A opět ta stezka pro chodce kolem ZŠ Salmovy

vložil Michal Juránek » 24. 8. 2016, 13:29

Dobrý den, několik posledních pozorování na "Ztezce pro chodce" vedoucí od parkoviště u ZŠ Salmova směrem nahoru k Papučárně mě opět přivádí k apelování na vyřešení dané dopravní sutuace zde. Dopravní značka C 7a Stezka pro chodce, přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno. Ovšem mnou výše zmíněná ztezka pro chodně je hojně využíváva automobily. Kdyby řidiči, kteří nerespektují dopravní značení se alespoň chovali ohleduplně, ale mnoho znich se po dané ztezce pro chodce řítí vysokou rychlostí, troubí na chodce, proč jako že neuhýbají, ale hlavně ohrořují děti, které si v blízkosti a na ztezce hrají. Toho, že projíždějící auto ohrozilo chodce jsem byl svědkem několikrát. Ptám se tedy, budeme toto přehlížet do doby, než se stane nějaké neštěstí? Posledně mi na stejný příspěvek bylo odpovězeno, že o změně dopravní značky na zákaz vjezdu se neuvažuje. Co řešení umístit doprostřed na začátek ztezky pevný sloupek? Ten by snad řidičům, kteří ignorují dopravní značení snad konečně naznačil, že tam opravdu nemají vjíždět a vozidla složek IZS by sloupek mohla objet. Děkuji za odpověd.


Petr Rizner, 8. 9. 2016, 15:18

Dobrý den, Váš podnět byl předán k řešení Městské policii – ve věci vjíždění vozidel. O zřízení pevné překážky zatím neuvažujeme, ale prověříme ve spolupráci s Policií ČR a MP dopravní situaci a možnosti řešení. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h