Smysl Otázek a odpovědí – návaznost na dotazy o postřiku na Zborovcích

vložil Hana Medunová » 5. 9. 2016, 12:04

Dobrý den, ráda bych se zeptala jaký smysl má tato rubrika, když občan města Blanska na konkrétní dotaz dostane buď zřejmě nepravdivou a nebo velmi obecnou, několikrát nakopírovanou odpověď? Viz. 3 dotazy týkající se postřiků na Zborovcích: 1) dotaz 2.8. Hana Medunová – zřejmě nepravdivá odpověď 8.8. – ing. Ilona Peterková 2) dotaz 10.8. Lenka Tihonová – velmi obecná nakopírovaná odpověď 24.8. – ing. Petr Rizner 3) dotaz 16.8. Zuzana Novotná – velmi obecná nakopírovaná odpověď 24.8. – ing. Petr Rizner Ten úplně první dotaz byl můj a psala jsem ho proto, že moje fenka začala mít po tomto postřiku zdravotní problémy, které s postřikem evidentně souvisely. Dnes po více jak měsíci a 3 položených dotazech stejně nevím díky jaké chemikálii ty její potíže nastaly. Nebylo by možné, aby k položeným dotazům zaměstnanci MÚ Blansko přistupovali více zodpovědně? Děkuji.


Jiří Kučera, 13. 9. 2016, 21:06

Dobrý den, k Vašim dotazům mohu z pověření tajemníka MěÚ uvést následující: Podle sdělení vedoucího odboru komunálního, Ing. Petra Riznera, vycházela odpověď Ing. Peterkové ze dne 08.08. pouze z dostupných informací, které měl odbor KOM o postřicích na Zborovcích v danou chvíli k dispozici. Pokud se pak týká dotazů ze dne 10.08. resp. 16.08., šlo podle vyjádření Ing. Riznera o dva obsahově natolik shodné dotazy, že byla z jeho strany zvolena forma stejné odpovědi na oba. K otázce vhodnosti zvolených postřiků na Zborovcích je třeba pro upřesnění ještě zmínit, že postřiky nezajišťoval odbor KOM Městského úřadu Blansko, nýbrž Technické služby Blansko prostřednictvím třetí osoby. Volba vhodného chemického postřiku proto bude muset být v budoucnu konzultována zejména s nimi.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h