Archiv článků
   v roce 2007

Kategorie: okolní obce  

 


Beseda s důchodci v Blansku-Klepačově

Ilustrační foto k článku: Beseda s důchodci v Blansku-Klepačově

Ve středu 21. listopadu se v Klepačově uskutečnila tradiční Beseda s důchodci, kterou aktiv Sboru pro občanské záležitosti v Klepačově pořádá v závěru roku již mnoho let.


V Rájci-Jestřebí chystají kulatý stůl

Diskuze u kulatého stolu o tom, co trápí občany Rájce-Jestřebí, je připravena na pátek 23. listopadu. Uskuteční se v tělocvičně místního gymnázia a zahájena bude v 17 hodin. K rozhovorům s mottem „Co by třeba bylo, aby se nám dobře žilo“, jsou zváni všichni, kterým leží na srdci budoucnost města a spokojenost těch, kteří v něm bydlí.


V Těchově se dočkají opravy silnice

Opravu průtahu Těchovem, komunikace III/37440, připravuje krajská Správa a údržba silnic. „Na opravu probíhá výběrové řízení na zhotovitele, stavba by měla být realizována ještě v tomto roce,“ sdělil ředitel SÚS Blansko Ing. Miloš Bažant s tím, že přesný termín bude znám po jednání s vybraným zhotovitelem.


V Těchově se o prázdninách nenudili

Ilustrační foto k článku: V Těchově se o prázdninách nenudili

Již mnoho roků prožívají spoluobčané Těchova závěr měsíce srpna ve znamení několika sportovně společenských akcí, které mají za úkol sdružit městskou část a rozloučit se s odcházejícím létem. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.


Do Kotvrdovic se slétly ultralighty

Ilustrační foto k článku: Do Kotvrdovic se slétly ultralighty

Aeroklub LAA Blansko uspořádal na svém kotvrdovickém letišti v sobotu 25. srpna Slet ultralehkých letadel. Přes 3.000 návštěvníků mohlo obdivovat rekordní počet 134 letadel, která na přehlídku do Kotvrdovic dorazila.


Konkurz na ředitele MŠ a ZŠ v Senetářově

Starosta obce Senetářov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Senetářov, okres Blansko příspěvková organizace.


Na Klepačově mají nové dětské hřiště

Ilustrační foto k článku: Na Klepačově mají nové dětské hřiště

Do provozu bylo uvedeno v polovině července, takže děti budou mít dost času si jej o prázdninách užít. O jeho zřízení se velkou měrou přičinila Mgr. Kateřina Habinová. „Viděla jsem maminky, jak chodí s kočárky po obci sem a tam a napadlo mě, že by bylo fajn mít místo, kde si mohou s dětmi sednout,“ uvedla Mgr. Habinová. Stala se duší celého projektu, vyběhala potřebná povolení a doklady. Kontaktovala občanský aktiv a po dohodě s jejími členy už byl k realizaci jen krůček.