Termín dokončení mostu u mlýna

vložil Petr » 22. 2. 2020, 07:58

Dobrý den, jakto že není stále hotov most a parkování u mlýna, které mělo být původně hotovo někdy v půlce ledna? Zima není, že by se nemohlo pokračovat a tam se nic neděje.


Pavla Komárková, 27. 2. 2020, 10:05

Vážený pane Petře,

v průběhu stavby bylo v části plochy nového parkoviště zjištěno neúnosné podloží. Pokládku závěrečných asfaltových povrchů tak oddálila nutná sanace tohoto problému, návrh technologie řešení, vlastní provedení a požadavky na nutnou dobu vyzrání podloží způsobily, že došlo k oddálení vlastní pokládky. Ta bohužel časově spadla až do doby, kdy jsou zavřeny obalovny. S dodavatelem byl proto uzavřen dodatek smlouvy o dílo s tím, že stavba se přerušuje a dodavatel opět nastoupí v termínu od 30. 3. 2020. Stavbu dle dodatku dokončí a předá nejpozději do 4. května 2020.

ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h