Absurdní postup vůči dobrovolníkům

vložil Lenka Tihonová » 21. 7. 2021, 09:24

V sídl. pod hřbitovem si lidé sami uklidili suché větve a odpad a za to na ně radnice místo odvozu větví poslala policii za vytvoření černé skládky. Technické služby místo uklidu odpadu suchých větví řežou zdravé stromy a když si to lidé uklidí sami,jsou pachateli trestného činu?To myslíte vážně?Podle jakého zákona si nesmí občan uklidit nepořádek v místě bydliště,když tech.služby,které jsou za to placené, na to nereflektují?děkuji.


Pavla Komárková, 21. 7. 2021, 16:30

Vážená paní Tihonová,

určitě je zcela v pořádku, pokud jsou lidé ke svému okolí všímaví a snaží se je vylepšovat. Není ale v pořádku, pokud se někde objeví hromada bioodpadu, k jejímuž úklidu se nikdo nemá. Uložením odpadu tam, kam nepatří, skutečně dochází k zakládání černých skládek, což je protizákonné. Technické služby sváží pouze odpad, který vyprodukují, nebo odpad, jehož likvidaci si město objedná. Za likvidaci takového odpadu a uskutečnění takto objednaného svozu ale město musí vždy zaplatit. Opravdu není možné neustále tolerovat, pokud lidé volně ukládají odpad mimo místa pro něj určený. Na jeho likvidaci není možné opakovaně uvolňovat peníze z městského rozpočtu. Je to nefér i vůči těm, kteří odpad likvidují podle pravidel a bioodpad ukládají do kontejnerů k tomu určených, nebo do plastových popelnic, které město zdarma distribuovalo, případně odpad vozí přímo do kompostárny. Podobné problémy řešíme opakovaně i při ukládání jiných typů odpadu, například u nadměrného odpadu jako je nábytek, který je ukládán u kontejnerů na komunální opad atp. Finance, které město věnuje na likvidaci černých skládek, by bylo možné investovat jinde, například na pořízení městského mobiliáře atp. Proto na tuto situaci reagovala policie. Ta zjistila, že bioodpad, nebo jeho část, zřejmě pocházel z městské zeleně. Laický zásah do vzrostlých stromů a keřů patřících městu bez domluvy s příslušným odborem ovšem též není možný. Osobně byste zřejmě také neuvítala, pokud by se někdo rozhodl na Vašem pozemku prořezat Váš strom, protože se mu na něm něco nezdá. A poté by vyžadoval, ať si obratem ořezané větve uklidíte. Svévolný zásah do městské zeleně možný není, s kolegy z oddělení komunální údržby se ale vždy lze domluvit na postupu, který vyhovuje všem stranám. Tak, jak to ostatně obyvatelé bytových domů pod hřbitovem poté, co situaci prověřovala policie, následně udělali i v tomto případě.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h