Okružní křižovatka Mlýnská-Poříčí

vložil Jakub Ryppel » 21. 2. 2020, 09:49

Dobrý den, prosím jaký je aktuální stav ohledně stavby okružní křižovatky Mlýnská – Poříčí? Bude se letos realizovat? Děkuji.


Pavla Komárková, 27. 2. 2020, 10:00

Vážený pane Rypple,

v současné době je stavební řízení přerušeno a investor doplňuje doklady a podklady na základě požadavků odvolacího řízení proti stavebnímu povolení. Také se aktualizují vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, protože ta původní s ohledem na časovou náročnost řízení postupně ztrácejí svou platnost. Je třeba dodat, že nová vyjádření či stanoviska s sebou někdy přinášejí požadavky na doplnění dalších dokumentů, musejí se například provádět měření za přesně stanovených časovéých či klimatických podmínek, což termíny vyhotovení dále prodlužuje. Aktuálně čekáme ještě na dvě vyjádření. Po jejich doplnění bude stavební úřad pokračovat ve stavebním řízení a pokud nebudou další překážky, vydá stavební povolení. Po nabytí jeho platnosti bude možné vypsat výběrové řízení na zhotovitele a stavbu poté zahájit v co nejdřívějším termínu.

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h