Má město licenci s OSA?

vložil Martin Matuška » 8. 9. 2016, 16:23

Dobrý den , chtěl jsem se zeptat, zda má Blansko k dispozici smlouvu s OSOU (licenci) , zda musíme kvůli akci řešit to samy nebo zda to pokryje tato licence . Díky Matuška


Petra Skotáková, 9. 9. 2016, 11:43

Dobrý den, město plní své povinnosti vůči licenčním právům OSA pouze za jím pořádané akce. Akce s produkcí všech ostatních pořadatelů, ať už jsou jimi fyzické nebo právnické osoby, vč. právnických osob zřízených nebo založených městem, jsou ve vztahu k povinnostem vůči OSA vždy na zodpovědnosti konkrétních pořadatelů. Licenční poplatky lze na OSA vykomunikovat buď prostřednictvím internetového formuláře, případně písemnou verzí. Město Blansko, resp. odbor ŠKOL, pouze nabízí pořadatelům jednotlivých akcí možnost vyplnit formulář ohlášení poplatků OSA přímo na odboru ŠKOL s tím, že město jej zašle na OSA v souhrnném balíků s ostatními. OSA potom přímo pořadateli akce zašle vyměřovací doklad o výši poplatku. Formulář je na odboru ŠKOL dostupný spolu s dalšími formuláři, které je v souvislosti s konáním veřejných produkcí na území města povinné včas doručit na odbor ŠKOL – zejména formulář "ohlášení pořádání akce", formulář "ohlášení poplatku ze vstupného" atd. Blíže viz https://www.blansko.cz/meu/povinne-informace/bod12-formulare#toc_skol. S pozdravem Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru ŠKOL


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h