Právní režim veřejného parkoviště na soukromém pozemku

vložil Čestmír Zámečník » 7. 9. 2016, 20:49

Dobrý den, pokud je ve městě Blansku parkoviště, které je veřejně přístupné (tj. stojí u něj značka Parkoviště bez jakýchkoliv dodatkových tabulek), ale je vybudováno na pozemku, který nepatří městu ani jinému státnímu subjektu, jaký pro toto parkoviště platí právní režim? Tzn. pro umístění dopravní značky v rámci tohoto parkoviště (rezervační) je třeba vydat OOP pro její platnost? A pokud je taková značka umístěná svévolně, tj. bez OOP, je možné dodržování takové značky vymáhat prostřednictvím městské policie? Případně jaká je závaznost dopravního značení, které nesplňuje parametry předepsané zákonem? Druhý dotaz se pak vztahuje k právnímu dopadu křížení takového parkoviště s pozemní komunikací – pokud je na výjezdu z parkoviště značka Dej přednost v jízdě, ale na hlavní silnici není značka Hlavní silnice, ruší takové křížení předchozí zákazy jako křižovatka, nebo ne? Konkrétně se ptám na průběh zákazu stání na hlavní silnici. Děkuji za odpověď


Martin Lepka, 13. 9. 2016, 15:18

Dobrý den, pokud je parkoviště zřízeno jako veřejné, bez ohledu na vlastnictví pozemku, platí na něm pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Pro umísťování dopravního značení na takovém parkovišti platí režim podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. Svévolně rozmísťovat dopravní značení nelze, vždy toto podléhá určité právní proceduře podle druhu dopravního značení, zjednodušeně řečeno po linii: návrh (nejčastěji vlastníka komunikace) – vyjádření Policie ČR – rozhodnutí silničního správního úřadu. Povinnosti vyplývající ze svévolně umístěného značení jsou nevymahatelné. Každé dopravní značení má svoje parametry podle příslušných technických předpisů, rovněž umístění značení na komunikaci má svoje určená pravidla. Zde je třeba posuzovat dobu vniku a umístění značení, ne každá značka staršího data technicky odpovídá současným normám, ale to neznamená, že je neplatná. Zejména se posuzuje, zda je pro účastníky silničního provozu tzv. seznatelná, tedy zda srozumitelně a dostatečně vypovídá o svém významu. Při obnově se tyto značky vyměňují za technicky nové. Křížení výjezdu z parkoviště s pozemní komunikací není křižovatkou, i když je pro zdůraznění opatřen DZ "Dej přednost v jízdě", tudíž neruší průběh zákazu stání na hlavní komunikaci. v zast. Mgr. Stanislav Sotolář zástupce ředitele MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h