jejího formálního zpracování. Jako první představuje svá díla VERONIKA DRAHOTOVÁ.


Blansko se představilo na Regiontouru v Brně

Ilustrační foto k článku: Blansko se představilo na Regiontouru v Brně

Expozici nazvanou „Moravský kras a okolí“ společně s dalšími partnery připravila města Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora.Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva

Zveme vás na 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska konané v úterý 22. 1. 2008 od 16.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.


Pozvánka na Sousedský bál

Ples Města Blansko Sousedský bál má již svou mnohaletou tradici. Každoročně pro vás Kulturní středisko města Blanska připravuje ples nabitý bohatým programem. Nechybí zde předtančení, známí umělci, diskotéka a pro milovníky lidové hudby cimbálová muzika.Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2008/2009

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 5. února 2008 od 14 do 17 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2008/09. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 6. února 2008 od 14.30 do 16 hodin.


Zájmové organizace mohou žádat o příspěvky do konce ledna

Termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2008 je stanoven do 31. 1. 2008. Žádosti musí být podány v souladu se směrnicí města č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ a na formulářích, které tvoří přílohy této směrnice.


Kdo si zapomněl vyměnit doklady, nyní už zaplatí

Lidé hojně využili poslední loňský úřední den na Silvestra. Otevřena měla jen některá oddělení, hlavně na odboru vnitřních věcí kvůli výměně dokladů. Více jak sto lidí si tento den přišlo vyměnit řidičský průkaz a přes padesát občanský průkaz, to jsou jindy týdenní hodnoty.


Pokračovací taneční v roce 2008

Chcete-li se zdokonalit ve svém tanečním umění, pobavit se při moderních, country a disko tancích, máte možnost po pět večerů, vždy od 19.00 do 21.30 hodin a závěrečném plese od 18.00 do 22.00 hodin navštěvovat pokračovací taneční.


Muzeum Blansko převzalo sbírku měřicích přístrojů

Ilustrační foto k článku: Muzeum Blansko převzalo sbírku měřicích přístrojů

Muzeum Blansko převzalo od sdružení SPRIMT sbírku měřicích přístrojů, která je svým zaměřením a rozsahem unikátní nejen v České republice. Společnost SPRIMT tak splnila hlavní cíl, který si stanovila při svém založení. Sbírky předali Muzeu Blansko členové Společnosti pro identitu měřicí techniky (SPRIMT) v pátek 30. listopadu 2007.


Koncert s číší vína

Ilustrační foto k článku: Koncert s číší vína

Tradiční „Zámecký vánoční koncert“, konaný 21. prosince v Muzeu Blansko, přinesl přítomným předsváteční zklidnění a pohodu. Postaraly se o to tři mladé půvabné umělkyně, a to Lada Fedorová (housle), Lucie Kaucká (klavír) a Terezie Migelová (soprán).


Za polévku pomoc pro Domov Olga

Ilustrační foto k článku: Za polévku pomoc pro Domov Olga

Podobná akce, jakou bylo adventní zastavení na náměstí Republiky, kdy si kolemjdoucí mohli za dobrovolný příspěvek pro Domov Olga „zakoupit“ polévku, se loni konala poprvé.


Přání starostky do nového roku 2008

Vážení spoluobčané, stojíme na začátku nového roku, roku 2008. Všem přeji, abychom tento rok prožili v našem městě v klidu a pohodě.


Cyklostezka na sportovním ostrově se letos prodlouží

V návaznosti na dokončenou část cyklostezky u Salmova jezu je investičním odborem připravována projektová dokumentace pro navazující trasu, která povede přes Sportovní ostrov, park u zastávky ČD, dále podél břehu řeky za nákupní zónou na ulici Svitavské a bude ukončena u autobusového nádraží.Změny zákonů v sociální oblasti od 1. 1. 2008

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přináší s účinností od 1. 1. 2008 mimo jiné i novelu zákona o životním a existenčním minimu, novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi a novelu zákona o sociálních službách. Zde jsou podstatné změny.