Oprava ulice Těchovská

vložil Lenka Tallová » 12. 7. 2016, 17:16

Děkuji, pane Riznere, za odpověď na předešlou otázku týkající se rekonstrukce ulice Těchovská. Bohužel mi Vaše odpověď připadá časově velmi obecná. Můžete být konkrétnější? Jaké zpoždění nabrala rekonstrukce ulice oproti původnímu harmonogramu prací? Kdy podle nově zjištěných skutečností předpokládáte uvedení ulice do přijatelného stavu? Stačí předpokládaný měsíc dokončení, abychom věděli, jestli s nástupem podzimních plískanic máme hromadně obstarávat gumáky. Děkuji za odpověď.


Petr Rizner, 22. 7. 2016, 11:06

Dobrý den, práce na stavbě budou obnoveny v průběhu příštího týdne. V rámci stavby dojde k výměně a sanaci podloží se kterým se původně nepočítalo. Současně probíhají jednání o vzájemné koordinaci staveb, jejichž investorem není město. Jedná se o stavby společnosti Eon a RWE. Tyto stavby se původně neměly realizovat současně se stavbou města., ale vzhledem k tomu, že se nakonec podařilo tyto stavby zařadit do plánu investic daných společností, tak bylo přistoupeno k danému řešení. Toto řešení je pro občany bydlící v dané lokalitě nepříjemné (dojde k prodloužení termínu realizace), ale na druhou stranu jedná se o konečné řešení, takže v dalších cca 20letech nebude nutné (mimo mimořádné události, např. typu havárie) do nové vozovky a chodníku nutné zasahovat. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h