Rekonstrukce ul. Těchovská

vložil Pavel Bachratý » 12. 7. 2016, 15:31

Nemohu nereagovat na dnešní odpověď Ing. Riznera na dotaz Lenky Tallové. Vysvětlení "...špatná únosnost podloží a dále z důvodu realizace akce obnovy plynovodů a rozvodů NN" je naprosto vágní, nepochopitelná a tudíž nedostačující. Jakou špatnou únosnost podloží máte pane inženýre na mysli? Ta se asi sama o sobě nezlepší nikdy, takže to nám zůstane navždy současný nepřijatelný stav? Nemyslíte si, že si obyvatelé nejen Těchovské ulice zaslouží obšírnější a logičtější vysvětlení a že mělo přijít ze strany města samo dříve? Kdo rozhodl o přerušení prací, sama firma Ekostavby? Byla k tomu dle smlouvy oprávněna? Už když bylo předem avizováno, že rekonstrukce NN se udělá dodatečně, až budou hotovy nové komunikace, zdálo se to být nenormální. Teď navíc oprava plynovodu – tu bude provádět kdo? Jestli to měla realizovat firma Ekostavby, proč na tom už několik týdnů nedělá? Děkuji za odpověď odpovídající funkci, kterou zastáváte.


Petr Rizner, 22. 7. 2016, 11:05

Dobrý den, práce na stavbě budou obnoveny v průběhu příštího týdne. V rámci stavby dojde k výměně a sanaci podloží se kterým se původně nepočítalo. Současně probíhají jednání o vzájemné koordinaci staveb, jejichž investorem není město. Jedná se o stavby společnosti Eon a RWE. Tyto stavby se původně neměly realizovat současně se stavbou města., ale vzhledem k tomu, že se nakonec podařilo tyto stavby zařadit do plánu investic daných společností, tak bylo přistoupeno k danému řešení. Toto řešení je pro občany bydlící v dané lokalitě nepříjemné (dojde k prodloužení termínu realizace), ale na druhou stranu jedná se o konečné řešení, takže v dalších cca 20letech nebude nutné (mimo mimořádné události, např. typu havárie) do nové vozovky a chodníku nutné zasahovat. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h