Platnost vyhlášky, bordel na Písečné

vložil Petr Kratochvíl » 29. 6. 2021, 21:17

Dobrý den, v městské vyhlášce je na noc 25/26 uvedena změna nočního klidu, kdy platí jen od 02-06 hodin. Současně je zde uvedeno, že je to kvůli konání akce v Aquaparku (která ale nebyla). Jsem s dotazem, zdali se tato výjimka týká i na jiných akcí po celém městě? A zdali městu přijde adekvátní, aby kvůli zcela podřadným akcím o pár lidech byl noční klid takto radikálně omezen a to pouze na 4 hodiny v daný den.


Pavla Komárková, 16. 7. 2021, 12:50

Vážený pane Kratochvíle,

dle dikce zákona je skutečně výjimka z nočního klidu platná pro všechny organizátory akcí konaných na konkrétním území, které je ve vyhlášce vymezené. Výjimku nelze omezit pouze na konkrétního pořadatele jedné akce a to z důvodu zachování rovného přístupu ke všem. Co je nebo není adekvátní, na to se názory samozřejmě mohou různit. Pro některé lidi je termínů, na které se udělují výjimky, příliš mnoho, pro některé je možností rozvolnění pro organizátory akcí zase velmi málo. Město se snaží udržet vše v takovém rozsahu, aby šlo o kompromis a prostor byl dán jak těm, kteří chtějí mít možnost občas se pobavit, tak i těm, kteří tuto formu zábavy nevyhledávají. Domníváme se, že na město naší velikosti není počet termínů se zkrácenou dobou nočního nijak vysoký. Pro centrální část města je s výjimkou dnů, kdy promítá letní minikino, takto umožněna zkrácená doba nočního klidu jen šest dní v roce. V tom je zahrnut také termín pro akce konané při zahájení/ukončení prázdnin a při oslavách Nového roku. To nám opravdu nepřijde nadmíru nepřátelské vůči občanům, kteří nemají večerní/noční akce v oblibě. Tento přístup posvětili ostatně také zastupitelé, kteří Obecně závaznou vyhlášku města Blansko č. 2/2021 o nočním klidu schválili. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h