KSMB a řešení kavárny v kině

vložil Martina Odehnalová » 15. 5. 2017, 21:13

Jak KSMB hodlá řešit kauzu s kavárnou v kině? Hodně se o tom mluví. Taky se mi tento přístup nelíbí.


Jiří Crha, 24. 5. 2017, 08:19

Vážená paní Odehnalová,

Rada města Blansko schválila pronájem prostor určených pro kavárnu v kině formou dlouhodobého podnájmu novému provozovateli, neboť předchozí provozovatel se dostal do finančních potíží a přestal platit nájem. Jen na vysvětlenou doplňuji, že prostory kavárny jsou součástí městské budovy, která je na základě nájemní smlouvy spravována příspěvkovou organizací města, jíž je Kulturní středisko města Blanska. To má pouze povinnost předložit radě města žádost o schválení dlouhodobého podnájmu pro zvoleného podnájemce.

O novém provozovateli rozhodla rada města na základě návrhu KSMB jednohlasně. Při svém rozhodování samozřejmě posuzovala, zda toto rozhodnutí je pro město a jeho občany výhodné. To znamená, zda změna podnájemce např. nezatíží rozpočet města. V tomto případě bylo bráno v potaz i to, že nový podnájemce provede na svoje náklady údržbu prostor (vymalování, oprava mobiliáře kavárny, dodání nového kávovaru). Dalším kritériem při rozhodování byla skutečnost, že provoz kinokavárny nebude přerušen. V případě výběrového řízení by muselo dojít k uzavření jejího provozu.

Kinokavárna byla pronajata za stejných podmínek, jaké měl předchozí provozovatel.

I přes krátkou dobu, která od změny provozovatele kinokavárny uplynula, má již vedení města kladné reference na úroveň jejího vedení tímto novým podnájemcem.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Bc. Jiří Crha, 1. místostarosta
oddělení sekretariát starosty, kancelář č. 27, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
crha@blansko.cz | 516775181 |


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h