Krmení u řeky

vložil M. M. » 24. 2. 2020, 22:56

Dobrý den, reaguji na dotaz a odpověď p. Konečného ohledně nevhodného krmení ptactva na řece Svitavě. Omluvte moji neznalost, ale znamená to tedy, že mohu být pokutována za krmení kačen u zastávky Blansko – město, pokud tam přinesu a do řeky kačenám nahážu staré pečivo? V tom případě bych spíš než ceduli s informací jak a čím krmit instalovala ceduli se zákazem krmení, neboť věřím, že většina maminek a dětmi a důchodců, kteří tam chodí nejčastěji, o existenci a porušení této vyhlášky neví.Děkuji


Pavla Komárková, 3. 3. 2020, 16:38

Vážená tazatelko,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska, konkrétně její čl. 3 týkající se odhazování nebo jiného umísťování krmiva a potravin pro zvířata a ptactvo (s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítkách) byl přijat zejména v souvislosti se snahou města zamezit znečišťování veřejného prostranství. Souvisí to s případy z minulosti, kdy někteří občané na březích řeky zanechávali velké množství potravin, zbytků od jídla atp. a na místa se stahovaly potkani a krysy a město bylo následně nuceno opakovaně provádět deratizaci. V minulosti bylo také nutné povolávat ornitology v souvislosti s nevhodným krmením labutí velkým množstvím čerstvého pečiva.

Obecně platný zákaz krmení volně žijích živočichů není novinkou ani výmyslem ze strany samosprávy, ale vychází primárně ze zákonů týkajících se myslivosti, rybářství, ochrany přírody a krajiny a také ze zákona o vodách. Městští strážníci nicméně k případným postihům za krmení přistupují velmi citlivě, zejména pokud jde o udělování pokut. Obecně ale platí, že se jedná o přestupek a pověřené orgány jsou oprávněny sankci vymáhat.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h